תואר ראשון

.

לימודי התואר הראשון

מטרת המחלקה היא להכין את תלמידיה למחקר ולהוראה אקדמית ולהכשיר מורים להוראת הלשון העברית בבתי הספר העל-יסודיים. בוגרי המחלקה יוכלו להתמחות בתחומים קרובים במסגרת לימודי תעודה במקצועות האלה: עריכת לשון ומתורגמנות. 

מסלולי הלימוד בתואר הראשון:

1) מסלול חד-חוגי (נקרא בעבר: מורחב) – נלמד במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות (נכללים בו לימודי חובה ובחירה במחלקה וכן לימודים במחלקות אחרות);

2) מסלול דו-חוגי (נקרא בעבר: דו-ראשי לא מובנה) – נלמד במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות וכן במחלקה אחרת שאינה מרשימת המחלקות המנויה במסלול הדו-חוגי המובנה;

3) מסלול דו-חוגי מובנה (נקרא בעבר: דו-ראשי מובנה) – נלמד במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות וכן באחת מן המחלקות: תנ"ך, ספרות עם ישראל, בלשנות אנגלית, תולדות ישראל ויהדות זמננו, תלמוד, תושבע"פ, לימודים קלסיים וערבית.

לתלמידים מצטיינים תינתן האפשרות להירשם למסלול ישיר (מקוצר) ללימודי התואר השני.

 

טבלה של החובות האקדמיות לתואר הראשון במסלולים השונים

 

הערות כלליות – דרישות לכל המסלולים

1) כל תלמידי המחלקה ללשון העברית מחויבים בקורס "הבעה וסגנון לתלמידי לשון" (1 ש"ש [2 נ"ז]).

2) ציון המעבר בקורס "ערבית למתחילים" הוא 66. תלמיד שהשיג ציון 66 ומעלה בבחינת הבגרות בערבית (בהיקף של 3 יחידות לפחות) פטור מלימודי ערבית למתחילים. תלמיד שנבחן בשתי יחידות בבחינת הבגרות בערבית והשיג ציון 66 לפחות יחויב בבחינה בלבד. תלמידי המחלקה לערבית פטורים מלימודי ערבית למתחילים. הזכאים לפטור חייבים להירשם לקורס ולהגיש בכתב בקשה לפטור ביחידת הסטטוס.                                                          

3) במסגרת לימודי היסוד ביהדות ילמדו תלמידי המחלקה בשנים א' ו-ב' קורס אחד במסגרת לימודי תלמוד וקורס שני במסגרת לימודי תנ"ך, לפי הנחיית המחלקה בהתאם לקורסים שיוצעו בכל שנה. תלמידות המדרשה לבנות ותלמידי המכון הגבוה לתורה פטורים מחובה זו. תלמידים אחרים בעלי רקע מוגבר ביהדות יגישו בקשה לפטור לראש המחלקה, וכל בקשה תידון לגופה.

4) ציון המעבר בקורסי שנה א' "תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים" ו"יסודות התחביר א'" הוא 80.

5) תלמידי המחלקה חייבים לעמוד באמצע שנה ב' בבחינת הבקיאות על פי הרשימה הביבליוגרפית המתפרסמת על ידי מזכירות המחלקה.

6) הנרשמים לסמינריון בשנה ב' ("סמינריון בעברית החדשה") חייבים להירשם במקביל לקורסים "תורת הצורות א'", "תורת הצורות ב'" ו"תחביר למתקדמים". המעבר לסמינריון בשנה ג' ("פרקים בלשון המקרא") מותנה בעמידה בדרישות המחלקה לשנים א'-ב' ובדרישות הסמינריון לשנה ב'.