פרסומים נבחרים

מחקרים בעברית בת זמננו

מחקרים בעברית בת זמננו

אורה שורצולד
01/2018

העברית בת ימינו היא נושא מרתק למחקר בלשני, משום שהיא ממשיכתה של לשון עתיקה ובד בבד היא לשון בהתחדשות מתמדת. במחקרים שכונסו בספר זה המחברת מראה כי המקורות העבריים הקלסיים הם הבסיס למערכת הדקדוק של העברית החדשה, אך השפה ממשיכה להתפתח ולהשתנות והשפעות הלעז רבות בה.

גישתה של המחברת אל המחקר הבלשני של העברית מתייחדת בכמה נקודות מוצא: מבנה ההברה כגורם המזהה את המילה כעברית; הקושי שגורמות דווקא המילים השכיחות על תפיסה דקדוקית כוללת של העברית ועל לימודה; הבחנה בין דקדוק המילים העבריות המקוריות ובין דקדוק המילים השאולות והדומות להן; השפעות החברה על השינויים המתחוללים בעברית של ימינו.

שלושה-עשר המחקרים המתפרסמים בספר נערכו ועובדו מחדש, והם מקובצים בשלושה שערים: היבטים דקדוקיים; חברה, חינוך ולשון; סוגיות מילוניות. בחלק האחרון נדונה גם השפעת הספרדית היהודית על העברית בת זמננו.

אורה (רודריג) שורצולד היא פרופ' אמריטה של המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר-אילן, חברת האקדמיה ללשון העברית וחברה מכותבת של האקדמיה הספרדית המלכותית. היא נמנית עם החוקרים החשובים של העברית בת זמננו ושל הלאדינו (הספרדית היהודית). הייתה נשיאת החברה הישראלית לחקר שפה וחברה ונשיאת החוג הישראלי לבלשנות, וב-2015 זכתה בפרס לנדאו של מפעל הפיס על חקר הלאדינו. בספריה: דקדוק ומציאות בפועל העברי (1981); תרגומי הלאדינו לפרקי אבות (1989); מילון למונחי בלשנות ודקדוק (1992, עם מיכאל סוקולוף); העברית בת-זמננו (1994); Modern Hebrew (2001); פרקים במורפולוגיה עברית (2002); מילון ההגדות של פסח בלאדינו (2008); סדר נשים: סידור תפילות בלאדינו (2012).

פרקי אבות בתרגום לאדינו מחודש

פרקי אבות בתרגום לאדינו מחודש

אורה שורצולד
01/2017

סדר נשים: סידור תפילות בלאדינו, סלוניקי, המאה השש עשרה

אורה (רודריג) שורצולד

סדר נשים: סידור תפילות בלאדינו, סלוניקי, המאה השש עשרה, ירושלים, מכון בן-צבי תשע"ב, יא + 291 + [40] עמודים

סדר נשים הוא סידור תפילות בלאדינו שחיבר הרב מאיר בנבנישתי במאה השש עשרה למען האישה היהודייה בסלוניקי, שרק עותק אחד ממנו שרד בעולם. הספר כולל את כל התפילות והברכות שהאישה מחויבת בהן בחייה, בכל יום ובמהלך השנה, וכשליש ממנו מוקדש להנחיות מפורטות, מעין "שולחן ערוך" מקוצר לאישה. הספר שחיברה המחברת כולל הקדמות על מבנה הסידור ותכניו, הכתיב בו, ופרק מאת אלדינה קינטנה על הלשון בסידור. כל טקסט הסידור מועתק, מתועתק לאותיות לטיניות ומתורגם לעברית, ומצורפים לו נספחים. פרק המבוא כתוב גם בספרדית.

מחקרים בעברית בת זמננו,

אורה (רודריג) שורצולד

מחקרים בעברית בת זמננו, ירושלים, האקדמיה ללשון העברית תשע"ט, טו + 308  עמודים כולל מפתחות

בשלושה-עשר המחקרים שכונסו בספר זה המחברת מראה כי המקורות העבריים הקלסיים הם הבסיס למערכת הדקדוק של העברית החדשה, אך השפה ממשיכה להתפתח ולהשתנות והשפעות הלעז רבות בה. גישת המחברת מתייחדת בכמה נקודות מוצא: מבנה ההברה כגורם המזהה את המילה כעברית; הקושי שגורמות דווקא המילים השכיחות על תפיסה דקדוקית כוללת של העברית ועל לימודה; הבחנה בין דקדוק המילים העבריות המקוריות ובין דקדוק המילים השאולות והדומות להן; השפעות החברה על השינויים המתחוללים בעברית של ימינו. המחקרים נערכו ועובדו מחדש, והם מקובצים בשלושה שערים: היבטים דקדוקיים; חברה, חינוך ולשון; סוגיות מילוניות. בפרק האחרון נדונה גם השפעת הספרדית היהודית על העברית בת זמננו.

פרקי אבות בתרגום לאדינו מחודש

אורה (רודריג) שורצולד

פרקי אבות בתרגום לאדינו מחודש, ירושלים, הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו תשע"ח,

מהדורות תרגום רבות לפרקי אבות התפרסמו בעבר בלאדינו, והן שיקפו בנוקשות את תחביר העברית והתבססו על נטיות ועל אוצר מילים ארכאיים ברובם. התרגום המחודש ללאדינו נאמן למקור, אבל הנטיות, התחביר ואוצר המילים משקפים את הספרדית היהודית החדשה. במקביל לנוסח העברי מובא התרגום ללאדינו באותיות עבריות ובניקוד ובתעתיק לאותיות לטיניות.