ד"ר נגה איילי-דרשן

ד"ר
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

פרסומים

לקבצי PDF, ראו: http://biu.academia.edu/NogaAyaliDarshan

 

נ' איילי-דרשן, ודורך על במתי ים: מלחמת אל הסער בים בספרות המזרח הקדום (ספרית האנציקלופדיה המקראית ל"ג): הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים תשע"ו

N. Ayali-Darshan, The Storm-God and the Sea: The Origin, Versions, and Diffusion of a Myth throughout the Ancient Near East (English revised edition; Orientalische Religionen in der Antike [ORA]), Tübingen, Mohr-Siebeck 2020

 

נ' איילי, "הבקשות ליראת שמים בספרות המקרא ובכתובות הבבליות", תרביץ עד (תשס"ה), 321–369

N. Ayali-Darshan, “‘The Bride of the Sea’: The Traditions about Astarte and Yamm in the Ancient Near East,” in A Woman of Valor: Jerusalem Ancient Near Eastern Studies in Honor of Joan Goodnik Westenholz, ed. W. Horowitz et al. (BPOA 8; Madrid, 2010), 19–33.

N. Ayali-Darshan, “The Meaning of Hyn drš ydm in Light of a Parallel from Emar,” Ugarit Forschungen 43 (2011/2012), 1-6

N. Ayali-Darshan, “A Redundancy in Nebuchadnezzar 15 and Its Literary Historical Significance,” Journal of Ancient Near Eastern Societies 32 (2012), 21–29.

נ' איילי-דרשן, 'מסורות יער הארזים בסיפור המצרי "שני האחים" ובבראשית ב-ג', שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום כב (תשע"ג), 147-164

N. Ayali-Darshan, “The Origin and Meaning of the Crimson Thread in the Second Temple Period Scapegoat Ritual in Light of an Ancient Syro-Anatolian Custom,” Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Periods 44 (2013), 530–552.

N. Ayali-Darshan, “Baal Son of Dagan: In Search of Baal’s Double Paternity,” Journal of the American Oriental Society 133 (2013), 651-657

N. Ayali-Darshan, “The Role of Aštabi in the Song of Ullikummi and the ‘Failed God’ Stories Prevalent in the East Mediterranean,” Journal of Near Eastern Studies 73 (2014), 95-103

N. Ayali-Darshan, “The Question of the Order of Job 26:7-13 and the Cosmogonic Tradition of Zaphon,” Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 126 (2014), 402-417.

N. Ayali-Darshan, “The Seventy Bulls Sacrificed at Sukkot (Num 29:12-34) in Light of a Ritual Text from Emar (Emar 6, 373),” Vetus Testamentum 65 (2015), 1-11.

N. Ayali-Darshan, “The Identification of mrq in Leiden Magical Papyrus I 343 + I 345 in Light of the Eblaite Texts,” Journal of Near Eastern Studies 74 (2015), 87-89.

N. Ayali-Darshan, “The Other Version of the Story of the Storm-god’s Combat with the Sea in the Light of Egyptian, Ugaritic, and Hurro-Hittite Texts,” Journal of Ancient Near Eastern Religions 15 (2015), 21-50.

N. Ayali-Darshan, “The Influence of Canaanite Mythology on Egypt”, in D. Ben-Tor (ed.) Pharaoh in Canaan: The Untold Story, Jerusalem: Israel Museum, 2016 (English and Hebrew).

N. Ayali-Darshan, "Egyptian and Levantine Belles-Lettres—Links and Influences during the Bronze Age," in P.P Creasman and R.H. Wilkinson (eds.), Pharaoh’s Land and Beyond: Ancient Egypt and Its Neighbors, Oxford: Oxford University Press, 2017 pp. 195–205.

N. Ayali-Darshan, “The Formation of the Prayers in the Nabonidus’ Inscriptions Nbn 4 and Nbn 5: Between Lower and Higher Criticism,” in A. Baruchi-Unna et al. (eds.), “Now It Happened in Those Days”: Studies in Biblical, Assyrian, and ANE Historiography Presented to Mordechai Cogan on His 75th Birthday, 2, Winona Lake 2017, pp. 525–535.

N. Ayali-Darshan, “The Background of the Cedar Forest Tradition in the Egyptian Tale of the Two Brothers in Light of West-Asian Literature,” Egypt & The Levant 27 (2017), pp. 183–19.

N. Ayali-Darshan, “The Elements ש(ו)ע/שבע/תע in Biblical Proper Names: a Re-Evaluation,Journal of North-West Semitic Languages 44 (2018), pp. 1–13.

N. Ayali-Darshan, "The Sequence of Sir 4:26–27 in Light of Akkadian and Aramaic Texts from the Levant and Later Writings," Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 130 (2018), pp. 436–449.

N. Ayali-Darshan, “‘Do not Open your Heart to Your Wife or Servant’ (Onch. 13:17): A West-Asiatic Antecedent and its Relation to Later Wisdom Instructions,” in T. Oshima (ed.), Teaching Morality in Antiquity: Wisdom Texts, Images, and Oral Traditions (Orientalische Religionen), Tübingen 2018, pp. 95–103.

N. Ayali-Darshan, "The Death of Mot and his Resurrection in the Light of Egyptian Sources," Ugarit Forschungen 48 (2017 [2019]), pp. 1–20.

N. Ayali-Darshan, “The Closing Hymn of the Ugaritic Baal Cycle (KTU 1.6 VI 42–54): A Mesopotamian Background?” Welt des Orients 50 (2020), pp. 79–96.

 

פרסומים לקהל הרחב

נ' דרשן [איילי] וג' דרשן, המיתולוגיה הכנענית (מיתוסים 15), תל אביב: הוצאת מפה, תשס"ט

נ' איילי-דרשן, דגם ירושלים בימי בית המקדש השני: מסע בירושלים הקדומה, אגף הנוער מוזיאון ישראל, ירושלים 2009

נ' איילי-דרשן "עשתרת: האלה שהלכה אל הים", סגולה מ"ז (תשע"ד)

N. Ayali-Darshan, "Sukkot's Seventy Bulls: The Torah’s adaptation of a polytheistic ancient West-Semitic custom of sacrificing to seventy gods", in http://thetorah.com/sukkots-seventy-bulls/, 2016.

נ' איילי-דרשן, "תנו מס לים!," הארץ, ספרות ותרבות, 21.4.2017

N. Ayali-Darshan, “The Scapegoat Ritual and Its Ancient Near Eastern Parallels”, in https://www.thetorah.com/article/the-scapegoat-ritual-and-its-ancient-near-eastern-parallels, 2020.

קורסים

אכדית למתחילים

אכדית למתקדמים

מבוא לבלשנות שמית משווה

מבוא לתרבויות המזרח הקרוב הקדום

אוגריתית: שפה ותרבות

פניקית: שפה ותרבות
 

תחומי מחקר

ספרויות ולשונות המזרח הקרוב הקדום (מסופוטמיה, מצרים, אוגרית, חתי, ישראל ופניקיה)