הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים לשנת תשפ"ד - תואר ראשון

שלום רב לתלמידינו החדשים והוותיקים,

להלן הנחיות לעריכת תוכנית הלימודים במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות.

במחלקה ללשון שלושה מסלולי לימוד בתואר הראשון:

1. מסלול חד-חוגי (46 ש"ש)

2. מסלול דו-חוגי (27 ש"ש)

3. מסלול דו-חוגי מובנה (25 ש"ש)

כדי להירשם לקורסים עליכם לקרוא את דרישות המחלקה המופיעות באתר המחלקה. לחצו על הקישור המתאים למעלה עבור המסלול שבחרתם. אלה הדרישות המחייבות אתכם בלימודי התואר.

 

קורסים שהרישום אליהם מתקיים בתקופת הרישום של סמסטר ב' אחרי השלמת דרישות מקדימות בסמסטר א':

שנה א': 12-107-01 יסודות התחביר ב', 12-134-01 בלשנות כללית ופונטיקה

שנה ב': 12-203-01 תורת הצורות ב', 12-218-01 ארמית מקראית ב', 12-222-01 לשון חכמים ב'

שנה ג': 12-304-01 סמנטיקה של המשפט

 

הנחיות כלליות לרישום לקורסים

עליכם להיכנס לכל אשכול קורסים המוצג בפניכם במערכת האינ-בר ולהירשם לקורסים לפי המכסה הנדרשת.

דגשים חשובים

ציון עובר במבחנים/עבודות- 60. בקורסי שנה א' "תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים" ו"יסודות התחביר א'" הציון העובר הוא 80.

 

טבלה של החובות האקדמיות לתואר הראשון במסלולים השונים

 

לימודי יסוד ביהדות

במסגרת לימודי היסוד ביהדות יש לבחור קורס אחד מלימודי תלמוד וקורס שני מלימודי תנ"ך מתוך רשימת הקורסים המוצעים. קורסים אלה נכללים במכסת שעות לימודי היסוד ביהדות הנדרשים לתואר.

 

ליצירת קשר עם בית הספר ללימודי יסוד לגבי חובת לימודי יסוד לחצו 

ליצירת קשר עם היחידה לאנגלית כשפה זרה לגבי פטור מאנגלית לחצו

לכל שאלה ניתן לפנות למחלקה: 03-5318228  Hebrew-Language.Dept@biu.ac.il