מסלול דו-חוגי

המסלול הדו-חוגי (נקרא בעבר: דו-ראשי לא מובנה) נלמד במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות וכן במחלקה אחרת שאינה מרשימת המחלקות המנויה במסלול הדו-חוגי המובנה.

 

הדרישות למסלול דו-חוגי

תלמידים שעמדו בדרישות המחלקה לשנה א' יוכלו לבחור בשנה השנייה באחד מכיווני הלימוד:

א) הלשון העברית

ב) לימודי לשונות שמיות

 
הלימודים מורכבים מלימודי חובה, מלימודי בחירה ומלימודי עזר (סה"כ לימודי החובה + לימודי הבחירה: 27 ש"ש [54 נ"ז]).

 

כיוון א' – הלשון העברית

על התלמיד ללמוד 25 ש"ש (50 נ"ז) של קורסי חובה ו-2 ש"ש (4 נ"ז) מקורסי הבחירה.

לימודי ערבית: על התלמיד ללמוד במחלקה לערבית את  הקורס ערבית למתחילים (4 ש"ש [8 נ"ז]). שעות אלה נחשבות במסגרת הלימודים הכלליים.

 

כיוון ב' – לימודי לשונות שמיות

על התלמיד ללמוד 27 ש"ש (54 נ"ז), מתוכן לימודי בחירה של 4 ש"ש (8 נ"ז) מתחום הלשונות השמיות.

 

פירוט קורסי חובה 

שנה א'

קוד מלא

שם

סה"כ שעות

סוג מפגש

דרישות קדם

דרישות משלימות

12100

תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

 2

תרגיל

   

12104

יסודות התחביר למתמחים א'

 1

תרגיל

   

12107

יסודות התחביר למתמחים ב'

1

תרגיל

יסודות התחביר למתמחים א'

 

12108

הדרכה ביבליוגרפית

1

תרגיל

   

12110

תולדות הלשון העברית

 1

הרצאה

   

12116

מבוא לבלשנות שמית

 1

הרצאה

 

ערבית למתחילים

12120

תורת ההגה

 1

הרצאה

 

 תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

 ערבית למתחילים

12132

מבוא לבלשנות כללית

 1

הרצאה

   

12134

בלשנות כללית ופונטיקה

 1

תרגיל

מבוא לבלשנות כללית

 

שנה ב'

12202

תורת הצורות א'

 1

הרצאה

תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

ערבית למתחילים

תורת ההגה

 

12203

תורת הצורות ב'

 1

הרצאה

   

12209

תחביר למתקדמים

 1

הרצאה

יסודות התחביר למתמחים א'

יסודות התחביר למתמחים ב'

 

12214

ארמית מקראית והמקורות הקרובים לה

 2

תרגיל

 

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12220

לשון חכמים

 1

הרצאה

 

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12222

לשון חכמים

 1

תרגיל

 לשון חכמים 12220

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12231

טקסטים מקראיים

 1

תרגיל

 

תחביר למתקדמים

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12234

סמינריון בעברית החדשה

 2

סמינריון

 

 תחביר למתקדמים

 תורת הצורות א'

 תורת הצורות ב'

12290

בחינת בקיאות

 

בחינה

   

שנה ג'

12303

סמנטיקה לקסיקלית

 1

הרצאה

   

12304

סמנטיקה של המשפט

 1

הרצאה

   

12315

טקסטים בעברית החדשה

 1

הרצאה

   

12410

פרקים בלשון המקרא

 2

סמינריון

 תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

סמינריון בעברית החדשה

תחביר למתקדמים