המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר-אילן מציעה קורסים בעברית ובלשונות שמיות, כגון אכדית וארמית לתקופותיה. לימודי העברית מכוונים להכשרת תלמידים בתחומים כגון לשון המקרא, לשון חכמים, לשון ימי הביניים, מסורות העברית ולשונות היהודים, העברית החדשה, פונולוגיה, מורפולוגיה, תחביר, סמנטיקה, פרגמטיקה, חקר השיח, לקסיקולוגיה, לקסיקוגרפיה המשך...