קורסי בחירה במחלקות אחרות עבור תלמידי התואר הראשון במסלול החד-חוגי תשפ"ד

סטודנטים במסלול חד-חוגי ילמדו קורסי בחירה מהמחלקות: תנ"ך, תלמוד, לימודי א"י וארכיאולוגיה וספרות עם ישראל.

להלן רשימת קורסי הבחירה לשנה"ל תשפ"ד:

תנ"ך

מבוא למקרא

08-204-01

פרופ' י' יעקבס

יום ד' 10–12 סמס' ב'

הספרות המקראית לסוגיה

08-210-01

ד"ר י' עמר

יום ה' 16–18 סמס' א'

יסודות הלשון והתחביר במקרא

08-155-01

פרופ' י' עופר

יום ג' 12–14 סמס' א'

קריאה במקרא בהיבט לשוני

08-157-01

ד"ר ל' גוטליב

יום ג' 12–14 סמס' ב'

תרגומים ארמיים

08-251-01

פרופ' נ' סמט

יום ד' 12–14 סמס' ב'

מבוא לפרשנות היהודית לדורותיה

08-211-01

פרופ' י' יעקבס

יום ד' 8–10

ספר ויקרא

08-535-01

ד"ר י' עמר

יום ג' 9–10

ספר בראשית

08-531-01

ד"ר צ' שמעון

יום ב' 18–20

ספר מלכים

08-460-01

ד"ר א' קופילוביץ

יום ד' 14–16

ספר שופטים

08-542-01

פרופ' י' שמש

יום ד' 16–18

חגי, זכריה ומלאכי

08-578-01

ד"ר הלל מאלי

יום ה' 10–12

קריאה ספרותית

בסיפורי דניאל

08-6930-01

ד"ר נ' גולן

יום ד' 10–12 סמס' א'

קריאות ספרותיות

בסיפורי האבות

08-645-01

ד"ר ש' שורץ

יום ג' 14–16

The Literature of the

Bible

08-2412-01

Dr. S. Golani

יום ג' 12–14 סמס' א'

Biblical Hebrew

08-282-01

Dr. L. Gottlieb

יום ה' 10–12

 

תלמוד

מבוא לתושב"ע: תנאים

09-1382-01

ד"ר בנימין קצוף

יום ג' 14–16 סמס' א'

מבוא לתושב"ע: אמוראים

09-1384-01

ד"ר בנימין קצוף

יום ג' 14–16 סמס' ב'

מבוא למדרש ואגדה

09-563-01

פרופ' ארנון עצמון

יום ג' 16–18

הסיפור התלמודי בבבלי ומקבילות בטקסטים אחרים – מבוא וסיפורים קצרים

09-086-01

ד"ר יונתן פיינטוך

 יום ד' 16–18 סמס' א'

הסיפור התלמודי בבבלי ומקבילות בטקסטים אחרים – אגדות ארוכות ומחזורי סיפורים

09-087-01

ד"ר יונתן פיינטוך

יום ד' 16–18 סמס' ב'

מבוא לפרשנות המשנה

09-1569-01

ד"ר אהרן ארנד

יום ג' 18–20 סמס' ב'

אותיות מחכימות: סדנת היכרות עם כתבי יד תלמודיים

09-1695-01

פרופ' פנחס רוט

יום ד' 12–14 סמס' א'

כתבי ההלכה של הרמב"ם

09-1397-01

פרופ' דוד הנשקה

 

יום א' 16–18

הטרמינולוגיה של התלמוד הבבלי

09-1084-01

ד"ר ברק כהן

יום ג' 12–14

 

לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

פרקי טבע המקרא

 

16-180

פרופ' ז' עמר

יום א' 10–12 סמס' א'

Inscriptions

  from the Biblical Period

16-1025

פרופ' א' אשל

יום ג' 14–26 סמס' ב'

The Dead Sea Scrolls: A Short Introduction

16-1008

פרופ'  א. רגב

מתוקשב סמ' א

                                   

ספרות עם ישראל

יידיש למתחילים

13-900-01

גב' ורד קופל

יום ה' 10–12

יידיש למתחילים

13-900-02

גב' ורד קופל

יום ה' 12–14

הגניזה הקהירית ותרומתה לחקר הספרות העברית

13-8112-01

ד"ר אבי שמידמן

יום ג' 14–16 זום

דרכי המדרש והאגדה: חקר ספרותי של ספרות חז"ל

13-4011-01

פרופ' משה שושן

יום ג' 14–16 סמס' ב'

מבוא לספרות ימי הביניים

13-602-01

ד"ר אבי שמידמן

יום ב' 14–16 סמס' ב'

לאדינו: תיעוד ושימור השפה וניביה

13-7040-01

ד"ר אילאיל באום

יום ב' 14–16 סמס' א'

Biblical Intertexts in Medieval Hebrew Poetry

13-8114-01

ד"ר אבי שמידמן

יום ב' 16–18 סמס' א'

לאדינו למתחילים

13-701-01

ד"ר ניבי גומל

יום ב' 16–18