מיקום ודרכי הגעה

מזכירות המחלקה נמצאת בבניין 410 (יהדות) בקומת הכניסה חדרים 003-001.