קורסים מוצעים מלימודי יסוד ביהדות לשנה"ל תשפ"ד

רשימת קורסי יסוד בתנ"ך ובתלמוד המוצעים לבחירה מתוך קורסי היסוד ביהדות

לשנת תשפ"ה

לתלמידי התואר הראשון במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות

 

דרישת המחלקה לגבי בחירה של קורס יסוד בתנ"ך וקורס יסוד בתלמוד

מתוך קורסי היסוד ביהדות

במסגרת לימודי היסוד ביהדות ילמדו תלמידי המחלקה בשנים א' וב' קורס אחד במסגרת לימודי תלמוד וקורס שני במסגרת לימודי תנ"ך, לפי הנחיית המחלקה בהתאם לקורסים שיוצעו בכל שנה. תלמידות המדרשה לבנות ותלמידי המכון הגבוה לתורה פטורים מחובה זו. תלמידים אחרים בעלי רקע מוגבר ביהדות יגישו בקשה לפטור לראש המחלקה, וכל בקשה תידון לגופה.

הערה מבית הספר ללימודי יסוד ביהדות: הקורסים מסוג סדנה  מוגבלים למספר של 24 סטודנטים, ולכן בכל יום רישום מוקצה מקום או שני מקומות בכל קורס כזה. הרישום יתבצע על בסיס מקום פנוי באחד מהקורסים המופיעים בטבלה.

 

קורסים בתלמוד

020373-01

ד"ר בועז שפיגל

עולם האגדה –

סיפורים משלים

 ומסרים

יום ג' 12–14

סמס' א'

02258-01

 

ד"ר אהרן רון ירון שויקה

סדנה: אוצרות הגניזה הקהירית

יום א' 12–14

סמס' א'

02258-02

 

ד"ר אהרן רון ירון שויקה

סדנה: אוצרות הגניזה הקהירית

יום א' 16–18

סמס' ב'

02042-01

ד"ר רבין שושטרי

מעשי חכמים בספרות חז"ל

 

יום א' 8–10

סמס' א'

02042-02

ד"ר רבין שושטרי

מעשי חכמים בספרות חז"ל

יום א' 10–12

סמס' א'

02062-35

ד"ר רבין שושטרי

מעשי חכמים מתקופת חז"ל

שנתי מתוקשב – שנה ב' ומעלה

לא מתאים לעולים חדשים

02046-70

ד"ר גלעד ששון

מדרשי האגדה – מדוע חז"ל משנים את הסיפור המקראי?

יום ה' 12–14

02121-01

ד"ר ענת שפירא לביא

סדנה: תלמוד ישראלי – תרבות הוויכוח והדיאלוג התלמודי בקריאה עכשווית

יום ב' 10–12

סמס' א'

02499-74

ד"ר בנימין קצוף

עולמם של חכמים

יום ו' 10–12 בזום

02257-01

 

ד"ר אהרן רון ירון שויקה

סדנה: הגאונים: העולם היהודי שלאחר התלמוד

יום א' 12–14

סמס' ב'

02257-02

 

ד"ר אהרן רון ירון שויקה

סדנה: הגאונים: העולם היהודי שלאחר התלמוד

יום א' 16–18

סמס' א'

02048-01

ד"ר יונתן פיינטוך

ספרות חז"ל: היווצרות, אישים, גישות ופולמוסים

יום ד' 12–14

02048-02

ד"ר יונתן פיינטוך

ספרות חז"ל: היווצרות, אישים, גישות ופולמוסים

יום ד' 14–16

 

 

קורסים בתנ"ך

 

01120-01

ד"ר שרה שורץ

סדנה: אסתר מגילת הגלות

יום ד' 12–14  סמס' א'

01120-02

ד"ר שרה שורץ

סדנה: אסתר מגילת הגלות

יום ד' 14–16 סמס' א'

01242-01

ד"ר יאשיהו פרג'ון

עיונים בשיר השירים

יום ה' 14–16 סמס' א'

01074-01

ד"ר הימלפרב לאה

ספר בראשית מזווית  עכשווית

יום ב' 10–12 סמס' א'

01076-01

ד"ר הימלפרב לאה

ספר שמואל מזווית  עכשווית

יום ב' 12–14 סמס' א'

01086-35

ד"ר צבי שמעון

The Book of  Joshua

קורס מתוקשב – שנה ב' ומעלה, לא מתאים לעולים חדשים

01194-35

פרופ' נילי סמט

The Bible in Light of the Ancient Near East

סמס' א' –

קורס מתוקשב – שנה ב' ומעלה, לא מתאים לעולים חדשים

01212-01

ד"ר יוסף פריאל

עיונים במגילות אסתר ורות

יום ה' 14–16 סמס' ב'

01550-01

ד"ר הלל מאלי

עזרא ונחמיה

סמס' ב' יום ב' 18–20

01618-35

פרופ' יעקובס יהונתן

פירוש רשב"ם לתורה

קורס מתוקשב – שנה ב' ומעלה, לא מתאים לעולים חדשים

016202-01

ד"ר הלל מאלי

ממקרא למשנה וממצווה להלכה: עיונים בספרות הבית השני

סמס' א' יום ב' 10–12

016203-01

ד"ר הלל מאלי

ההלכה במגילות קומראן

סמס' ב' יום ב' 10–12

016221-01

פרופ' רענן אייכלר

חקר נוסח המקרא

סמס' א' יום ג' 12–14

016501-01

פרופ' רענן אייכלר

כפל משמעות במקרא

סמס' ב' יום ג' 12–14

016920-01

פרופ' אסתר אשל

מבוא לספרות קומראן: המגילות והספרות המקראית

סמס' א' יום ד' 14–16

016952-01

פרופ' אסתר אשל

אוצר הכתובות בעולם המקרא

סמס' ב' יום ד' 14–16

01805-35

ד"ר צבי שמעון

להכיר את ספר הספרים: התנ"ך במבט פנורמי

קורס מתוקשב – שנה ב' ומעלה, לא מתאים לעולים חדשים

01811-35

פרופ' נילי סמט

המקרא על רקע המזרח הקדום

סמס' ב'

קורס מתוקשב