תואר ראשון בלשון עברית מסלול דו-חוגי מובנה

המסלול הדו-חוגי מובנה (נקרא בעבר: דו-ראשי מובנה) נלמד במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות וכן באחת מן המחלקות: תנ"ך, ספרות עם ישראל, בלשנות אנגלית, תולדות ישראל ויהדות זמננו, תלמוד, תושבע"פ, לימודים קלסיים וערבית.

 

הדרישות למסלול הדוחוגי מובנה

למסלול זה יתקבלו סטודנטים הלומדים במקביל במחלקות: תנ"ך, ספרות עם ישראל, בלשנות אנגלית, תולדות ישראל ויהדות זמננו, תלמוד, תושבע"פ, לימודים קלסיים וערבית.

היקף לימודי הלשון העברית במסלול זה הוא 25 ש"ש (50 נ"ז): 24 ש"ש (48 נ"ז) קורסי חובה + 1 ש"ש (2 נ"ז) קורס בחירה.

לימודי ערבית: על הסטודנט ללמוד במחלקה לערבית את הקורס ערבית למתחילים (4 ש"ש [8 נ"ז]). שעות אלה נחשבות במסגרת הלימודים הכלליים.

לנרשמים משנת תשפ"ד: הסטודנטים ילמדו בשנה א' במחלקה לערבית "ערבית למתחילים" (4 ש"ש). שעות אלה נחשבות במסגרת הלימודים הכלליים.

 

טבלה של החובות האקדמיות לתואר הראשון במסלולים השונים

 

פירוט קורסי חובה

שנה א'

קוד מלא

שם

סה"כ שעות

סוג מפגש

דרישות קדם

דרישות משלימות

12100

תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

 2

הרצאה

   

12104

יסודות התחביר א'

 1

הרצאה

   

12107

יסודות התחביר ב'

 

הרצאה

יסודות התחביר א'

 

12108

הדרכה ביבליוגרפית

 1

הרצאה

   

12110

תולדות הלשון העברית

 1

הרצאה

   

12116

מבוא לבלשנות שמית

 1

הרצאה

 

ערבית למתחילים

12120

תורת ההגה

 1

הרצאה

 

 תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

 ערבית למתחילים

12132

מבוא לבלשנות כללית

 1

הרצאה

   

שנה ב'

12202

תורת הצורות א'

 1

הרצאה

תורת הניקוד ויסודות הלשון

ערבית למתחילים

תרת ההגה

 

12203

תורת הצורות ב'

 1

הרצאה

   

12209

תחביר למתקדמים

 1

הרצאה

יסודות התחביר א'

יסודות התחביר ב'

 

12217

ארמית מקראית א'

1

הרצאה

 

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12218

ארמית מקראית ב'

1

הרצאה

 

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12220

לשון חכמים א'

 1

הרצאה

 

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12222

לשון חכמים ב'

 1

הרצאה

לשון חכמים א' 12220

 תורת הצורות א'

 תורת הצורות ב'

12231

טקסטים מקראיים

 1

הרצאה

 

תחביר למתקדמים

 תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12234

סמינריון בעברית החדשה

 2

סמינריון

 

תחביר למתקדמים

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12290

בחינת בקיאות

 

בחינה

   

שנה ג'

12303

סמנטיקה לקסיקלית

 1

הרצאה

   

12304

סמנטיקה של המשפט

 1

הרצאה

   

12315

טקסטים בעברית החדשה

 1

הרצאה

   

12410

פרקים בלשון המקרא

 2

סמינריון

 תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

 סמינריון בעברית החדשה

תחביר למתקדמים