תואר ראשון בלשון עברית מסלול דו-חוגי


/

המסלול הדו-חוגי (נקרא בעבר: דו-ראשי לא מובנה) נלמד במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות וכן במחלקה אחרת שאינה מרשימת המחלקות המנויה במסלול הדו-חוגי המובנה.

הדרישות למסלול דו-חוגי

סטודנטים שעמדו בדרישות המחלקה לשנה א' יוכלו לבחור בשנה השנייה באחד מכיווני הלימוד:

א) הלשון העברית

ב) לימודי לשונות שמיות

 
הלימודים מורכבים מלימודי חובה, מלימודי בחירה ומלימודי עזר (סה"כ לימודי החובה + לימודי הבחירה: 27 ש"ש [54 נ"ז]).

 

כיוון א' – הלשון העברית

על הסטודנט ללמוד 25 ש"ש (50 נ"ז) של קורסי חובה ו-2 ש"ש (4 נ"ז) מקורסי הבחירה.

לימודי ערבית: על הסטודנט ללמוד במחלקה לערבית את  הקורס ערבית למתחילים (4 ש"ש [8 נ"ז]). שעות אלה נחשבות במסגרת הלימודים הכלליים.

לנרשמים משנת תשפ"ד: הסטודנטים ילמדו בשנה א' במחלקה לערבית "ערבית למתחילים" (4 ש"ש). שעות אלה אינן מזכות בנקודות זכות.

 

כיוון ב' – לימודי לשונות שמיות

על הסטודנט ללמוד 27 ש"ש (54 נ"ז), מתוכן לימודי בחירה של 4 ש"ש (8 נ"ז) מתחום הלשונות השמיות.

 

טבלה של החובות האקדמיות לתואר הראשון במסלולים השונים

 

פירוט קורסי חובה 

שנה א'

קוד מלא

שם

סה"כ שעות

סוג מפגש

דרישות קדם

דרישות משלימות

12100

תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

 2

הרצאה

   

12104

יסודות התחביר א'

 1

הרצאה

   

12107

יסודות התחביר ב'

1

הרצאה

יסודות התחביר א'

 

12108

הדרכה ביבליוגרפית

1

הרצאה

   

12110

תולדות הלשון העברית

 1

הרצאה

   

12116

מבוא לבלשנות שמית

 1

הרצאה

 

ערבית למתחילים

12120

תורת ההגה

 1

הרצאה

 

 תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

 ערבית למתחילים

12132

מבוא לבלשנות כללית

 1

הרצאה

   

12134

בלשנות כללית ופונטיקה

 1

הרצאה

מבוא לבלשנות כללית

 

שנה ב'

12202

תורת הצורות א'

 1

הרצאה

תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

ערבית למתחילים

תורת ההגה

 

12203

תורת הצורות ב'

 1

הרצאה

   

12209

תחביר למתקדמים

 1

הרצאה

יסודות התחביר א'

יסודות התחביר ב'

 

12217

ארמית מקראית א' 

1

הרצאה

 

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12218

ארמית מקראית ב'

1

הרצאה

 

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12220

לשון חכמים א'

 1

הרצאה

 

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12222

לשון חכמים ב'

 1

הרצאה

 לשון חכמים א' 12220

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12231

טקסטים מקראיים

 1

הרצאה

 

תחביר למתקדמים

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12234

סמינריון בעברית החדשה

 2

סמינריון

 

 תחביר למתקדמים

 תורת הצורות א'

 תורת הצורות ב'

12290

בחינת בקיאות

 

בחינה

   

שנה ג'

12303

סמנטיקה לקסיקלית

 1

הרצאה

   

12304

סמנטיקה של המשפט

 1

הרצאה

   

12315

טקסטים בעברית החדשה

 1

הרצאה

   

12410

פרקים בלשון המקרא

 2

סמינריון

 תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

סמינריון בעברית החדשה

תחביר למתקדמים