קורסים מוצעים מלימודי יסוד ביהדות לשנה"ל תשפ"ד

רשימת קורסי יסוד בתנ"ך ובתלמוד המוצעים לבחירה מתוך קורסי היסוד ביהדות

לשנת תשפ"ד

לתלמידי התואר הראשון במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות

 

דרישת המחלקה לגבי בחירה של קורס יסוד בתנ"ך וקורס יסוד בתלמוד

מתוך קורסי היסוד ביהדות

במסגרת לימודי היסוד ביהדות ילמדו תלמידי המחלקה בשנים א' וב' קורס אחד במסגרת לימודי תלמוד וקורס שני במסגרת לימודי תנ"ך, לפי הנחיית המחלקה בהתאם לקורסים שיוצעו בכל שנה. תלמידות המדרשה לבנות ותלמידי המכון הגבוה לתורה פטורים מחובה זו. תלמידים אחרים בעלי רקע מוגבר ביהדות יגישו בקשה לפטור לראש המחלקה, וכל בקשה תידון לגופה.

הערה מבית הספר ללימודי יסוד ביהדות: הקורסים מסוג סדנה  מוגבלים למספר של 24 סטודנטים, ולכן בכל יום רישום מוקצה מקום או שני מקומות בכל קורס כזה. הרישום יתבצע על בסיס מקום פנוי באחד מהקורסים המופיעים בטבלה.

 

קורסים בתלמוד

020373-01

ד"ר בועז שפיגל

עולם האגדה –

סיפורים משלים

 ומסרים

יום ג' 10–12

סמס' א'

02258-01

ד"ר אהרן רון ירון שויקה

סדנה: אוצרות הגניזה הקהירית

יום א' 12–14

סמס' א'

02042-01

ד"ר רבין שושטרי

סדנה במעשי חכמים מתקופת חז"ל

 

יום א' 8–10

סמס' א'

02042-02

ד"ר רבין שושטרי

סדנה במעשי חכמים מתקופת חז"ל

יום א' 10–12

סמס' א'

02062-35

ד"ר שושטרי רבין

מעשי חכמים מתקופת חז"ל

שנתי מתוקשב – שנה ב' ומעלה

02046-70

ד"ר גלעד ששון

מדרשי האגדה – מדוע חז"ל משנים את הסיפור המקראי?

יום ב' 12–14

02121-01

ד"ר ענת שפירא לביא

סדנה: תלמוד ישראלי – תרבות הוויכוח והדיאלוג התלמודי בקריאה עכשווית

יום ב' 10–12

סמס' א'

02499-74

ד"ר בנימין קצוף

עולמם של חכמים

יום ו' 10–12 בזום

02257-01

ד"ר אהרן רון ירון שויקה

סדנה: הגאונים: העולם היהודי שלאחר התלמוד

יום א' 12–14

סמס' ב'

02131-01

ד"ר אליצור תהילה

סדנה: רבנים וחכמים מתמודדים עם שינויים: עיון בספרות שאלות ותשובות

יום ד' 12–14

02048-02

ד"ר יונתן פיינטוך

ספרות חז"ל: היווצרות, אישים, גישות ופולמוסים

יום ג' 14–16

 

 

קורסים בתנ"ך

 

01198-01

ד"ר יחזקאל כהן

סדנה: עיונים בחמש מגילות

יום א' 14–16

01132-01

ד"ר יוסף פריאל

קורס מוסיקלי: השתקפות התנ"ך בזמר העברי

יום ג' 10–12

01042-01

ד"ר יוסף פריאל

ספרי ירמיהו ויחזקאל: חברה, דת ופוליטיקה במאה הששית לפני הספירה

יום ג' 12–14

01120-01

ד"ר שרה שורץ

סדנה: אסתר מגילת הגלות

יום ד' 18–20  סמס' א'

01120-02

ד"ר שרה שורץ

סדנה: אסתר מגילת הגלות

יום ד' 14–16 סמס' ב'

01120-03

ד"ר שרה שורץ

סדנה: אסתר מגילת הגלות

יום ד' 16–18 סמס' ב'

01226-01

ד"ר יאשיהו פרג'ון

סדנה: המקרא והעולם הקדום – בין עימות

יום ה' 14–16

01805-35

ד"ר צבי שמעון

להכיר את ספר הספרים – התנ"ך במבט פנורמי

שנתי מתוקשב –

שנה ב' ומעלה