• תמונה1
  • תמונה2

היחידה להבעה אקדמית ואולפן

מיום ייסודה של אוניברסיטת בר אילן עמדה לנגד עיניהם של העומדים בראשה חשיבותה של ההבעה בכתב.
היחידה להבעה הוקמה כדי לשפר את רמת הכתיבה של הסטודנטים ולהקנות להם את דרכי הכתיבה והניסוח בעבודותיהם האקדמיות.
לצד לימודי ההבעה ניתנים במסגרת היחידה גם קורסי עברית לסטודנטים שהעברית אינה שפת אימם.

גלו כל מה שקורה
אודות היחידה להבעה עברית ואולפן
אודות היחידה להבעה עברית ואולפן
הודעות