תואר ראשון

לימודי התואר הראשון

הדרישות לתואר הראשון

מטרת המחלקה היא להכין את תלמידיה למחקר ולהוראה אקדמית ולהכשיר מורים להוראת הלשון העברית בבתי הספר העל-יסודיים. בוגרי המחלקה יוכלו להתמחות בתחומים קרובים במסגרת לימודי תעודה במקצועות האלה: עריכת לשון ומתורגמנות. 

 

מסלולי הלימוד בתואר הראשון:

1) מסלול חד-חוגי (נקרא בעבר: מורחב) – נלמד במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות (נכללים בו לימודי חובה ובחירה במחלקה וכן לימודים במחלקות אחרות);

2) מסלול דו-חוגי (נקרא בעבר: דו-ראשי לא מובנה) – נלמד במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות וכן במחלקה אחרת שאינה מרשימת המחלקות המנויה במסלול הדו-חוגי המובנה;

3) מסלול דו-חוגי מובנה (נקרא בעבר: דו-ראשי מובנה) – נלמד במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות וכן באחת מן המחלקות: תנ"ך, ספרות עם ישראל, בלשנות אנגלית, תולדות ישראל ויהדות זמננו, תלמוד, תושבע"פ, לימודים קלסיים וערבית.

לתלמידים מצטיינים תינתן האפשרות להירשם למסלול ישיר (מקוצר) ללימודי התואר השני.

 

טבלה של החובות האקדמיות לתואר הראשון במסלולים השונים