פרופ' מלכה מוצ'ניק

פרופ'
פרופ' מלכה מוצ'ניק
טלפון: 
פקס: 

קורות חיים

השכלה:             

תואר ראשון: 1982, אוניברסיטת בר-אילן, לשון עברית ובלשנות כללית

תואר שני: 1986, אוניברסיטת בר-אילן, לשון עברית (בהצטיינות)                 

תואר שלישי: 1992, אוניברסיטת בר-אילן, לשון עברית                     

 

נושא עבודת המסטר: הבעות זמן, מודוס ואספקט בעברית החדשה

שם המנחה: פרופ' אורה שורצולד

 

נושא עבודת הדוקטורט: הבדלי לשון בין גברים לבין נשים בעיתונות העברית

שם המנחה: פרופ' אורה שורצולד

 

 תפקידים ציבוריים:

נשיאת "האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה", 2009-2007

מייסדת ועורכת "עיונים בשפה וחברה" [כתב-העת אלקטרוני שפיט] , 2013-2008

חברה בוועדת המקצוע להוראת העברית, 2009-2008

ראש המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, 2012-2010

חברה בוועדת המינוח לטכנולוגיית המידע של האקדמיה ללשון העברית, 2014-1012

 

 הנחייה:

תואר שני (עבודות שאושרו):

1. חפציבה ישי: שיחות של נשים בעברית המקראית (מנחה שותפה עם צבי בצר) (2002)

2. ליאת רייבי: דרכי תצורה ומילים זרות בכתיבתו של יצחק בן-נר (2006)

3. ליאור יוסף: תפיסת המשמעות של מילים וביטויים בעברית בלשון זכר ונקבה (2006)

4. לילך הסר-שבתאי: לשון ייחודית במחזות חרדיים (2006)

5. רוויטל שדמי: ערבוב לשונות בקרב ילדים דו-לשוניים בעברית וספרדית (2006)

6. נסיה ריכטר: ערבוב עברית ואנגלית בקרב ילדים דו-לשוניים בקנדה (2010)

7. הילה שובלי: שירי המחאה ברוק הישראלי: חקר סגנון וסוציולינגויסטיקה (2012)

8. תהילה שפאק: הבנה ותהלוך של השלילה המרובה בקרב נערות בעלות לקות לשון (מנחה שותפה: שרון ערמון-לוטם) (2012)

9. רונית רובינסקי: לשון העיתון "דבר לילדים" ערב הקמת המדינה (2014)

10. אורית טורם: מודעות מן היישוב הישן בירושלים בשנים 1940-1860 (2014)

11. אילנית בוקור-פרילינג: מאפיינים לשוניים המשקפים קבוצות תרבותיות בתל-אביב בעשורים הראשונים של המאה העשרים (2015)

12. יבגני ספיבק: תמורות לשוניות וחריגות כמותיות בתרגומים שונים ליצירה "גיבור זמננו" מאת מיכאיל לרמונטוב (2015)

13. עדי פלג: לשון בצלחת: ביטויים מתחום האכילה בתגוביות (2015)

 

תואר שלישי (עבודות שאושרו):

1. שירלי לזר: היבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים בספציפיוּת לקסיקלית ובתצורה בקרב ילדי גן (2004)

2. רינת גולן: לימוד פורמלי ובלתי פורמלי של העברית בקרב עולים חדשים מברית המועצות לשעבר והשפעתו על הקליטה החברתית והתרבותית (2008)

3. חפציבה ישי-עמיחי: פעולות דיבור ומגדר במחזות ישראלים מודרניים (2008)

4. רוויטל שדמי: דו-לשוניות עברית-ספרדית בשיח המשפחתי (2011)

 

 תואר שלישי (עבודות בתהליך כתיבה):

1. נסיה ריכטר: השפעת בית הספר היהודי על שימור השפה העברית בקרב ילדים דו-לשוניים בקנדה

2. הילה שובלי: ניתוח לשוני ורטורי של תגוביות במרשתת בהקשר פוליטי

3. רונית רובינסקי: מאפייני לשון העיתונות לילדים ערב הקמת המדינה בהשוואה לימינו

 

 

 

פרסומים

ספרים (מחברת):

1. דרכי התצורה של מלים בעברית בת-זמננו (מדריך דידאקטי). תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה  1993 (122 עמודים).

2.  דקדוק בקלי-קלות (ספר-עזר ללומדי עברית). בני-ברק 1995 (228 עמודים).

3. לשון, חברה ותרבות. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה 2005-2000 (4 כרכים + מקראה).

4. The Gender Challenge of Hebrew (2015). Leiden & Boston: Brill

5.  Elective Language Study and Policy in Israel: A Sociolinguistic and Educational Study  (Malka Muchnik, Marina Niznik, Anbessa Teferra & Tania Gluzman) (2016). London & New York: Palgrave Macmillan

 

ספרים (עורכת):

1. דרכי התצורה של מלים בעברית בת-זמננו (מקראה, עם רפאל ניר). תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה 1993.

2. פסיפס – השפעת הלעז על העברית בת-זמננו (לקט מאמרים). תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה 1995, גיליון 2.

3. תלפיות יא – לכבוד פרופ' מנחם צבי קדרי (עם דב שחור, אהרן מונדשיין ואורה שורצולד). תל-אביב 2000.

4. למ"ד לאיל"ש – קובץ מחקרים במלאות שלושים לאגודה הישראלית לבלשנות שימושית (עם יצחק שלזינגר). ירושלים: צבעונים 2003.

5. מחקרים בעברית החדשה ובלשונות היהודים – מוגשים לאורה (רודריג) שורצולד (עם צבי סדן). ירושלים: כרמל 2012.

        

מאמרים:                                                                                                                       

1. הבעות זמן, מודוס ואספקט בעברית החדשה. בלשנות עברית 27 (1989), עמ' 54-29.

2. הבחירה במלות השיעבוד ובמלות האיחוי בעיתונות. דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות 1990, חטיבה ד, כרך ראשון, עמ' 163-157.

3. המושא החבור בעיתונות. העברית שפה חיה א (1992), חיפה: אוניברסיטת חיפה, עמ' 128-119.

4. כללי עזר ללימוד הכתיב חסר הניקוד. לשוננו לעם מג (1992), עמ' 177-175.

5. כיצד ללמד כתיב חסר-ניקוד בלי להסתמך על כללי הניקוד. חלקת לשון 13 (1994), עמ'  35-30.

6. האם לשון העיתונאיות שונה מלשון העיתונאים? פתו"ח 2 (1994), עמ' 35-17.

7. לא 'סתם' סלנג. לשוננו לעם מה (1994), עמ' 74-65.

8. צורן הריבוי בשימוש ייחודי בעברית בת-ימינו. דברי הקונגרס העולמי האחד-עשר למדעי היהדות 1994, חטיבה ד, כרך ראשון, עמ' 91-85.

9. מדוע צריך לתרגם לנו? בתוך: מ' מוצ'ניק (עורכת). פסיפס 2 – השפעות הלעז על העברית בת-זמננו. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה 1994, עמ' 56-49.

10. מקדמות וצלהבים: תחדישים ותצורה אצל ס' יזהר. בתוך: א' שורצולד וי' שלזינגר (עורכים), ספר הדסה קנטור. רמת-גן 1995, עמ' 134-130.

11. לשונה התל-אביבית של גפנה אמיר. דברי המפגש השנתי העשירי של החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות 1995, עמ' 22-17.

12. סופית קטנה שהגדילה לעשות. חלקת לשון 23 (1996), עמ' 22-13.

13. מאמר ביקורת על הספר 'העברית הכתובה הבלתי מנוקדת' מאת עמנואל אלון. חלקת לשון 23 (1996), עמ' 270-264.

14. גבר מול אישה: תקשורת שונה. בלשנות עברית 42-41 (1997), עמ' 86-79.

15. סדר נושא-נשוא בספרות העברית בימינו. תלפיות ט (1997), עמ' 318-306.

16. על תארים ייחודיים לנשים ולגברים במודעות החרדים (עם הדסה קנטור). בלשנות עברית 45 (1999), עמ' 56-49.

17. כיצד בוחרים מילים: עיון בלשון הפוליטיקה והבחירות. בתוך: מ' הורביץ (עורכת), לשון העיתונות בת זמננו: אסופת מאמרים לזכרה של מינה עפרון. תל-אביב: מכון מופ"ת 2000, עמ' 47-39.

18. פנה/פני/פנו – כיצד פונים? (עם הדסה קנטור). בתוך: מ' הורביץ (עורכת), לשון העיתונות בת זמננו: אסופת מאמרים לזכרה של מינה עפרון. תל-אביב: מכון מופ"ת 2000, עמ' 147-134.

19. דרכי תצורתם של שמות-התואר בלשון הסלנג. בתוך: א' שורצולד, ש' בלום-קולקה וע' אולשטיין (עורכות), ספר רפאל ניר: מחקרים בתקשורת, בבלשנות ובהוראת לשון. ירושלים: כרמל 2000, עמ' 389-377.

20. אורך המשפטים בשתי נובלות מאת יהודית קציר. תלפיות 11 (2000), עמ' 220-211.

21. מבנה תחבירי ומגדר בשתי נובלות מאת יהודית קציר. חלקת לשון 32-31-30-29 (2000), עמ' 57-40.

22. שינוי בסדר המילים בתרגומיה של רבקה משולח למחזה 'אויב העם' מאת איבסן. בתוך: א' שורצולד ור' ניר (עורכים), ספר בן-ציון פישלר. אבן-יהודה: רכס 2001, עמ' 204-193.

23. טבין ותקינין (פוליטית). חלקת לשון 34-33 (2002), עמ' 94-74.

24. עתיד לעבר ביצירתו של חיים באר. לשוננו סה (2002), עמ' 76-65.

25. Sentence length in two novellas by Judith Katzir. Hebrew Studies 43 (2002), pp. 7-20.

26. כינוי המושׂא החבור בכתיבתו של חיים באר. עבודות החוג הישראלי של חברי החברה  האירופית לבלשנות 14 (2003), עמ' 22-17.

27. תיאורים תלויי מִגדר בכתיבה הפוליטית. העברית שפה חיה ג (2003). תל-אביב: מכון פורטר, עמ' 220-207.

28. כיצד מחזירים בתשובה: אסטרטגיות שיח אצל אמנון יצחק. בתוך: י' שלזינגר ומ' מוצ'ניק (עורכים), למ"ד לאיל"ש. ירושלים: צבעונים 2003, עמ' 183-168.

29. Changes in word order in two Hebrew translations of Ibsen’s ‘An Enemy of the People’. Target 15:2 (2003), pp. 295-316.

30. היבטים מורפו-פונמיים של הנוטריקון בעברית בת-ימינו. בלשנות עברית 54 (2004), עמ' 66-53.

31. לשון ה'דרומים' המשתקפת מכתיבתו של דודו בוסי. חלקת לשון 35 (2004), עמ' 19-5.

32. שימושי לשון ייחודיים במודעות העדות החרדיות (עם הדסה קנטור). מחקרי מורשתנו ב-ג (2004), עמ' 249-239.

33. בחזרה אל המקורות: על תרגומו של דן אלמגור למחזה 'כטוב בעיניכם'. לשוננו סז (תשע"ד), עמ' 91-79.

34. Is Modern Hebrew a synthetic or analytic language? Suffixed and independent pronouns in the writing of Haim Be'er. Folia Linguistica XXXVIII, 3-4 (2004), pp. 257-276.

35. Discourse strategies of Maxzirim Bitshuva. Text 25:3 (2005), pp. 373-398.

36. כינויים חבורים או פרודים בכתיבתו של חיים באר. מחקרים בלשון י (2005), עמ' 124-113.

37. Gender stereotypic language in Hebrew literature. Proceedings of the Second International Conference on Women's Studies: Breaking the Glass-Ceiling. Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus, 2006.

38. על ההנהרה בתרגומים לספר 'המנהרה' לארנסטו סאבטו. העברית שפה חיה ד (2007). תל-אביב: מכון פורטר והקיבוץ המאוחד, עמ' 258-243.

39. השמיעה כמסייעת בכתיב מלא. קיוונים (מכון מופ"ת, כתב עת אלקטרוני), 12 (2006),  http://kivunim.macam.ac.il/inner.aspx?menu=2&innerPage=articleHome&id=12

40. סטריאוטיפים מגדריים בלשונו של דויד גרוסמן. חלקת לשון 37 (2006), עמ' 60-49.

41. הערך 'לשון ומגדר'. בתוך: י' יובל וד' שחם (עורכים), זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני – מבט אנציקלופדי (2007). ירושלים: כתר, כרך שני, עמ' 288-285.

42. הבדלי מגדר כמסר חברתי בביטויי סלנג. סוגיות חברתיות בישראל ג (2007), עמ' 20-5.

43. פניות של ריחוק ופניות של קרבה. העברית ואחיותיה ו-ז (2007), עמ' 161-141.

44. Telling the same story: His or her style (with Anat Stavans). In: J. Santaemilia et al. (eds.). International Perspectives on Gender and Language (2007). Valencia: Universitat de Valencia, pp. 318-332.

45. Gender differences as social messages in slang expressions. Cahiers de Linguistique Analogique 4 (2007), pp. 327-347.

46. Language production in trilingual children: Insights on code switching and code mixing (with Anat Stavans). Sociolinguistic Studies 1 (3) (2007), pp. 483-515.

47. לימוד פורמלי ובלתי פורמלי של השפה העברית בקרב עולים מברית המועצות לשעבר (עם רינת גולן). הד האולפן החדש 92 (2008), עמ' 115-107.

48. 'פצצה חכמה' ו'אש ידידותית': השימוש בלשון להסוואת האלימות. בתוך: י' גתי (עורך), מילה בסלע: רטוריקה עכשיו. המכללה האקדמית עמק יזרעאל, עמ' 129-114.

49. Telling the same story to your child: Mothersʼ versus fathersʼ storytelling interactions (with Anat Stavans). Women and Language 32 (1) (2009), pp. 60-69.

50. Is it just the telenovelas? Learning Spanish in Israeli schools. Sociolinguistic Studies 4 (1) (2010), pp. 45-62.

51. Gender stereotypes in the language of Be My Knife by David Grossman. Text & Talk 30 (5) (2010), pp. 553-570.

52. Hebrew learning and identity perception among Russian speakers in Israel (with Rinat Golan). Journal of Jewish Identities 4 (1) (2011), pp. 105-127.

53. פישוט לשוני והכללה לשונית בקרב רוכשי שפה שנייה (עם רינת גולן). בתוך: ע' השכל-שחם ואחרות (עורכות), מזמרת הלשון. ירושלים: משרד החינוך 2012, עמ' 365-345.

54. מנכ"ל או מנכ"לית? האם אפשר למנוע מיננוּת בשפה העברית? בתוך: מ' מוצ'ניק וצ' סדן (עורכים), מחקרים בעברית החדשה ובלשונות היהודים – מוגשים לאורה (רודריג) שורצולד. ירושלים: כרמל 2012, עמ' 505-487.

55. Gender variations in Hebrew. Gender-Linked Variation across Languages. In: Y. Elhindi & T. McGarry (eds.), Champaign, IL: Common Ground, 2013, pp. 36-49.

56. Attitude to Language. In: G. Kahn (ed.). Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics. Leiden & Boston: Brill 2013, vol. 1, pp. 232-235.

57. Gender and Language. In: G. Kahn (ed.). Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics. Leiden & Boston: Brill 2013, vol. 2, pp. 17-20.

58. Slang, Israeli Hebrew. In: G. Kahn (ed.). Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics. Leiden & Boston: Brill 2013, vol. 3, pp. 574-576.

59. Taboos. In: G. Kahn (ed.). Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics. Leiden & Boston: Brill 2013, vol. 3, pp. 723-724.

60. El español como lengua electiva en Israel. In: B. Blecua, S. Borrell, B. Crous & F. Sierra (eds.), Plurilingüismo y Enseñanza de ELE en Contextos Multiculturales. Girona: ASELE, pp. 624-631. 

61. לימוד שפות זרות בבתי ספר בישראל: רוסית, אמהרית, צרפתית וספרדית (עם מרינה ניזניק, אנבסה טפרה וטטיאנה גלוזמן). בתוך: ס' דוניצה-שמידט וע' ענבר (עורכות), סוגיות בהוראת שפות בישראל. תל-אביב: מכון מופ"ת 2014, כרך ב', עמ' 262-225.

62. קביעת נורמות בשפה העברית ובלשונות אחרות. העברית 62 (ב-ג) (2015), עמ' 138-129.

63. Trying to change a gender-marked language: Classical versus Modern Hebrew. In: J. Abbou & F. Beider (eds.). Gender, Language and the Periphery . Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 2016, pp. 26-47

64. שינויים מורפו-סינטקטיים בתרגומי מחזות לאורך שישה עשורים. בלשנות עברית 71 (תשע"ז), עמ' 99-75.

65. Personal names in Modern Hebrew: A morphosyntactic and gender analysis. Folia Linguistica 51 (2) (2017), pp. 369-390

 

תחומי מחקר

                                           

בלשנות כללית                          לשון ומגדר

העברית החדשה                       דרכי תצורה

סוציולינגויסטיקה                      לשון וסגנון

פסיכולינגויסטיקה                     דו-לשוניות

השפעות לשונות זרות               חקר התרגום