פורום תלמידי מחקר

פורום תלמידי מחקר

מטרות

 1. לאפשר לתלמידי המחקר לקבל משוב ולהעלות בעיות
 2. לאפשר למורים האחרים להתרשם מהעבודות במהלך העבודה ולא רק כאשר הן מוגשות
 3. לאפשר לתלמידי המחקר מעין "קבוצת תמיכה"
 4. לתרום לרמת המחקר במחלקה

מידע כללי

 • חובת ההשתתפות מוטלת על כל תלמידי המחקר
 • פתוח גם לתלמידי תואר שני במסלול ב' (בלי תיזה)
 • זמן: יום ג', 15:30-14:00
 • מקום: חדר המחלקה (בניין 410, חדר 6)
 • רכזת: ד"ר עדינה מושבי

 

הנחיות להצגת מחקר בפורום תלמידי מחקר

בפורום תלמידי מחקר ניתנות 40 דקות לכל דובר להציג את מחקרו, להתייעץ ולשמוע הערות. כדי שההצגה תהיה יעילה ונוכל להגיע ללב העניין בזמן מצומצם שכזה, מוצעות כאן הנחיות להצגת מחקר בפורום.

 1. פתיחה, רקע והצגת הנושא (5 דקות) - בחלק זה יוצג בקיצור הרקע למחקר, ויוסבר הנושא. חשוב להגדיר בדיוק רב את המונחים המשמשים בעבודה. למשל, במחקר המתחקה אחר הלשון בשירי רוק ישראליים, כדאי להסביר מה ההגדרה של "רוק" שעל פיה ייבחר הקורפוס, ואילו במחקר על שאלות רטוריות יש להגדיר מהי שאלה רטורית. אין צורך להציג את כל המחקר הענף על ההגדרה, אלא רק את הבחירה הסופית: מהי ההגדרה שתשמש אותך במחקרך, והאם הלכת בעקבות הגדרה שטבע חוקר קודם או גיבשת אותה בעצמך.
 2. הצגת שיטת העבודה (5 דקות) - מה מסד הנתונים שישמש במחקר, איך הוא יועמד, והאם הוא מתאים לשאלת המחקר. אם מונחת הנחת מחקר (היפותזה) מוגדרת, יש להתייחס לשאלה אם כלי המחקר מתאימים לבחינתה.
 3. הדגמה של עבודה מתוך המחקר (10 דקות)
 4. סגירה (5 דקות) - סיכום העלאת הקשיים ופתרונות מוצעים, כיוונים נוספים והעלאת בעיות ולבטים. שוב כדאי לחזור לשאלה אם שיטת המחקר המוצעת אכן תענה על שאלת המחקר.
 5. דיון (15 דקות)