מבחני הפטור

הדרכה לדוברי עברית כשפה ראשונה

הדרכה ללומדי עברית כשפה שנייה

המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות

היחידה להבעה אקדמית ואולפן, 03-5318228

בחינות פטור, מועד נובמבר 2019

 

היחידה להבעה אקדמית ואולפן מקיימת בחינות פטור משני סוגים:

  • עברית כשפה ראשונה לבעלי בגרות ישראלית;
  • עברית כשפה שנייה לתלמידי חו"ל ולמגזר הערבי.

מועד הבחינות

יום חמישי, כ"ג בחשון תש"ף 21.11.2019 בשעה 9.00.

משך הבחינה

שעתיים

תשלום ורישום

המעוניינים לגשת לבחינה יכולים לפנות אל מזכירות היחידה להבעה אקדמית ואולפן החל מיום ראשון, כ"ב באלול תש"ף, 22.9.2019, ולקבל ערכת הרשמה הכוללת דפי הדרכה ושובר תשלום.

הזכאות להיבחן כרוכה בשני תנאים:

א)  תשלום ע"ס -.120 ₪ באמצעות שוברי התשלום המיועדים לכך;

ב) העברת ספחי התשלום אל מזכירות היחידה להבעה אקדמית ואולפן עד יום שני, י"ג בחשון תש"ף, 11.11.2019. להבטחת הרישום לבחינה יש להקפיד על ציון ברור של שם הנבחן ומספר תעודת הזהות על גבי הספחים.

על הספחים של שוברי התשלום להגיע אל מזכירות היחידה לא יאוחר מ-11.11.2019 באחת מן הדרכים האלה: 1) באופן אישי; 2) באמצעות מכתב לכתובת היחידה להבעה; 3) באמצעות מייל: habaa.unit@biu.ac.il 4) באמצעות פקס: 03-7384169.

פרסום ציונים

הציונים יתפרסמו כשבועיים לאחר המבחן ב"מידע אישי לסטודנט" באתר האוניברסיטה, ולא יימסרו בטלפון.