רשימת הקורסים בנושאי אשורולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

שנת תשפ"ד

סמסטר א

קוד

שם

מרצה

יום

שעות

סוג מפגש

11-0640
"למלך אדוני": המרחב הסורי-כנעני בתקופת אל-עמארנה המורחבת
פרופ' עידן ברייר
ראשון
16-18
 סמסטריאלי
12-217
ארמית מקראית א' 
פרופ' ג'ימס נתן פורד
ראשון
18-20
שנתי
12-807
אוגריתית: שפה ותרבות
פרופ' נגה איילי-דרשן
שני
10-12
 סמסטריאלי
12-763
קריאה בקערות מאגיות ארמיות מבבל
פרופ' ג'ימס נתן פורד
שני
18-20
 
שנתי בזום
16-120
ארץ-ישראל בתקופת המקרא
פרופ' שון זליג אסטר
שלישי
10-12
שנתי
12-860
אכדית למתחילים א'
פרופ' נגה איילי-דרשן
שלישי
12-16
סמסטריאלי
11-0639
כתב, כתיבה וכתובות בישראל הקדומה
פרופ' יגאל לוין
שלישי
16-18
שנתי
11-876/8
היסטוריה, מקרא וארכיאולוגיה: סוגיות נבחרות
פרופ' יגאל לוין
שלישי
18-20
שנתי
08-250
ארמית מקראית
פרופ' נילי סמט
רביעי
12-14
 סמסטריאלי
11-0041
Introduction to the History of Israel in the Biblical Period
פרופ' יגאל לוין
רביעי
14-16
שנתי
11-004
קווי יסוד בתולדות ישראל בתקופת המקרא 
פרופ' יגאל לוין
רביעי
16-18
שנתי (הרצאה)
 
11-009
קווי יסוד בתולדות ישראל בתקופת המקרא 
פרופ' עידן ברייר
רביעי
18-20
שנתי (תרגיל)
08-2680/1
    By the Rivers of Babylon: Studies in the Book of Ezekiel 
ד"ר אריאל קופילוביץ
רביעי
18-20
שנתי
08-8275
ספרות החכמה במקרא ובמזרח הקדום
פרופ' נילי סמט
חמישי
12-14
שנתי
08-787
The Bible in Light of Ancient Near East
פרופ' נילי סמט
מתוקשב
 
שנתי

סמסטר ב

קוד מלא

שם

מרצה

יום

שעות

סוג מפגש

12-218
ארמית מקראית ב'
פרופ' ג'ימס נתן פורד
ראשון
18-20
שנתי
12-807
ספרות אוגרית והמקרא
פרופ' נגה איילי-דרשן
שני
10-12
 סמסטריאלי
12-116
מבוא לבלשנות שמית
פרופ' נגה איילי-דרשן
שני
12-14
 סמסטריאלי
16-1012
התקופה האשורית: איך התמודדו יהודה וישראל צבאית ומדינית
פרופ' שון זליג אסטר
שני
12-14
סמסטריאלי
12-763/4
קריאה בקערות מאגיות ארמיות מבבל
פרופ' ג'ימס נתן פורד
שני
18-20
שנתי בזום
 
16-120
ארץ ישראל בתקופת המקרא
פרופ' שון זליג אסטר
שלישי
10-12
שנתי
12-861
אכדית למתחילים ב'
פרופ' נגה איילי-דרשן
שלישי
12-16
סמסטריאלי
11-0639
כתב, כתיבה וכתובות בישראל הקדומה
פרופ' יגאל לוין
שלישי
16-18
שנתי
11876/8
כתב, כתיבה וכתובות בישראל הקדומה
פרופ' יגאל לוין
שלישי
18-20
שנתי
08-251
תרגומים ארמיים
פרופ' נילי סמט
רביעי
12-14
 סמסטריאלי
11-0041
Introduction to the History of Israel in the Biblical Period
פרופ' יגאל לוין
רביעי
14-16
שנתי
11-004
קווי יסוד בתולדות ישראל בתקופת המקרא
פרופ' יגאל לוין
רביעי
16-18
שנתי (הרצאה)
11-009
קווי יסוד בתולדות ישראל בתקופת המקרא
פרופ' עידן ברייר
רביעי
18-20
שנתי (תרגיל)
08-2680/1
By the Rivers of Babylon: Studies in the Book of Ezekiel
ד"ר אריאל קופילוביץ
רביעי
18-20
שנתי
08-8275
ספרות החכמה במקרא ובמזרח הקדום
פרופ' נילי סמט
חמישי
12-14
שנתי
08-787
The Bible in Light of Ancient Near East
פרופ' נילי סמט
מתוקשב
 
שנתי