תואר ראשון בלשון עברית מסלול חד-חוגי

/

בואו ללמוד עם מיטב המומחים

המסלול החד-חוגי (נקרא בעבר: מורחב) - נכללים בו לימודי חובה ובחירה במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות וכן לימודים במחלקות אחרות.

תנאי הקבלה למסלול החד-חוגי

א) לנרשמים לשנה א' - ציון של 90 לפחות במקצוע עברית בתעודת הבגרות

ב) תלמידים שהשיגו ממוצע של 80 ומעלה בלימודי שנה א' יוכלו להתקבל למסלול החד-חוגי בשנה ב'.

כיווני הלימוד

א) הלשון העברית

ב) לימודי לשונות שמיות

כיוון א' – הלשון העברית

ההתמחות בכיוון א' מטרתה להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו של הסטודנט בלשון העברית לתקופותיה ולהרחיב את אופקיו גם בשפות שמיות וגם בתחומים אחרים מן המקצועות הגובלים בלשון העברית.

רוב לימודיו של הסטודנט יהיו במחלקה וחלקם במחלקות אחרות. הלימודים בכיוון זה מורכבים מלימודי חובה, מלימודי בחירה ומלימודי עזר.

על הסטודנט ללמוד 46 ש"ש (92 נ"ז) מתוך קורסי החובה וקורסי הבחירה של המחלקה, וכן עליו לעמוד בדרישות המחלקה בלימודי העזר.

לימודי הבחירה (בשנה ב' ומעלה)

התלמיד ילמד 21 ש"ש (42 נ"ז) מקורסי הבחירה, ביניהם 10 ש"ש (20 נ"ז) לפחות מקורסי הבחירה של המחלקה. הקורסים ייבחרו מתקופות שונות או מתחומים שונים של הלשון העברית. אחד מן הקורסים צריך להיות סמינריון מן המחלקה או ממחלקה אחרת.

לימודים במחלקות אחרות  11 ש"ש (22 נ"ז)

7–11 ש"ש (14–22 נ"ז) במחלקות: אנגלית, תנ"ך, תלמוד, ספרות עם ישראל ולימודי ארץ ישראל – הקורסים יילמדו מתוך רשימת הקורסים המוצעת.

לימודי ערבית: הסטודנטים ילמדו בשנה א' במחלקה לערבית "ערבית למתחילים" (4 ש"ש [8 נ"ז]) וכן "ערבית למתקדמים" או קורס אחר בן 2–4 ש"ש (4–8 נ"ז). 4 ש"ש (8 נ"ז) של "ערבית למתחילים" נחשבות במסגרת הלימודים הכלליים, והשעות האחרות (2 או 4 ש"ש [4 או 8 נ"ז]) נמנות במסגרת 46 ש"ש (92 נ"ז) הנדרשות לתואר. כן קיימת אפשרות ללמוד קורס "ערבית למתחילים" בן 6 ש"ש (12 נ"ז) במחלקה לערבית – שעות אלה יוכרו כלימודים כלליים, והן אינן נמנות במסגרת השעות הנדרשות לתואר.

לנרשמים משנת תשפ"ד: הסטודנטים ילמדו בשנה א' במחלקה לערבית "ערבית למתחילים" (4 ש"ש) וכן "ערבית למתקדמים" (4 ש"ש). 4 ש"ש של "ערבית למתחילים" נחשבות במסגרת הלימודים הכלליים, ו-4 ש"ש של "ערבית למתקדמים" נמנות במסגרת 46 ש"ש הנדרשות במסגרת המסלול החד-חוגי.

סמינריונים

הסטודנט יכתוב שלוש עבודות סמינריוניות: בשנה ב' – סמינריון בעברית החדשה, ובשנה ג' – פרקים בלשון המקרא וסמינריון נוסף מן המחלקה או ממחלקה אחרת. יש ללמוד את הסמינריונים אצל מרצים שונים, וחובה למסור את הסמינריון של שנה ב' עד תום שנת הלימודים.

 

כיוון ב' – לימודי לשונות שמיות

ההתמחות בכיוון זה מטרתה להעמיק את ידיעותיו של הסטודנט בלשון העברית לתקופותיה ולהעניק לו הכשרה יסודית בלשונות שמיות עתיקות, כגון: אכדית, אוגריתית וארמית לניביה.

על הסטודנט ללמוד 46 ש"ש (92 נ"ז) מקורסי החובה ומקורסי הבחירה, וכן עליו לעמוד בדרישות המחלקה בלימודי העזר. חלק מן הלימודים מתקיימים במחלקה וחלקם במחלקות אחרות: תנ"ך, לימודי ארץ ישראל ותולדות ישראל.

על הסטודנט ללמוד 6 ש"ש (12 נ"ז) ערבית למתחילים. שעות אלה נחשבות במסגרת הלימודים הכלליים.

 

טבלה של החובות האקדמיות לתואר הראשון במסלולים השונים

 

פירוט קורסי חובה

שנה א'

קוד מלא

שם

סה"כ שעות

סוג מפגש

דרישות קדם

דרישות משלימות

12100

תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

 2

הרצאה

   

12104

יסודות התחביר א'

 1

הרצאה

   

12107

יסודות התחביר ב'

1

הרצאה

יסודות התחביר א'

 

12108

הדרכה ביבליוגרפית

 1

הרצאה

   

12110

תולדות הלשון העברית

 1

הרצאה

   

12116

מבוא לבלשנות שמית

 1

הרצאה

 

ערבית למתחילים

12120

תורת ההגה

 1

הרצאה

 

תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

ערבית למתחילים

12132

מבוא לבלשנות כללית

 1

הרצאה

   

12134

בלשנות כללית ופונטיקה

 1

הרצאה

מבוא לבלשנות כללית

 

 

שנה ב'

12202

תורת הצורות א'

 1

הרצאה

תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

 ערבית למתחילים

 תורת ההגה

 

12203

תורת הצורות ב'

 1

הרצאה

   

12209

תחביר למתקדמים 

 1

הרצאה

יסודות התחביר ב'

 

12217

ארמית מקראית א'

1

הרצאה

 

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12218

ארמית מקראית ב'

1

הרצאה

 

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12220

לשון חכמים א'

 1

הרצאה

 

 תורת הצורות א'

 תורת הצורות ב'

12222

לשון חכמים ב'

 1

הרצאה

 לשון חכמים א' 12220

 תורת הצורות א'

 תורת הצורות ב'

12231

טקסטים מקראיים

 1

הרצאה

 

תחביר למתקדמים

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12234

סמינריון בעברית החדשה

 2

סמינריון

 

תחביר למתקדמים

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12290

בחינת בקיאות

 

בחינה

   

שנה ג'

12303

סמנטיקה לקסיקלית

 1

הרצאה

   

12304

סמנטיקה של המשפט

 1

הרצאה

   

12315

טקסטים בעברית החדשה

 1

הרצאה

   

12410

פרקים בלשון המקרא

 2

סמינריון

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

סמינריון בעברית החדשה

תחביר למתקדמים