הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים לשנת תשפ"ד - לימודי תעודה בעריכת לשון

שלום רב לתלמידינו החדשים,

להלן הנחיות לעריכת תוכנית הלימודים בעריכת לשון:

כדי להירשם לקורסים עליכם לקרוא את דרישות המחלקה המחייבות אתכם בלימודי התעודה.

בוגרי מחלקות ללשון העברית יהיו פטורים מקורסי השלמה.

בוגרי מחלקות אחרות יחויבו בשלושה קורסי השלמה פרונטליים (4 ש"ש: ניקוד, תחביר ותולדות הלשון) במחלקה ללשון העברית במקביל ללימודי התעודה.

הנחיות כלליות לרישום לקורסים

לאחר שהתקבלתם ללימודים ושילמתם את המקדמה, היכנסו לאשכול הקורסים המוצג בפניכם במערכת האינ-בר והירשמו לקורסים האלה:

סמסטר א

סמסטר ב

שם הקורס

מספר הקורס

שם הקורס

מספר הקורס

הכרעות נורמטיביות בעריכה א'

22-402-01

הכרעות נורמטיביות בעריכה ב'

22-403-01

התקנת כתבי יד לדפוס

22-404-01

המחשב ושימושיו בעריכה + סטאז'

22-405-01

עריכת לשון התקשורת

22-408-01

עריכת טקסטים מדעיים

22-407-01

סגנונות לשון המקרא

22-410-01

סגנונות בעברית החדשה

22-409-01

סגנונות לשון חז"ל

22-411-01

עריכת טקסטים תורניים

22-414-01

עריכת ספרות ילדים וספרות נוער (קורס שנתי)

22-406-01

עריכת מקור ותרגום (קורס שנתי)

22-401-01

 

קורסי השלמה (לאלו שאינם בוגרי מחלקה ללשון העברית):

סמסטר א

סמסטר ב

שם הקורס

מספר הקורס

שם הקורס

מספר הקורס

יסודות הדקדוק ותורת הניקוד (קורס שנתי)  12-001-01

עיקרי התחביר העברי

12-003-01

פרקים בתולדות הלשון העברית

12-110-01

 

  

לכל שאלה ניתן לפנות למחלקה: 03-5318228

  Hebrew-Language.Dept@biu.ac.il