פרופ' מיכאל ריז'יק

פרופ'
ראש המחלקה

תחומי מחקר

לשון ימי הביניים

לשון חז"ל

מסורות עדות ישראל

מסורת יהודי איטליה

לשונות היהודים

איטלקית-יהודית