אמרו חכמים: שיחות של משא ומתן הלכתי במשנה

אמרו חכמים: שיחות של משא ומתן הלכתי במשנה
תאריך
מחבר
פרופ' רבקה שמש-ריסקין
תקציר

במרכז הספר עומדת שיחת המשא ומתן ההלכתי מן המשנה. משא ומתן זה מתנהל בין חכמים המציגים את דעותיהם בענייני הלכה, ולעיתים מידיינים ביניהם ומנסים לשכנע בטיעוניהם.

בפרקי המבוא של הספר מוגדרת שיחת המשא ומתן ההלכתי לעומת יחידות שיח אחרות במשנה, מוצג מצאי השיחות במשנה, ומפורטים האפיונים הבסיסיים שלהן. עיקר הספר עוסק בניתוח לשוני של השיחות מהיבטים מתחומי לשון שונים: חקר השיח – מקומה של השיחה בתוך רצף השיח הקודם לה והסיום המופיע לאחריה; פרגמטיקה – פעולות הדיבור של המידיינים; ניתוח השיחה – צמדים שיחתיים בחילופי הדברים והמהלכים הטיעוניים בשיחות; רטוריקה – טיעוני קל וחומר והמבנים המקבילים זה לזה שיש בהם חזרה.

ניתוח שיחת המשא ומתן ההלכתי בתחומי חקר השיח, הפרגמטיקה וחקר השיחה מחזק את העיסוק בתחומי לשון אלו, הנחקרים פחות במחקר לשון חכמים.

סדרה: אסופות ומבואות בלשון לב

רבקה שמש־ריסקין היא פרופסור חבר במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר־אילן. היא עוסקת בתחומי התחביר, הסמנטיקה, הפרגמטיקה וחקר השיח בעברית הקלסית, בפרט בלשון חכמים.

 

תאריך עדכון אחרון : 04/09/2023