תואר שלישי בלשון עברית

.

לימודי התואר השלישי

דרישות הלימודים:

1.

הגשת הצעת מחקר לעבודת הד"ר

2.

לימודים לפי תוכנית מיוחדת שתיקבע על ידי ראש המחלקה או על ידי ממונה מטעמו

3.

השתתפות בקולוקויום המחלקתי בכל שנות הלימודים

4.

השתתפות בקורס (או סמינריון) אחד בכל שנה עד להגשת עבודת הד"ר

 

המתמחים בתחום לשון המקרא יחויבו בקורס באכדית.

 

דרישות כלליות – ראו בתקנון האוניברסיטה ללימודי התואר השלישי.

נהלי עבודה שוות ערך והשלמת תזה

מסלולי הלימודים ותנאי הקבלה

חוברת פרטי מידע תשפ"ג