Placeholder Image
מורה בכירה

ד"ר נוגה אילני

דוא"ל
noga.ilani@biu.ac.il
משרד
03-5318228
  קורות חיים

  השכלה             שם האוניברסיטה           מחלקה                      שנת קבלת התואר

  תואר ראשון       אוניברסיטת בר-אילן       לשון עברית וספרות אנגלית        תשל"ב

  תעודת הוראה     אוניברסיטת בר-אילן       לשון וספרות עברית                  תשל"ג

  תואר שני           אוניברסיטת בר-אילן       לשון עברית                            תשל"ח

  תואר שלישי        אוניברסיטת בר-אילן       לשון עברית                            תשנ"ג

          

   נושא עבודת המסטר: הרחבת קבוצות הבחירה של פעלים מקראיים בלשון ימינו

   שם המנחה: פרופ' רחל לנדאו ז"ל

   

  נושא עבודת הדוקטורט: אמצעי הבעה מקבילים (חלופיים) בעברית החדשה

  שם המנחה: פרופ' רחל לנדאו ז"ל

   

  * ד"ר אילני  עוסקת בהוראה באוניברסיטת בר-אילן מאז  אוגוסט 1973 ונמנית עם המורים המצטיינים במסלול       המקביל.

  * ראש היחידה וחברת תו"ם בפקולטה למדעי היהדות בשנים תשנ"ט עד תשס"א, הקימה וניהלה את                      "תכנית ההתמחות להוראת עברית כשפה שנייה" בתש"ס ובתשס"א.    ראשת היחידה החל מתשע"ג.

   * בשנים תשנ"ה (סמסטר ב) ותשנ"ו (סמסטר א) הקימה וניהלה את היחידה להבעה (אוריינות אקדמית) במכללה     האקדמית של תל אביב-יפו.

   * יועצת מדעית לספרי לימוד להוראת הלשון בבתי הספר התיכוניים.

   * עוזרת העורכת של כתב העת בלשנות עברית חפ"שית (תשל"ה-תשמ"ה).

   * עורכת את כתב העת חלקת לשון, כתב עת לבלשנות עיונית ושימושית מטעם האגודה הישראלית לבלשנות           שימושית החל מתשע"א.

   * חברה במועצת איל"ש (איגוד ישראלי לבלשנות שימושית) משנת 1996, באיל"ה (AILA) – האיגוד הבינלאומי      לבלשנות שימושית, באגודה לחקר שפה וחברה, באיגוד העולמי למדעי היהדות וב-NAPH  (איגוד הפרופסורים    לעברית). 

   * נציגה של המרצים הבכירים במועצה האקדמית העליונה ובסנט של אוניברסיטת בר-אילן בתש"ע.

   

  פרופיל אקדמי

  * ד"ר אילני כתבה דוקטורט במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר-אילן ("על

    אמצעי הבעה מקבילים/חלופיים בעברית החדשה"), העוסק בחקר התחביר והסגנון של לשון

    הטקסט הספרותי והשוואתו ללשון העיתונות. היא עוסקת בהוראה באוניברסיטת בר-אילן מאז

    אוגוסט 1973.

  * ד"ר אילני מלמדת הבעה עברית לישראלים ולתלמידי חו"ל וכן עברית בכל הרמות באולפן

    ביחידה להבעה אקדמית. היא מורה מנוסה, מראשוני המורים ביחידה, חברה בצוות לשיפור

    ההוראה, משתתפת בקביעות בישיבות ועדת ההוראה של היחידה ותורמת מכישוריה ומניסיונה

    לפעילות האקדמית של היחידה. נמנית עם המורים המצטיינים במסלול המקביל וזכתה בפרסי

    הצטיינות בהוראה מטעם הרקטור.

  * שימשה ראש היחידה בשנים תשנ"ט עד תשס"א, ובשנים האלה הקימה וניהלה את "תכנית

    ההתמחות להוראת עברית כשפה שנייה", הייתה אחראית להוראת ההבעה העברית במכינה

    הקדם-אקדמית בבר-אילן ובחמש המכללות שבפיקוח האוניברסיטה ולהוראת העברית לתלמידי

    התכנית החד-שנתית באוניברסיטה. התמנתה לראשות היחידה להבעה אקדמית החל מתשע"ג.

  * ד"ר אילני מיישמת בהוראה מתודות פרטניות המבוססות על יחס אישי; אינה חוסכת מאמצים

    ומשקיעה שעות רבות בבדיקת עבודות, בתיקונן ובהדרכה לשיפורן גם בשיטה אינדיבידואלית

    (בהתאם למתבקש) ומגיעה להישגים אקדמיים נאותים. מעידים על כך מכתבי תודה ותוצאות

    סקר רמת ההוראה. היא ממשיכה לסייע לתלמידיה ולהדריכם בכתיבת עבודות שונות במסגרת

    לימודיהם באוניברסיטה.

  * בד בבד לימדה במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות את הקורסים האלה: הדרכה

    ביבליוגרפית, קריאה מודרכת במקורות ותחביר לתלמידי ספרות. במחלקה זו שימשה בעבר

    כמתרגלת בקורסים: תורת הצורות, תחביר הלשון העברית, תורת ההגה, מבוא לבלשנות שמית

    ולימודי המסורה. כמו כן, לימדה קורסים בעריכה לשונית (שיקולים נורמאטיביים בעריכה

    לשונית של העברית החדשה, בחירה סגנונית בתחומי לשון שונים) במחלקה ללשון העברית

    וביחידה למתורגמנות. נוסף לכך קיימה השתלמויות למורים ביחידה להכשרת מורים בבית

    הספר לחינוך. בשנים תשנ"ה (סמסטר ב) ותשנ"ו (סמסטר א) הקימה וניהלה את היחידה להבעה

    (אוריינות אקדמית) במכללה האקדמית של תל אביב-יפו.

  * יחד עם עבודת ההוראה ד"ר אילני ממשיכה במחקר האקדמי, מפרסמת מאמרים בבמות שפיטות

    ומשתתפת בכנסים ארציים ובינלאומיים הן מדעיים והן חינוכיים-מתודיים.היא שותפה בארגון

    ובהנחיית כנסים, סדנאות וימי עיון, למשל: ארגון והנחיית שתי סדנאות (בשיתוף עם ד"ר דליה

    כהן-גרוס) בנושא "הערכת כתיבה בתהליך" ו"ניסוח מטלות ככלי לתהלוך הכתיבה" במסגרת

    "הסדנה לשיפור ההוראה" ביחידה להבעה עברית, בר-אילן (תשנ"ח); הנחיית רב-שיח ביום עיון

    של היחידה להבעה עברית באוניברסיטת בר-אילן בנושא "העברית והעולם האקדמי" (תשס"ג);

    הנחיה והרצאה בכנס סקריט אביב – "הלכה ומעשה בכתיב ובפיסוק" באוניברסיטת בר-אילן

    (תשס"ה); ארגון הוועידה ה-31 של איל"ש (אגודה ישראלית לבלשנות שימושית) באוניברסיטת

    בר- אילן (תשס"ה); הנחיית יום עיון "הוראת עברית לערבים במוסדות להשכלה גבוהה"

    באוניברסיטת בר-אילן (תשס"ח).

  * במסגרת היחידה להבעה עורכת וכותבת חומרי לימוד רבים: ערכה חוברת לימוד לתלמידי

    האולפן לרמותיהם השונות, עדכנה את חוברת תכנית הלימודים לרמות השונות באולפן (מאת

    ד"ר דליה כהן-גרוס) בשיתוף עם ד"ר אסנת בישקו; ערכה חוברת לימוד לקורס הבעה

    (לישראלים) וחוברת לימוד בנושא "שיקולים נורמטיביים בעריכה לשונית של העברית החדשה"

    (לתלמידי עריכה לשונית במחלקה ללשון). כתבה בשיתוף עם דינה גולדברג חוברת הנחיות

    והדרכה לשיפור הסגנון, ובשיתוף עם דינה גולדברג ועם ד"ר סיגל שלמה – חוברת הנחיות

    ותרגילים בנושא "סדר המילים במשפט בעברית". כמו כן, כתבה שלושה פרקים בחוברת "עיוני

    לשון בפרשת השבוע ובחגי ישראל" בהוצאת היחידה להבעה עברית ושתי יחידות בדף לתקנת

    הלשון "לשון נקייה" שיצא ביחידה להבעה; כיום מפתחת חומרי לימוד מקוריים באינטרנט

     לתלמידים בקורסים המתוקשבים. מחברת מבחני פטור, מבחני רמה ומבחני מיון למיניהם.

   * הייתה יועצת מדעית לשני ספרי לימוד להוראת הלשון בבתי הספר התיכוניים שכתבה אילת

     ברגר: ידיעת הלשון - תחביר ושחבור (1994) ו- שפה בהקשר (2000) בהוצאת מודן.

    * כעוזרת העורך של כתב העת "בלשנות עברית חפ"שית" (תשל"ה-תשמ"ה), סייעה בהוצאת כתב

     העת ובעריכתו וכתבה סקירות ספרות במסגרת מדור "הספרות".   

    * כיום עורכת את כתב העת "חלקת לשון", כתב עת לבלשנות עיונית ושימושית מטעם האגודה

      הישראלית לבלשנות שימושית.

   * ד"ר אילני היא חברת מועצת איל"ש (איגוד ישראלי לבלשנות שימושית) משנת 1996 ,

     חברה בחוג הישראלי של החברה האירופית לבלשנות, באיל"ה (AILA) – האיגוד הבינלאומי

     לבלשנות שימושית, באגודה לחקר שפה וחברה, באיגוד העולמי למדעי היהדות וב-NAPH

     איגוד הפרופסורים לעברית.

   * נציגה של המרצים הבכירים בסנט של אוניברסיטת בר-אילן בתש"ע.

   * תחומי העיסוק שלה: הוראת העברית כשפה ראשונה וכשפה שנייה, כתיבה אקדמית, תורת

   הסגנון, תחביר הלשון העברית, חקר השיח ותקינות לשונית.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  מחקר

  הוראת העברית כשפה ראשונה וכשפה שנייה

   כתיבה אקדמית

   תורת הסגנון

   תחביר הלשון העברית

   חקר השיח

  תקינות לשונית

  קורסים

  * מלמדת ביחידה להבעה אקדמית.

  * לימדה במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות. החל מתשל"ג - תרגול בקורסים (תורת הצורות, תחביר הלשון העברית, תורת ההגה, מבוא לבלשנות שמית) והוראה (הדרכה ביבליוגרפית, קריאה מודרכת במקורות, תחביר לתלמידי ספרות).

  * לימדה בתכנית ללימודי עריכה לשונית במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, ביחידה להכשרת מורים         ולהשתלמויות מורים בבית הספר לחינוך ובמחלקה למתורגמנות ולחקר התרגום.

   * ריכזה את לימודי המסורה במחלקה ללשון העברית (עם פרופ' אהרון דותן).

           

           

           

   

   

  פרסומים

    פרסומים                                                                               

   א. עבודת ד"ר

  אמצעי הבעה מקבילים (חלופיים) בעברית החדשה. עבודת דוקטורט בהנחיית פרופ' רחל לנדאו ז"ל, אוניברסיטת בר- אילן, רמת-גן, תשנ"ב (650 עמודים).

   

  ב. מאמרים בספר

  1. אילני (תשנ"ד). התניות תחביריות למבנה הייחוד בספרות העברית החדשה. דברי

      הקונגרס האחד עשר למדעי היהדות ד(1), ירושלים: 154-147.

   2. אילני (תשנ"ו). התניות הקשריות למבנה הייחוד בעברית החדשה. בתוך: אורה (רודריג)

       שורצולד ויצחק שלזינגר (עורכים) ספר הדסה קנטור, רמת-גן: 11-1.

  3.  אילני (1999). על המושא הפנימי בעברית החדשה - שיקולי סגנון. בתוך: רינה בן-שחר

       וגדעון טורי (עורכים) העברית שפה חיה (ב) - קובץ בין-תחומי על העברית החיה

       בהקשריה החברתיים-תרבותיים,  תל אביב: המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש

        פורטר אוניברסיטת תל-אביב והקיבוץ המאוחד: 1999: 37-25.

   4. אילני (2001). זיהויו והגדרתו של המושא הפנימי בעברית החדשה. בתוך: אורה שורצולד

        ורפאל ניר (עורכים) ספר בן ציון פישלר - מחקרים בלשון העברית ובהוראתה, אבן

         יהודה: רכס:  רכס: 162-153.

   5.  אילני, גרוס וגולדברג (תשס"ו). היחידה להבעה עברית: כיוונים וקיוונים בכתיבה

        האקדמית. בתוך: דב שוורץ (עורך) אוניברסיטת בר-אילן מרעיון למעש – אבני דרך

         ותולדותיהן של מחלקות, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן: 245- 256.

   6. אילני (תשע"ג). היבטים מורפולוגיים ותחביריים בשני תרגומים של "העבד"

       לבשביס-זינגר. בתוך: מלכה מוצ'ניק וצבי סדן (עורכים) מחקרים בעברית החדשה

        ובלשונות היהודים מוגשים לאורה (רודריג) שורצולד, ירושלים: כרמל: 395-376.

   

             ג. מאמרים בכתבי עת

  1. אילני (1982). הרחבת קבוצות הבחירה של פעלים מקראיים בלשון ימינו. בלשנות עברית

      חפ"שית 19: 17-5.

  2. אילני (תשנ"ט). התניות תחביריות למבנה הייחוד בספרות העברית החדשה. חלקת

      לשון 27: 61-44.

  3. אילני (תש"ס). המושא הפנימי בסגנונות שונים בעברית החדשה. בלשנות עברית 47:

       19-5.

  4. אילני (תשס"ג-תשס"ד). התניות הקשריות למבנה הייחוד בעברית החדשה (הקשר "אשר

       ל-" ודומיו). חלקת לשון 35: 32-20.

  5. אילני (תשס"ג- תשס"ד). מקומה של הוראת ההבעה באקדמיה; (עריכת פאנל). חלקת

      לשון 35: 139- 158.

   6.  אילני (2004). סדר מילים – חוברת הדרכה ותרגול.   Hebrew Higher

         Education 11: 33-47.

   7. אילני וגרוס (תשס"ו-תשס"ז).  מילוי הכתיב בספרים בישראל – מכוון או מזדמן; חלקת

       לשון  38-37: 33- 47.

   8. אילני, גולדברג ושלמה (תשס"ו). הדיון בסדר המילים במסגרת הוראת ההבעה בכתב. 

       סקריפט – אוריינות: חקר, עיון ומעש 10:  75- 90.

   9.אילני (2007). 

  Language of Modern Writers as a Means for Teaching Stylistics: the Case

  .of the Inner Object in Hebrew. Hebrew Higher Education 12:121-128.   

   10. אילני (תשס"ח). על אוצר המילים בשני תרגומים של "העבד" ליצחק

         בשביס-זינגר. הדור – השנתון העברי של אמריקה:  108- 117.

   11. אילני ולבנת (תשס"ט). לזכרה של הפרופ' רחל לנדאו – מחקר המשמעים אל דרכי

         השכנוע. חלקת לשון 40: 210-205.

   12. אילני (2013). 

  Contextual Conditionings for Extraposition in Modern

  :Hebrew (Type of   Discourse). Hebrew Higher Education 15

  .(.digital edition (21pp.    

  13. אילני וגרוס (בדפוס). 

  ?Is Hebrew Plene Spelling in Israeli Books Accidental or Deliberat     

   .(.Hebrew Studies (13 pp            

  14. אילני (בדפוס)

  & The Inner Object in Modern Hebrew: Identification, Definition, Structure

  (.Syntactical Role. Hebrew Studies (27 pp                

   

     ד ערכים באנציקלופדיה החדשה  EHLL  (בעריכת ג'פרי קאהן, הוצאת בריל) 

     1.      Word Order in Modern Hebrew (with Dina Goldberg and Dr. Sigal .Shlomo);13 pp.                                                                                     

     2.                         (.The Inner Object in Modern Hebrew (5 pp.

     3.                       (.Stylistic Alternation in Modern Hebrew (13 pp.               

   

   ה. ביקורת ספרים בכתבי עת

    1. אילני (תשס"ב). ביקורת על: צבי שראל, לשון בסביבותיה שפה בהקשריה – קובץ

         מאמרים בחקר השיח, בסוציולינגוויסטיקה ובחינוך הלשוני, רמת גן: בר-אילן. בלשנות עברית: 50- 51:            151- 153.

   2. אילני (2014). כתב העת האינטרנטי "הד האולפן החדש להנחלת העברית ותרבותה" גיליון 100 (כפול),

       עריכה: ד"ר עידו בסוק.  Hebrew Higher Education 16  : 229-227   

      

  ו. פרסומים מתודיים, חינוכיים וחומרי עזר להוראה

   1. הנחיות ותרגילים לשיפור הסגנון  עם דינה גולדברג (תשמ"ט).                 

   2. שלושה פרקים בחוברת עיוני לשון בפרשת השבוע ובחגי ישראל (תשמ"ט).

   3. שתי יחידות בדף לתקנת הלשון לשון נקייה לרגל שנת הלשון (תש"ן).

   4. שיקולים נורמטיביים בעריכה לשונית של העברית החדשה (תשס"א).

   5. עדכון חוברת תכנית הלימודים לרמות השונות באולפן (ד"ר דליה

       כהן- גרוס וד"ר אסנת בישקו). היחידה להבעה, אוניברסיטת בר-אילן (תשס"א).

   6. חוברת ללימוד ותרגול סדר המילים במשפט עם ד"רסיגל שלמה ודינה גולדברג.

       היחידה להבעה עברית, אוניברסיטת בר-אילן (תשס"ב).

   7. חוברות לימוד בקורסי האולפן לעברית לרמותיהם ובקורסי הבעה עברית .

   8. מבחני מיון, פטור ורמה לתלמידי חו"ל ומבחני פטור לישראלים.

   9. חומרי לימוד מקוריים באינטרנט לקורסים המתוקשבים.

            

  ז. ייעוץ מדעי לספרי לימוד

   1. ידיעת הלשון - תחביר ושחבור (מאת אילת ברגר), בן שמן: מודן: 1994.

   2. שפה בהקשר (מאת אילת ברגר), בן שמן: מודן: 2000.

   

  ח. שונות

  1. מדור "הספרות" בכתב העת בלשנות עברית חפ"שית 23-9: (תשל"ה- תשמ"ה).   

   

  השתתפות בכנסים מדעיים

  א. כנסים בינלאומיים

     1. התניות תחביריות למבנה הייחוד בספרות העברית החדשה. הקונגרס העולמי האחד

         עשר למדעי היהדות, ירושלים, תשנ"ג.

     2. התניות הקשריות למבנה הייחוד בעברית החדשה (ב). הקונגרס העולמי השנים עשר

         למדעי היהדות, ירושלים, תשנ"ז.

     3. לבעיית זיהויו והגדרתו של המושא הפנימי בעברית החדשה. הקונגרס העולמי

   השלושה  עשר למדעי היהדות, ירושלים, תשס"א.

     4. סדר המילים במשפט בעברית – חוברת הנחיות ותרגילים (הרצאה); (עם דינה גולדברג וד"ר סיגל שלמה). כנס  NAPH של איגוד הפרופסורים לעברית, טמפה, פלורידה, 2003.

     5. Language of Modern Writers as a means of Teaching Stylistics – the Case of the    Inner Object in Hebrew. The Role of Literature in Mother Tongue Education - IAIMTE Fourth International Conference, Lisbon, Portugal, July  2003.

    6. Stylistic Choice and its Contribution to the Teaching of L1&L2. LSHK Annual Research Forum, the Polytechnic University of Hong Kong, Hong Kong, December 2003.

    7. על שני תרגומים של "העבד" לבשביס-זינגר. כנס  NAPH של איגוד הפרופסורים לעברית, אוניברסיטת              טקסס, אוסטין, 2004.

   8. לשונם של סופרים כאמצעי להוראת הסגנון. כנס  NAPH של איגוד הפרופסורים לעברית, אוניברסיטת              סטנפורד, פאלו אלטו, קליפורניה, 2005.

   9. היבטים מורפולוגיים ותחביריים בשני תרגומים של "העבד" לבשביס-זינגר. הקונגרס העולמי הארבעה עשר        למדעי היהדות, ירושלים, תשס"ה.

   10. מושב בנושא ספרות עברית מודרנית. כנס NAPH של איגוד הפרופסורים לעברית, שטרן קולג', ישיבה              יוניברסיטי, ניו יורק, 2010.

   11. סדר מילים בשני תרגומים של "העבד" לבשביס-זינגר. כנס NAPH של איגוד הפרופסורים לעברית, קולג'         פארק, אוניברסיטת מרילנד, 2011.

    ב. השתלמויות ופעילויות נוספות

     1. הרצאה על "בעיות בהקניית השפה העברית" בקורס לבלשנות שימושית של הפרופ' ר' ק' אגניהוטרי ( K.

         Agnihotri R.) במחלקה לבלשנות כללית של אוניברסיטת ניו-דלהי, פברואר, 2005.

     2. השתתפות בסדנה על כתיבה אקדמית עם הד"ר ויקטוריה מולהייזן ועם הפרופ' סדושימה, מנהלת מרכז              הכתיבה, ועם כל אנשי צוות מרכז הכתיבה באוניברסיטת ווסדה (,(Waseda University, School of InternationalLiberal Studies טוקיו, יפן, אפריל 2006.

     3. השתתפות בסדנה בכנס 

  "Life and Work in Accademia: Event for New and  Aspiring Lecturers in Languges,  Linguistics and Area Studies"              

      (מטעם המרכז לשפות ולבלשנות), אוניברסיטת אסטון, בירמינגהם, אפריל 2012.

   

   ג. כנסים ארציים

    1. על המושא הפנימי בעברית החדשה- שיקולי סגנון. העברית שפה חיה. סמינר אורנים, קריית טבעון, תשנ"ג. 

    2.  עברית מול שפה זרה. הוועידה השנתית הכ"ט של איל"ש, תלפיות – המכללה האקדמית לחינוך, תל              אביב, תשס"ג.

     3.  סדר מילים – חוברת הדרכה ותרגול; (מיצג-פוסטר עם דינה גולדברג וד"ר סיגל שלמה). כנס סקריפט, זכרון         יעקב, תשס"ג.

      4. הדיון בחלופות סגנוניות ותרומתו להוראת ההבעה בכתב (עם דינה גולדברג). הוועידה ה- 30  של איל"ש,

           אוניברסיטת תל אביב, תשס"ד. 

     5.  על אוצר המילים בשני תרגומים של "העבד" לבשביס-זינגר. כנס אורנים החמישי, קריית טבעון, תשס"ד.

     6.  מילוי הכתיב בספרים בישראל – מכוון או מזדמן? (עם דינה גולדברג וד"ר דליה כהן-גרוס). כנס סקריפט             אביב – הלכה ומעשה בכתיב ובפיסוק (יום עיון וסדנאות), אוניברסיטת בר-אילן, ניסן, תשס"ה.

    7.  רכישת העברית כשפה שנייה. הוועידה ה-31 של איל"ש, אוניברסיטת בר אילן, תשס"ה.

    8.  דרכי הסגנון. הוועידה השנתית ה- 34 של איל"ש. האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, תשס"ח.

    9. לשון התקשורת. הכינוס הל"ט של איל"ש (האגודה הישראלית לבלשנות שימושית). המכללה האקדמית             אחווה, אוקטובר 2012.  

      

   ד. הרצאות מוזמנות

    1. על דרכי הוראת ראשי הפרקים (הרצאה והנחיית דיון). הסדנה לשיפור ההוראה. היחידה להבעה עברית,

         אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ב.

    2. על המושא הפנימי בעברית החדשה - תיאור על פי ממצאים בלשון הספרות ובלשון העיתונות. הסמינר               המחלקתי ללשון העברית, אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ג.

    3.  שיקולי סגנון בלשון הספרות החדשה. הסמינר המחלקתי ללימודי עריכה, אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ג.

    4.  דרכים שונות לתיאור הפעולה. הסמינר המחלקתי ללימודי עריכה, אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ד.

    5. דרכים בהוראת ההבעה. הסדנה לשיפור ההוראה, היחידה להבעה עברית אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ו. 

   

    ה. ארגון כנסים מדעיים במקצוע

     1. ארגון והנחיית סדנה (בשיתוף עם ד"ר דליה כהן-גרוס): הערכת כתיבה בתהליך. "הסדנה לשיפור

         הוראה" היחידה להבעה עברית, אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ח.

     2. ארגון והנחיית סדנה (בשיתוף עם ד"ר דליה כהן-גרוס): ניסוח מטלות ככלי לתהלוך.

         "הסדנה לשיפור ההוראה", היחידה להבעה עברית, אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ח.

     3. ארגון יום עיון (בשיתוף עם ד"ר אסנת בישקו): עיונים בהוראת העברית כשפה שנייה.

         היחידה להבעה עברית, אוניברסיטת בר-אילן, תש"ס.

     4. ארגון והנחיית רב-שיח העברית והעולם האקדמי : מקומה של הוראת ההבעה באקדמיה. יום עיון של                היחידה להבעה עברית, אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ג.

     5. ארגון הוועידה ה-31 של איל"ש (אגודה ישראלית לבלשנות שימושית). היחידה להבעה עברית (בשיתוף עם

         המחלקה ללשון), אוניברסיטת  בר-אילן, תשס"ה.

     6. ארגון והנחיית יום עיון של היחידה לבהעה עברית ומנהל המכללות והמכינות: הוראת עברית לערבים                במוסדות להשכלה גבוהה. היחידה להבעה עברית, אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ח.         

     7. השתלמות בהבעה עברית בנושא "שיבושי לשון" לעובדים המנהליים של הפקולטה למדעי היהדות,                    אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ח.

   

   

   

               

   

   

   

                   

                 

   

  תאריך עדכון אחרון : 21/09/2022