מערכת שעות לתואר הראשון - דו-חוגי מובנה

המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות

תוכנית למקצוע דו-חוגי מובנה  

מס' הקורס

שם הקורס

 

סמ'

יום ושעה (תש"פ)

שנה א'

 

 

 

 

12-100-01

תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

2 ש"ש

שנתי

ד' 12.00 – 14.00

12-104-01

יסודות התחביר למתמחים

- 1 ש"ש

א'

ה' 10.00 – 12.00

12-108-01

הדרכה ביבליוגרפית

- 1 ש"ש

א'

ד'– 16.00 – 18.00

12-110-01

תולדות הלשון העברית

- 1 ש"ש

ב'

ד' – 20.00-18.00

12-116-01

מבוא לבלשנות שמית למתמחים

- 1 ש"ש

א'

ה' 12.00 – 14.00

12-120-01

 

תורת ההגה למתמחים

- 1 ש"ש

א'

ג' 10.00 – 12.00

12-132-01

מבוא לבלשנות כללית

- 1 ש"ש

א'

ד' 14.00 – 16.00

שנה ב'

 

 

 

 

12-202-01

תורת הצורות א'

1 ש"ש

א'

ב' 16.00 – 18.00

12-203-01

תורת הצורות ב'

1 ש"ש

ב'

ב' 16.00 – 18.00

12-208-01

תחביר הלשון העברית

2 ש"ש

שנתי

ג' 12.00 – 14.00

12-214-01

ארמית מקראית

2 ש"ש

שנתי

ה'  14.00 – 16.00

12-220-01

לשון חכמים

1 ש"ש

א'

ב' 14.00 – 16.00

12-222-01

לשון חכמים

1 ש"ש

ב'

ב' 14.00 – 16.00

12-231-01

טקסטים מקראיים

1 ש"ש

ב'

ג' 10.00 – 12.00

12-234-01

סמינריון בעברית החדשה

2 ש"ש

שנתי

ה' 12.00 – 14.00

12-290-01

בחינת בקיאות

 

 

 

שנה ג'

 

 

 

 

12-303-01

סמנטיקה לקסיקלית

 1 ש"ש

א'

ג' 12.00 – 14.00

12-304-01

סמנטיקה של המשפט

 1 ש"ש

ב'

ג' 12.00 – 14.00

12-315-01

טקסטים בעברית החדשה

 1 ש"ש

ב'

ה' 8.00 – 10.00

12-410-01

פרקים בלשון המקרא

 2 ש"ש

שנתי

ה' 12.00 – 14.00

 

 

דו-ראשי מובנה : לימודי חובה 24  ש"ש + 1 ש"ש בחירה

                         4  ש"ש ערבית למתחילים

                         1 ש"ש הבעה עברית

 

 

המחלקות אשר ניתן לבנות איתן תוכנית דו-ראשי מובנה:

ספרות, בלשנות אנגלית, תולדות ישראל, תנ"ך, תלמוד, לימודים קלאסיים, ערבית וספרנות.

תאריך עדכון אחרון : 02/02/2022