אודות היחידה להבעה

מבנה היחידה, תפקידיה ומטרותיה

היחידה להבעה משרתת את כלל תלמידי האוניברסיטה (ישראלים, עולים ותלמידי חו"ל), והיא כוללת שתי חטיבות: 
1. חטיבה המיועדת לסטודנטים ישראלים ומטרתה לשפר את יכולתם של הסטודנטים להביע את רעיונותיהם בצורה נאותה בעבודותיהם האקדמיות ולהדריכם בכתיבת עבודות מחקר לשלביהן השונים. לשם כך היחידה מקיימת קורסי "הבעה - כתיבה אקדמית" לסטודנטים מכל הפקולטות שלא עמדו בקריטריונים הפוטרים, וכן למתמחים בלשון העברית במסגרת הדרישות האקדמיות של המחלקה ללשון. קורסים אלה מתמקדים בשני תחומים: שיפור דרכי הכתיבה האקדמית (ארגון החומר, עריכת ראשי פרקים, כתיבת מאמר מדעי וכו') ושיפור הלשון, הניסוח והסגנון.
2. החטיבה השנייה מיועדת לתלמידים שהעברית אינה שפת אמם, ומטרתה לסייע בקליטתם המלאה בחיי האקדמיה בפרט ובארץ בכלל. במסגרת זו היחידה אחראית להוראת העברית בכל הרמות באולפן השנתי, באולפנים מרוכזים (מועדי קיץ וחורף) ובמכינות לעברית לעולים. רמת העברית של התלמידים (הן תלמידי המכינות והן תלמידי תואר) נקבעת על פי מבחני מיון מיוחדים שפותחו ביחידה. כל מערך לימודים זה מתקיים במקביל גם במכללות של האוניברסיטה הנתונות בפיקוח היחידה להבעה עברית. אחריות זו כוללת בין היתר קבלת מורים חדשים, בדיקת התאמתם לעבודה, הגשת מסמכיהם לאישור ועדת תו"ם של הפקולטה, פיקוח על הסילבוסים של הקורסים ובדיקת מבחני המיון והפטור.

למאמר המלא