כתב העת בלשנות עברית


עורכת

אורה שורצולד

עורכים קודמים
אסא כשר, יעקב שויקה, אורה שורצולד, נפתלי שטרן, מאיה פרוכטמן, יצחק שלזינגר.

המערכת
אלדעה ויצמן, מיכאל סוקולוף, מאיה פרוכטמן, יצחק שלזינגר.

מועצת המערכת
עוזי אורנן, גבריאל בירנבאום, רות ברמן, ראובן מירקין, תמר סוברן, |ניאל סיון, שמחה קוגוט, דורית רביד, שמעון שרביט.

מרכזת המערכת
רבקה שמש

עריכה לשונית ומזכירות המערכת
חיה אלחייני

כתובת המערכת
בלשנות עברית, המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 52900


הנחיות למחברים


 

הכרך האחרון