הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים לשנת תשפ"ד - תואר שני

שלום רב לתלמידינו החדשים והוותיקים,

להלן הנחיות לעריכת תוכנית הלימודים במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות.

במחלקה ללשון שני מסלולי לימוד בתואר השני:

1. מסלול ישיר לתואר שני לתלמידים מצטיינים - משולב בלימודי התואר הראשון

2. מסלול רגיל - בשתי תוכניות לימודים: עם תזה וללא תזה

בנוסף קיים מסלול מקוצר ללא תזה לבוגרי תעודה בעריכת לשון באוניברסיטת בר אילן

כדי להירשם לקורסים עליכם לקרוא את דרישות המחלקה המופיעות באתר המחלקה. לחצו על הקישור המתאים למעלה עבור המסלול שבחרתם. אלה הדרישות המחייבות אתכם בלימודי התואר.

 

קורסים שהרישום אליהם מתקיים בתקופת הרישום של סמסטר ב' אחרי השלמת דרישות מקדימות בסמסטר א': 12-861-01 אכדית למתחילים ב', 12-9028-01 ארמית חדשה מדוברת למתקדמים.

 

הנחיות כלליות לרישום לקורסים

עליכם להיכנס לכל אשכול קורסים המוצג בפניכם במערכת האינ-בר ולהירשם לקורסים לפי המכסה הנדרשת.

 

טבלה של החובות האקדמיות לתואר השני במסלולים השונים

 

ליצירת קשר עם בית הספר ללימודי יסוד לגבי חובת לימודי יסוד לחצו 

ליצירת קשר עם היחידה לאנגלית כשפה זרה לגבי פטור מאנגלית לחצו

לכל שאלה ניתן לפנות למחלקה: 03-5318228  Hebrew-Language.Dept@biu.ac.il