סגל מינהלי

מזכירות

שם תפקיד טלפון
גב' שרונה אשכנזי מזכירת היחידה להבעה אקדמית ואולפן 035318226
משרד מזכירות המחלקה מזכירות 03-5318226
גב' תקוה כחלון מזכירת המחלקה 03-5318226