יצירת קשר

מזכירות היחידה להבעה אקדמית ואולפן

בניין יהדות 410, חדרים 003-001  

טלפון
: 03-5318228/8226/8253, 03-7384630

דוא"ל: habaa.unit@biu.ac.il 

שעות קבלה: ימים א - ה, בין השעות 09.00 - 13.00