סגל מינהלי

מזכירות

שם תפקיד טלפון
גב' שרונה אשכנזי מרכזת המחלקה 03-5318226
משרד מזכירות המחלקה מזכירות 03-5318226
גב' תקוה כחלון רכזת המחלקה 03-5318226