תוכנית הלימודים של תואר ראשון - מסלול חד-חוגי

המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות

      למסלול חד-חוגי

מס' הקורס

שם הקורס

 

יום ושעה (תש"פ)

שנה א'

 

 

 

12-100-01

תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

 2 ש"ש

ד' 12.00 – 14.00

12-104-01

יסודות התחביר למתמחים

 1 ש"ש

ה' 10.00 – 12.00

12-108-01

הדרכה ביבליוגרפית

 1 ש"ש

ד' 16.00 – 18.00

12-110-01

תולדות הלשון העברית

 1 ש"ש

ד' 20.00-18.00

12-116-01

מבוא לבלשנות שמית למתמחים

 1 ש"ש

ה' 12.00 – 14.00

12-120-01

 

תורת ההגה למתמחים

 1 ש"ש

ג' 10.00 – 12.00

12-132-01

מבוא לבלשנות כללית

 1 ש"ש

 

ד' 14.00 – 16.00

       

12-134-01

בלשנות כללית ופונטיקה תרגיל

1 ש"ש

ה'  12.00 – 14.00

שנה ב'

 

 

 

12-202-01

תורת הצורות

 2 ש"ש

ב' 16.00 – 18.00

12-208-01

תחביר הלשון העברית

 2 ש"ש

ג' 12.00 – 14.00

12-214-01

ארמית מקראית

 2 ש"ש

ה'  14.00 – 16.00

12-220-01

לשון חכמים

 1 ש"ש

ב' 14.00 – 16.00

12-222-01

לשון חכמים

 1 ש"ש

ב' 14.00 – 16.00

12-231-01

טקסטים מקראיים

 1 ש"ש

ג' 10.00 – 12.00

12-234-01

סמינריון בעברית החדשה

 2 ש"ש

ה' 12.00 – 14.00

12-290-01

בחינת בקיאות

 

 

שנה ג'

 

 

 

12-303-01

סמנטיקה לקסיקלית

 1 ש"ש

ג' 12.00 – 14.00

12-304-01

סמנטיקה של המשפט

 1 ש"ש

ג' 12.00 – 14.00

12-315-01

טקסטים בעברית החדשה

 1 ש"ש

ה' 8.00 – 10.00

12-410-01

פרקים בלשון המקרא

 2 ש"ש

ה' 12.00 – 14.00

 

 

מורחב : לימודי חובה 25 ש"ש + 11 שעות בחירה במחלקה ו-10 שעות בחירה ממחלקות אחרות

            (את הפירוט ממחלקה אחרת ניתן לראות במבוא המחלקתי באינטרנט)             

            6 ש"ש ערבית למתחילים

            1 ש"ש הבעה עברית