המסלול לתעודת הוראה בלשון והבעה

המסלול לתעודת הוראה בלשון והבעה

מעוניינים בתעודת הוראה במקביל לתואר במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות? 
סטודנטים הלומדים בבר אילן, יכולים להירשם במקביל גם ללימודי תעודת הוראה וכך לסיים את התואר ביחד עם תעודת הוראה.

הצטרפות לתכנית תיעשה בתחילת השנה השנייה של הלימודים במחלקה.

במידה והנכם במסלול דו-חוגי, תוכלו לבחון תעודת הוראה במקצועות נוספים. ההרשמה לתעודה תיעשה דרך החוג להכשרת מורים. 
לפרטים נוספים וכן לייעוץ בדבר היקף הלימודים, בניית מערכת, תנאי קבלה ורישום יש לפנות למזכירות החוג להכשרת מורים בבית הספר לחינוך: מייל: Teachers.training@mail.biu.ac.il,
טל': 03-5318442 , 03-5317868

* בחלק מהמסלולים הסטודנט יידרש בהשלמות אותם יברר בעת ההרשמה. 
*החוג להכשרת מורים שומר לעצמו את הזכות לשנות את מבנה הלימודים.