קורסים

מס' קורס

נושא קורס

06-010

הבעה - כתיבה אקדמית (2 ש"ש), קורסים מתוקשבים

 מטרתו של הקורס "הבעה – כתיבה אקדמית" היא להקנות כלים לשיפור דרכי ההתבטאות, הניסוח והסגנון בכתב תוך יישום של כללי הכתיבה האקדמית. הקורס ידריך את הלומדים לבטא את רעיונותיהם בצורה נאותה, לנסח אותם בבהירות ובתמציתיות ולהקפיד על לשון נקייה משיבושים. מאחר שהקורס מיועד לתלמידים שהלשון העברית היא שפתם הילידית, יקושרו נושאים אלה בדגש מיוחד עם תחומים הקשורים בעברית כשפה ראשונה: כללי הפיסוק, כללי הכתיב חסר הניקוד, שימוש נכון במילות ובשמות המספר, סדר המילים במשפט, פישוט הסגנון, התאם במין ובמספר, מבנה המאמר האקדמי, המבוא למאמר וסיכומו, מבנה הפסקה ודרכי הקישור בין הפסקות, לכידות הטקסט, דרכי הציטוט והרישום הביבליוגרפי. 

06-011

הבעה וסגנון למתמחים (1 ש"ש)
הקורס מיועד למתמחים בלשון שקיבלו 76 ומעלה בבחינת הבגרות בהבעה עברית. הקורס עוסק בנושאים האלה: לשון דבורה לעומת לשון כתובה, סדר המילים במשפט, שימוש נכון במילות, שימוש נכון בשמות המספר, לעזים וחלופותיהם העבריות, ניבים וצירופי לשון, כללי הכתיב חסר הניקוד, כללי הפיסוק, התאם במין ובמספר, בעיות של דו-משמעות, צירוף שם ותואר וצירוף סמיכות, פישוט הסגנון, תיקון שיבושים שונים בתחביר ובדקדוק.

06-021

 

רמה ה (4 ש"ש)

מטרות הקורס: שיפור השליטה בארבע הפעילויות האורייניות האלה: קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור; וכן הרחבה והעמקה של הידע בדקדוק. תכנים לדוגמה: קריאה – התמודדות עם מאמרים עיתונאיים ועם טקסטים אקדמיים ברמה בינונית; כתיבה – טקסטים פונקציונליים, כגון מכתב רשמי וקורות חיים, וכן הקניה בסיסית של דרכי הכתיבה האקדמית במסגרת של חיבור חד-פסקתי; דקדוק – ביסוס השליטה במערכת הפועל ובתבניות תחביריות מגוונות. פירוט מלא של תוכני הקורס – באתר היחידה להבעה אקדמית ואולפן.         

06-022

רמה ו (2 ש"ש), קורסים מתוקשבים

מטרות הקורס: התמודדות עם טקסטים אקדמיים ברמה בינונית וגבוהה; ביסוס דרכי הכתיבה האקדמית במסגרת של מאמר רב-פסקתי; ביסוס השליטה במערכת הפועל ובדרכי תצורת השם; היכרות עם מבנים תחביריים מגוונים ופיתוח מיומנות של שימוש בחלופות סגנוניות מסוגים שונים. פירוט מלא של תוכני הקורס – באתר היחידה להבעה אקדמית ואולפן.