מסלול דו-חוגי מובנה

המסלול הדו-חוגי מובנה (נקרא בעבר: דו-ראשי מובנה) נלמד במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות וכן באחת מן המחלקות: תנ"ך, ספרות עם ישראל, בלשנות אנגלית, תולדות ישראל ויהדות זמננו, תלמוד, תושבע"פ, לימודים קלסיים, ערבית ולימודי מידע וספרנות.

 

הדרישות למסלול הדוחוגי מובנה

למסלול זה יתקבלו תלמידים הלומדים במקביל במחלקות: תנ"ך, ספרות עם ישראל, בלשנות אנגלית, תולדות ישראל ויהדות זמננו, תלמוד, תושבע"פ, לימודים קלסיים, ערבית ולימודי מידע וספרנות.

היקף לימודי הלשון העברית במסלול זה הוא 25 ש"ש (50 נ"ז): 24 ש"ש (48 נ"ז) קורסי חובה + 1 ש"ש (2 נ"ז) קורס בחירה.

על התלמיד ללמוד במחלקה לערבית את הקורס ערבית למתחילים (4 ש"ש [8 נ"ז]). שעות אלה נחשבות במסגרת הלימודים הכלליים.

 

פירוט קורסי חובה

שנה א'

קוד מלא

שם

סה"כ שעות

סוג מפגש

דרישות קדם

דרישות משלימות

12100

תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

 2

תרגיל

   

12104

יסודות התחביר למתמחים א'

 1

תרגיל

   

12107

יסודות התחביר למתמחים ב'

 

תרגיל

יסודות התחביר למתמחים א'

 

12108

הדרכה ביבליוגרפית

 1

תרגיל

   

12110

תולדות הלשון העברית

 1

הרצאה

   

12116

מבוא לבלשנות שמית

 1

הרצאה

 

ערבית למתחילים

12120

תורת ההגה

 1

הרצאה

 

 תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

 ערבית למתחילים

12132

מבוא לבלשנות כללית

 1

הרצאה

   

שנה ב'

12202

תורת הצורות א'

 1

הרצאה


תורת הניקוד ויסודות הלשון

ערבית למתחילים

תרת ההגה

 

12203

תורת הצורות ב'

 1

הרצאה

   

12209

תחביר למתקדמים

 1

הרצאה


יסודות התחביר למתמחים א'

יסודות התחביר למתמחים ב'

 

12214

ארמית מקראית והמקורות הקרובים לה

 2

תרגיל

 

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12220

לשון חכמים

 1

הרצאה

 

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12222

לשון חכמים

 1

תרגיל

לשון חכמים 12220

 תורת הצורות א'

 תורת הצורות ב'

12231

טקסטים מקראיים

 1

תרגיל

 

תחביר למתקדמים

 תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12234

סמינריון בעברית החדשה

 2

סמינריון

 

תחביר למתקדמים

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12290

בחינת בקיאות

 

בחינה

   

שנה ג'

12303

סמנטיקה לקסיקלית

 1

הרצאה

   

12304

סמנטיקה של המשפט

 1

הרצאה

   

12315

טקסטים בעברית החדשה

 1

הרצאה

   

12410

פרקים בלשון המקרא

 2

סמינריון

 תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

 סמינריון בעברית החדשה

תחביר למתקדמים