יסודות תורת המשמעות - סמנטיקה ופרגמטיקה (האוניברסיטה הפתוחה, 2014)

מחבר
זהר לבנת
תקציר

שני ענפיה של תורת המשמעות, הסמנטיקה והפרגמטיקה, נדונים בספר זה בהרחבה. לפני הקוראים מוצגות הסוגיות העיקריות בתחום המשמעות שעסקו בהן הבלשנים במאה השנים האחרונות. בפרקיו השונים של הספר נדונות גישות ותיאוריות שהתפתחו מאז הולדתה של הבלשנות המודרנית בראשית המאה ה-20 ועד לפריחתם של המדעים הקוגניטיביים במאה ה-21. כולן רלוונטיות למחקר המדעי בתחום הלשון עד ימינו, והן מאירות את שאלת המשמעות והשימוש בשפה מכיוונים שונים.

כרך א מתמקד במערכת הלשונית כמערכת של סימנים הנושאים משמעות ובבעיות הקשורות ביחסים בין הסימן הלשוני לבין מה שהוא מייצג. מוצגות גישות מבניות לשאלת המשמעות וכן היבטים דיאכרוניים, כגון מעתקי משמעות והשפעות חיצוניות על אוצר המילים. הדיונים מלווים בשפע דוגמות מן העברית על כל רבדיה.

כרך ב כולל פרקים בסמנטיקה לוגית ובסמנטיקה קוגניטיבית, ונדונות בו, לראשונה בעברית, התיאוריות הסמנטיות הקוגניטיביות העיקריות, הקשורות במבנה המערך המושגי של האדם. כמו כן מוצגים בו פרקים מן הפרגמטיקה - תחום החקר העוסק בהיבטים של המשמעות שאינם מקודדים בסימנים הלשוניים אלא נגזרים באמצעות היסקים. הספר מציג את התיאוריות המובילות בתחום הפרגמטיקה החברתית: תיאוריית פעולות הדיבור, תיאוריית הנימוס ותיאוריית חקר השיחה.

כמו כן מובאות בו התיאוריות העיקריות מתחום הפרגמטיקה הקוגניטיבית, ביניהן עקרון שיתוף הפעולה ותיאוריית הרלוונטיות, שחלקן מוצגות כאן לראשונה בעברית. הדיונים מלווים בשפע דוגמות מן העברית על כל רבדיה.

פרופ' זהר לבנת מלמדת במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. מחקריה עוסקים בסמנטיקה ובפרגמטיקה של העברית המודרנית, בחקר השיח וברטוריקה.

 

 

תאריך עדכון אחרון : 04/09/2023