סף הקבלה של מועמדים לאוניברסיטה שלמדו בתיכון שבו שפת ההוראה לא היתה עברית - 105

החל משנת הלימודים תשפ"ג יהיה הציון הנדרש ביע"ל או ביעלנט 105 למועמדים שלמדו בתיכון שבו שפת ההוראה לא הייתה עברית.

תאריך עדכון אחרון : 05/01/2022