מזכירות

מזכירות היחידה להבעה אקדמית ואולפן

בניין יהדות 410, חדר 1 

טל': 03-5318228

דוא"ל: 
habaa.unit@biu.ac.il 

שעות קבלה: ימים א - ה, בין השעות 09.00 - 13.00