מזכירות

מזכירות היחידה להבעה אקדמית ואולפן

בניין יהדות 410, חדר 1 

טל': 03-5318228,   פקס: 03-7384169

דוא"ל: 
habaa.unit@mail.biu.ac.il 

שעות קבלה: ימים א - ה, בין השעות 09.00 - 13.00

 

 

סטודנטים המגיעים בשעות אחרות מתבקשים להשאיר מכתב בתא דואר מס' 19 (בתאים מצד שמאל, בקצה המסדרון)