תואר שני בלשון עברית

.

לימודי התואר השני מתקיימים בשני מסלולים:

א.

מסלול ישיר לתלמידים מצטיינים המשולב בלימודי התואר הראשון

ב.

מסלול רגיל לאחר קבלת התואר הראשון

בכל אחד מן המסלולים קיימות שתי תוכניות לימודים: האחת עם תזה והאחרת ללא תזה.

 

טבלה של החובות האקדמיות לתואר השני במסלולים השונים

 

מסלול ללא תזה לבוגרי עריכת לשון

המסלול מיועד לבוגרי לימודי תעודה בעריכת לשון באוניברסיטת בר-אילן.

הסטודנט ילמד 16 ש"ש (32 נ"ז) בשנה אחת לבחירה מן הקורסים לתואר השני, מתוכם יכתוב הסטודנט שתי עבודות סמינריוניות בהדרכת שני מרצים שונים. ניתן לבחור בקורס בחירה אחד במחלקה ללשון שמיועד לתואר הראשון שהסטודנט לא למד במסגרת התואר הראשון.

בוגר לימודי תעודה בעריכת לשון שלא למד לשון עברית בתואר הראשון יחויב ב-4 ש"ש (8 נ"ז) השלמות על פי תוכנית שתיקבע על ידי ראש המחלקה או על ידי היועץ לתואר השני. יש לסיים את לימודי ההשלמה בממוצע של 80 לפחות.

סטודנטים במסלול זה חייבים בבחינת סיום על חומר ביבליוגרפי שייקבע על ידי המחלקה.

אם הסטודנט יסיים את כל לימודיו בשנה אחת, הוא יקבל הפחתה בשכר הלימוד (160% במקום 200% שכר לימוד).