תחומי ההתמחות של חברי הסגל האקדמי במחלקה

ד"ר נגה איילי-דרשן

לשונות ותרבויות המזרח הקרוב הקדום

 

פרופ' יהודית הנשקה

לשון חכמים, לשונות היהודים, ערבית יהודית, עברית בת-זמננו ועברית מזרחית

 

פרופ' זהר לבנת

תחביר וסמנטיקה של העברית החדשה, פרגמטיקה, חקר השיח, לשון ומשפט

 

פרופ' ג'יימס נתן פורד

ארמית (ארמית בבלית, מנדאית, סורית), קערות השבעה, מאגיה יהודית בתקופת התלמוד והגאונים, המאגיה במזרח הקדום, אוגריתית, לשון המקרא

 

פרופ' מיכאל ריז'יק

לשון חז"ל, לשון ימי הביניים, מסורות הלשון העברית, האיטלקית היהודית, לשונות היהודים, הלשון והספרות האיטלקית של ימי הביניים, הרנסנס והברוק

 

פרופ' רבקה שמש-ריסקין

לשון חז"ל, תחביר, חקר השיח, סמנטיקה ופרגמטיקה, קבוצות פעלים