תואר שלישי

הרשמה לתואר שלישי

מאגר עבודות הדוקטור בבר אילן בתהליך כתיבה

 

הערות – דרישות לכל המסלולים

1) כל תלמידי המחלקה ללשון העברית מחויבים בקורס  "הבעה וסגנון לתלמידי לשון" (1 ש"ש).

2) ציון המעבר בקורס "ערבית למתחילים" הוא 66. תלמיד שהשיג ציון 66 ומעלה בבחינת הבגרות בערבית (3 יחידות לפחות) פטור מלימודי המכינה לערבית למתחילים. תלמיד שנבחן בשתי יחידות בבחינת הבגרות בערבית והשיג ציון 66 לפחות יחויב בבחינה בלבד. תלמידי המחלקה לערבית פטורים מלימודי המכינה לערבית למתחילים.

הזכאים לפטור חייבים להירשם לקורס ולהגיש בכתב בקשה לפטור ביחידת הסטטוס.

3) במסגרת לימודי היסוד ביהדות ילמדו תלמידי המחלקה בקורסים האלה: מבוא לתורה שבע"פ ולספרותה (02-461) ומבוא לספרות המקראית (01-012) בשנים א' ו-ב'. תלמידות המדרשה לבנות ותלמידי המכון הגבוה לתורה פטורים מחובה זו. תלמידים אחרים בעלי רקע מוגבר ביהדות יגישו בקשה לפטור לראש המחלקה, וכל בקשה תידון לגופה.

4) ציון המעבר בקורסי שנה א' "יסודות התחביר" ו"תורת הניקוד ויסודות הלשון" הוא 90.

5) תלמידי המחלקה חייבים לעמוד באמצע שנה ב' בבחינת הבקיאות על פי הרשימה הביבליוגרפית המתפרסמת על ידי מזכירות המחלקה.

6) הנרשמים לסמינריון בשנה ב' חייבים להירשם במקביל לקורס "תורת הצורות" ולקורס "תחביר הלשון העברית".  המעבר לסמינריון שנה ג' מותנה בעמידה בדרישות המחלקה לשנים א'-ב' ובדרישות הסמינריון לשנה ב'.