הודעות

כותרת עדכון אחרון
הזמנה לסמינריון המחלקתי - 7 בדצמבר 2021 01/12/2021 - 16:37
סמינריון מחלקתי - 16 בנובמבר 2021 10/11/2021 - 16:36
מפגש ראש חודש כסלו בפקולטה ליהדות 28/10/2021 - 17:04
מערכת השעות לשנה"ל תשפ"ב 04/10/2021 - 17:20
בחינות פטור, מועד נובמבר 2021 12/08/2021 - 13:24
אין קבלת קהל במזכירות המחלקה בין התאריכים 11.7 - 23.7 08/07/2021 - 10:50
מועד חדש לסמינריון המחלקתי 31/05/2021 - 11:59
הזמנה למפגש המעבדה לאשורולוגיה 07/05/2021 - 15:26
הזמנה לסמינריון המחלקתי - 11 במאי 2021 07/05/2021 - 15:23
תוכנית הלימודים של תואר ראשון - מסלול חד-חוגי 07/02/2021 - 21:44
לימודי תעודה בעריכת לשון 07/02/2021 - 21:38
תואר ראשון - תוכנית הלימודים למסלול דו-חוגי לא מובנה 07/02/2021 - 21:37
תוכנית לימודים חלקית לגיל השלישי – תואר בקצב שלך 07/02/2021 - 21:31
מערכת שעות לתואר הראשון - דו-חוגי מובנה 07/02/2021 - 21:30
מערכת השעות לשנת תשפ"א 23/08/2020 - 12:04
קוראים, חושבים, כותבים – קורסים חדשים בשנת תשפ"א 20/06/2020 - 10:29
סרטון על הלימודים במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות 08/06/2020 - 08:49