מרכזת המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות

פרחי אור

מרכזת המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות
טלפון
דוא"ל
or.meshulami@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 03/03/2024