פרופ' מלכה מוצ'ניק

פרופ'
פרופ' מלכה מוצ'ניק
טלפון: 
פקס: 

קורות חיים

השכלה:             

תואר ראשון: 1982, אוניברסיטת בר-אילן, לשון עברית ובלשנות כללית

תואר שני: 1986, אוניברסיטת בר-אילן, לשון עברית (בהצטיינות)                 

תואר שלישי: 1992, אוניברסיטת בר-אילן, לשון עברית                     

 

נושא עבודת המסטר: הבעות זמן, מודוס ואספקט בעברית החדשה

שם המנחה: פרופ' אורה שורצולד

 

נושא עבודת הדוקטורט: הבדלי לשון בין גברים לבין נשים בעיתונות העברית

שם המנחה: פרופ' אורה שורצולד

 

 תפקידים ציבוריים:

נשיאת "האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה", 2009-2007

מייסדת ועורכת "עיונים בשפה וחברה" [כתב-העת אלקטרוני שפיט] , 2013-2008

חברה בוועדת המקצוע להוראת העברית, 2009-2008

ראש המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, 2012-2010

חברה בוועדת המינוח לטכנולוגיית המידע של האקדמיה ללשון העברית, 2014-1012

נשיאת "האגודה הישראלית לבלשנות יישומית" (איל"ש), החל מ-2020

 

 הנחייה:

תואר שני (עבודות שאושרו):

1. חפציבה ישי: שיחות של נשים בעברית המקראית (מנחה שותפה עם צבי בצר), 2002

2. ליאת רייבי: דרכי תצורה ומילים זרות בכתיבתו של יצחק בן-נר, 2006

3. ליאור יוסף: תפיסת המשמעות של מילים וביטויים בעברית בלשון זכר ונקבה, 2006

4. לילך הסר-שבתאי: לשון ייחודית במחזות חרדיים, 2006

5. רוויטל שדמי: ערבוב לשונות בקרב ילדים דו-לשוניים בעברית וספרדית, 2006

6. נסיה ריכטר: ערבוב עברית ואנגלית בקרב ילדים דו-לשוניים בקנדה, 2010

7. הילה שובלי: שירי המחאה ברוק הישראלי: חקר סגנון וסוציולינגויסטיקה, 2012

8. תהילה שפאק: הבנה ותהלוך של השלילה המרובה בקרב נערות בעלות לקות לשון (מנחה שותפה: שרון ערמון-לוטם), 2012

9. רונית רובינסקי: לשון העיתון "דבר לילדים" ערב הקמת המדינה, 2014

10. אורית טורם: מודעות מן היישוב הישן בירושלים בשנים 1940-1860, 2014

11. אילנית בוקור-פרילינג: מאפיינים לשוניים המשקפים קבוצות תרבותיות בתל-אביב בעשורים הראשונים של המאה העשרים, 2015

12. יבגני ספיבק: תמורות לשוניות וחריגות כמותיות בתרגומים שונים ליצירה "גיבור זמננו" מאת מיכאיל לרמונטוב, 2015

13. עדי פלג: לשון בצלחת: ביטויים מתחום האכילה בתגוביות, 2015

 

תואר שלישי (עבודות שאושרו):

1. שירלי לזר: היבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים בספציפיוּת לקסיקלית ובתצורה בקרב ילדי גן, 2004

2. רינת גולן: לימוד פורמלי ובלתי פורמלי של העברית בקרב עולים חדשים מברית המועצות לשעבר והשפעתו על הקליטה החברתית והתרבותית, 2008

3. חפציבה ישי-עמיחי: פעולות דיבור ומגדר במחזות ישראלים מודרניים, 2008

4. רוויטל שדמי: דו-לשוניות עברית-ספרדית בשיח המשפחתי, 2011

5. נסיה ריכטר: השפעת בית הספר היהודי על שימור השפה העברית בקרב ילדים דו-לשוניים בקנדה, 2019

 

 תואר שלישי (עבודות בתהליך כתיבה):

1. הילה שובלי: ניתוח לשוני ורטורי של תגוביות במרשתת בהקשר פוליטי

2. רונית רובינסקי: מאפייני לשון העיתונות לילדים ערב הקמת המדינה בהשוואה לימינו

3. Cristiana Lucchetti: Language and Culture in the Context of Migration: A  Study on Russian-Speaking Communities in Israel and Germany (second supervisor with Prof. Ulrich Schweier, Ludwig Maximilian University of Munich)

 

פרסומים

ספרים (מחברת):

1. דרכי התצורה של מלים בעברית בת-זמננו (מדריך דידאקטי). תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1993

2.  דקדוק בקלי-קלות (ספר-עזר ללומדי עברית). בני ברק, 1995 

3. The Gender Challenge of Hebrew. Leiden & Boston: Brill, 2015

4.  Elective Language Study and Policy in Israel: A Sociolinguistic and Educational Study  (Malka Muchnik, Marina Niznik, Anbessa Teferra & Tania Gluzman). London & New York: Palgrave Macmillan, 2016

5. לשון, חברה ותרבות (4 כרכים), מהדורה מעודכנת. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2021

 

ספרים (עורכת):

1. דרכי התצורה של מלים בעברית בת-זמננו (מקראה, עם רפאל ניר). תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1993

2. פסיפס – השפעת הלעז על העברית בת-זמננו (לקט מאמרים). תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1995, גיליון 2

3. תלפיות יא – לכבוד פרופ' מנחם צבי קדרי (עם דב שחור, אהרן מונדשיין ואורה שורצולד). תל אביב, 2000

4. למ"ד לאיל"ש – קובץ מחקרים במלאות שלושים לאגודה הישראלית לבלשנות שימושית (עם יצחק שלזינגר). ירושלים: צבעונים, 2003

5. מחקרים בעברית החדשה ובלשונות היהודים – מוגשים לאורה (רודריג) שורצולד (עם צבי סדן). ירושלים: כרמל, 2012

        

מאמרים:                                                                                                                       

1. הבעות זמן, מודוס ואספקט בעברית החדשה. בלשנות עברית 27 (1989), עמ' 54-29

2. הבחירה במלות השיעבוד ובמלות האיחוי בעיתונות. דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, 1990, חטיבה ד, כרך ראשון, עמ' 163-157

3. המושא החבור בעיתונות. העברית שפה חיה א (1992), חיפה: אוניברסיטת חיפה, עמ' 128-119

4. כללי עזר ללימוד הכתיב חסר הניקוד. לשוננו לעם מג (1992), עמ' 177-175

5. כיצד ללמד כתיב חסר-ניקוד בלי להסתמך על כללי הניקוד. חלקת לשון 13 (1994), עמ'  35-30

6. האם לשון העיתונאיות שונה מלשון העיתונאים? פתו"ח 2 (1994), עמ' 35-17

7. לא 'סתם' סלנג. לשוננו לעם מה (1994), עמ' 74-65

8. צורן הריבוי בשימוש ייחודי בעברית בת-ימינו. דברי הקונגרס העולמי האחד-עשר למדעי היהדות, 1994, חטיבה ד, כרך ראשון, עמ' 91-85

9. מדוע צריך לתרגם לנו? בתוך: מ' מוצ'ניק (עורכת). פסיפס 2 – השפעות הלעז על העברית בת-זמננו. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1994, עמ' 56-49

10. מקדמות וצלהבים: תחדישים ותצורה אצל ס' יזהר. בתוך: א' שורצולד וי' שלזינגר (עורכים), ספר הדסה קנטור. רמת גן, 1995, עמ' 134-130

11. לשונה התל-אביבית של גפנה אמיר. דברי המפגש השנתי העשירי של החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות 1995, עמ' 22-17

12. סופית קטנה שהגדילה לעשות. חלקת לשון 23 (1996), עמ' 22-13

13. מאמר ביקורת על הספר 'העברית הכתובה הבלתי מנוקדת' מאת עמנואל אלון. חלקת לשון 23 (1996), עמ' 270-264

14. גבר מול אישה: תקשורת שונה. בלשנות עברית 42-41 (1997), עמ' 86-79

15. סדר נושא-נשוא בספרות העברית בימינו. תלפיות ט (1997), עמ' 318-306

16. על תארים ייחודיים לנשים ולגברים במודעות החרדים (עם הדסה קנטור). בלשנות עברית 45 (1999), עמ' 56-49

17. כיצד בוחרים מילים: עיון בלשון הפוליטיקה והבחירות. בתוך: מ' הורביץ (עורכת), לשון העיתונות בת זמננו: אסופת מאמרים לזכרה של מינה עפרון. תל אביב: מכון מופ"ת, 2000, עמ' 47-39

18. פנה/פני/פנו – כיצד פונים? (עם הדסה קנטור). בתוך: מ' הורביץ (עורכת), לשון העיתונות בת זמננו: אסופת מאמרים לזכרה של מינה עפרון. תל אביב: מכון מופ"ת, 2000, עמ' 147-134

19. דרכי תצורתם של שמות-התואר בלשון הסלנג. בתוך: א' שורצולד, ש' בלום-קולקה וע' אולשטיין (עורכות), ספר רפאל ניר: מחקרים בתקשורת, בבלשנות ובהוראת לשון. ירושלים: כרמל, 2000, עמ' 389-377

20. אורך המשפטים בשתי נובלות מאת יהודית קציר. תלפיות 11 (2000), עמ' 220-211

21. מבנה תחבירי ומגדר בשתי נובלות מאת יהודית קציר. חלקת לשון 32-31-30-29 (2000), עמ' 57-40

22. שינוי בסדר המילים בתרגומיה של רבקה משולח למחזה 'אויב העם' מאת איבסן. בתוך: א' שורצולד ור' ניר (עורכים), ספר בן-ציון פישלר. אבן יהודה: רכס, 2001, עמ' 204-193

23. טבין ותקינין (פוליטית). חלקת לשון 34-33 (2002), עמ' 94-74

24. עתיד לעבר ביצירתו של חיים באר. לשוננו סה (2002), עמ' 76-65

25. Sentence length in two novellas by Judith Katzir. Hebrew Studies 43 (2002), pp. 7-20

26. כינוי המושׂא החבור בכתיבתו של חיים באר. עבודות החוג הישראלי של חברי החברה  האירופית לבלשנות 14 (2003), עמ' 22-17

27. תיאורים תלויי מִגדר בכתיבה הפוליטית. העברית שפה חיה ג (2003). תל אביב: מכון פורטר, עמ' 220-207

28. כיצד מחזירים בתשובה: אסטרטגיות שיח אצל אמנון יצחק. בתוך: י' שלזינגר ומ' מוצ'ניק (עורכים), למ"ד לאיל"ש. ירושלים: צבעונים, 2003, עמ' 183-168

29. Changes in word order in two Hebrew translations of Ibsen’s ‘An Enemy of the People’. Target 15:2 (2003), pp. 295-316

30. היבטים מורפו-פונמיים של הנוטריקון בעברית בת-ימינו. בלשנות עברית 54 (2004), עמ' 66-53

31. לשון ה'דרומים' המשתקפת מכתיבתו של דודו בוסי. חלקת לשון 35 (2004), עמ' 19-5

32. שימושי לשון ייחודיים במודעות העדות החרדיות (עם הדסה קנטור). מחקרי מורשתנו ב-ג (2004), עמ' 249-239

33. בחזרה אל המקורות: על תרגומו של דן אלמגור למחזה 'כטוב בעיניכם'. לשוננו סז (תשע"ד), עמ' 91-79

34. Is Modern Hebrew a synthetic or analytic language? Suffixed and independent pronouns in the writing of Haim Be'er. Folia Linguistica XXXVIII, 3-4 (2004), pp. 257-276

35. Discourse strategies of Maxzirim Bitshuva. Text 25:3 (2005), pp. 373-398

36. כינויים חבורים או פרודים בכתיבתו של חיים באר. מחקרים בלשון י (2005), עמ' 124-113

37. Gender stereotypic language in Hebrew literature. Proceedings of the Second International Conference on Women's Studies: Breaking the Glass-Ceiling. Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus, 2006

38. על ההנהרה בתרגומים לספר 'המנהרה' לארנסטו סאבטו. העברית שפה חיה ד (2007). תל אביב: מכון פורטר והקיבוץ המאוחד, עמ' 258-243

39. השמיעה כמסייעת בכתיב מלא. קיוונים (מכון מופ"ת, כתב עת אלקטרוני), 12 (2006)

40. סטריאוטיפים מגדריים בלשונו של דויד גרוסמן. חלקת לשון 37 (2006), עמ' 60-49

41. הערך 'לשון ומגדר'. בתוך: י' יובל וד' שחם (עורכים), זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני – מבט אנציקלופדי (2007). ירושלים: כתר, כרך שני, עמ' 288-285

42. הבדלי מגדר כמסר חברתי בביטויי סלנג. סוגיות חברתיות בישראל ג (2007), עמ' 20-5

43. פניות של ריחוק ופניות של קרבה. העברית ואחיותיה ו-ז (2007), עמ' 161-141

44. Telling the same story: His or her style (with Anat Stavans). In: J. Santaemilia et al. (eds.). International Perspectives on Gender and Language (2007). Valencia: Universitat de Valencia, pp. 318-332

45. Gender differences as social messages in slang expressions. Cahiers de Linguistique Analogique 4 (2007), pp. 327-347

46. Language production in trilingual children: Insights on code switching and code mixing (with Anat Stavans). Sociolinguistic Studies 1 (3) (2007), pp. 483-515

47. לימוד פורמלי ובלתי פורמלי של השפה העברית בקרב עולים מברית המועצות לשעבר (עם רינת גולן). הד האולפן החדש 92 (2008), עמ' 115-107

48. 'פצצה חכמה' ו'אש ידידותית': השימוש בלשון להסוואת האלימות. בתוך: י' גתי (עורך), מילה בסלע: רטוריקה עכשיו. המכללה האקדמית עמק יזרעאל, 2009, עמ' 129-114

49. Telling the same story to your child: Mothersʼ versus fathersʼ storytelling interactions (with Anat Stavans). Women and Language 32 (1) (2009), pp. 60-69

50. Is it just the telenovelas? Learning Spanish in Israeli schools. Sociolinguistic Studies 4 (1) (2010), pp. 45-62

51. Gender stereotypes in the language of Be My Knife by David Grossman. Text & Talk 30 (5) (2010), pp. 553-570

52. Hebrew learning and identity perception among Russian speakers in Israel (with Rinat Golan). Journal of Jewish Identities 4 (1) (2011), pp. 105-127

53. פישוט לשוני והכללה לשונית בקרב רוכשי שפה שנייה (עם רינת גולן). בתוך: ע' השכל-שחם ואחרות (עורכות), מזמרת הלשון. ירושלים: משרד החינוך, 2012, עמ' 365-345

54. מנכ"ל או מנכ"לית? האם אפשר למנוע מיננוּת בשפה העברית? בתוך: מ' מוצ'ניק וצ' סדן (עורכים), מחקרים בעברית החדשה ובלשונות היהודים – מוגשים לאורה (רודריג) שורצולד. ירושלים: כרמל, 2012, עמ' 505-487

55. Gender variations in Hebrew. Gender-Linked Variation across Languages. In: Y. Elhindi & T. McGarry (eds.), Champaign, IL: Common Ground, 2013, pp. 36-49

56. Attitude to Language. In: G. Kahn (ed.). Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics. Leiden & Boston: Brill, 2013, vol. 1, pp. 232-235

57. Gender and Language. In: G. Kahn (ed.). Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics. Leiden & Boston: Brill, 2013, vol. 2, pp. 17-20

58. Slang, Israeli Hebrew. In: G. Kahn (ed.). Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics. Leiden & Boston: Brill, 2013, vol. 3, pp. 574-576

59. Taboos. In: G. Kahn (ed.). Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics. Leiden & Boston: Brill, 2013, vol. 3, pp. 723-724

60. El español como lengua electiva en Israel. In: B. Blecua, S. Borrell, B. Crous & F. Sierra (eds.), Plurilingüismo y Enseñanza de ELE en Contextos Multiculturales. Girona: ASELE, 2013, pp. 624-631

61. לימוד שפות זרות בבתי ספר בישראל: רוסית, אמהרית, צרפתית וספרדית (עם מרינה ניזניק, אנבסה טפרה וטטיאנה גלוזמן). בתוך: ס' דוניצה-שמידט וע' ענבר (עורכות), סוגיות בהוראת שפות בישראל. תל אביב: מכון מופ"ת, 2014, כרך ב', עמ' 262-225

62. קביעת נורמות בשפה העברית ובלשונות אחרות. העברית 62 (ב-ג) (2015), עמ' 138-129

63. Trying to change a gender-marked language: Classical versus Modern Hebrew. In: J. Abbou & F. Beider (eds.). Gender, Language and the Periphery . Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 2016, pp. 26-47

64. שינויים מורפו-סינטקטיים בתרגומי מחזות לאורך שישה עשורים. בלשנות עברית 71 (תשע"ז), עמ' 99-75

65. Personal names in Modern Hebrew: A morphosyntactic and gender analysis. Folia Linguistica 51 (2) (2017), pp. 369-390

66. El estudio de español en Israel: Imagen sociolingüística y educacional. In: J.M. Santos Rovira (ed.), Lingüística Hispánica: Raíces y Horizontes. Lugo, España: Editorial Axac, 2019, pp. 137-160

67. Reconstructing a cultural heritage: The return of biblical personal names in Israel. Onoma 55, pp. 271-289. DOI: 10.34158/ONOMA.55/2020/15

 

הרצאות בכנסים מדעיים:

1. הבעות זמן ואספקט בעברית החדשה, סדנת האגודה הישראלית לבלשנות תיאורטית, אוניברסיטת תל אביב, 1988         

2. הבחירה במילות השעבוד ובמילות האיחוי בעיתונות, הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, ירושלים, 1990

3. המושא החבור בעיתונות, כנס אורנים הראשון, מכללת אורנים, קריית טבעון, 1991

4. הבדלי לשון בין גברים לנשים, הוועידה ה-19 של איל"ש, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע, 1992

5. לא 'סתם' סלנג, הוועידה ה-20 של איל"ש, מכללת בית-ברל, כפר סבא, 1993

6. סדר נושא-נשוא בספרות העברית בת-ימינו, כנס אורנים השני, מכללת אורנים, קריית טבעון, 1993

7. צורן הריבוי בשימוש ייחודי בעברית בת-ימינו, הקונגרס העולמי האחד-עשר למדעי היהדות, ירושלים, 1993

8. מקדמות וצלהבים – תחדישים ותצורה אצל ס' יזהר, הוועידה ה-21 של איל"ש, אוניברסיטת בר-אילן, 1994

9. לשונה התל-אביבית של גפנה אמיר, החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות, האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים, ירושלים, 1994

10. גבר מול אישה – תקשורת שונה, הכנס הראשון לסוציולינגויסטיקה, אוניברסיטת בר-אילן, 1994

11. עירית לינור – נורמות כתיבה חדשות, החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע, 1995

12. סופית קטנה שהגדילה לעשות, הוועידה ה-22 של איל"ש, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב, 1995

13. כיצד בוחרים מילים – עיון בלשון הפוליטיקה והבחירות, הוועידה ה-23 של איל"ש, הטכניון, חיפה, 1996

14. לשון ומגדר: הבדלים בין נשים לגברים במודעות החרדים (עם הדסה קנטור). הכנס ה-28 של האגודה הסוציולוגית הישראלית, המכללה האקדמית של תל אביב-יפו, 1997

15. באיזה מין ניתנות ההוראות בימינו? (עם ה' קנטור), הכנס השנתי השני של האגודה הישראלית לתקשורת, מכללת לוינסקי, תל אביב, 1997

16. לשון ייחודית לנשים במודעות של העדות החרדיות (עם הדסה קנטור), החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות, האוניברסיטה העברית, 1997  

17. עירוב רבדים ומשלבים בלשון מודעות העדות החרדיות (עם הדסה קנטור), הקונגרס העולמי השנים-עשר למדעי היהדות, ירושלים, 1997

18. דרכי תצורתם של שמות-התואר בלשון הסלנג, כנס אורנים השלישי, מכללת אורנים, קריית טבעון, 1997

19. היבטים מורפו-פונמיים של הנוטריקון בעברית בת-ימינו, הוועידה ה-24 של איל"ש, אוניברסיטת חיפה, 1998

20. מבנה ומשמעות בשתי נובלות מאת יהודית קציר, הוועידה ה-25 של איל"ש, מכללת דויד ילין, ירושלים, 1999

21. שינוי בסדר המילים בתרגומיה של רבקה משולח, הוועידה ה-27 של איל"ש, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע, 2000

22. תיאורים תלויי מגדר בכתיבה הפוליטית, כנס אורנים הרביעי, מכללת אורנים, קריית טבעון, 2001

23. עתיד לעבר ביצירתו של חיים באר, הקונגרס העולמי השלושה-עשר למדעי היהדות, ירושלים, 2001

24. לשון ה'דרומיים' המשתקפת מכתיבתו של בוּסי, הוועידה ה-28 של איל"ש, מכללת בית-ברל, כפר סבא, 2001

25. המושׂא החבור בלשונו של חיים באר, החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות, אוניברסיטת בר-אילן, 2002

26. לשון המחזירים בתשובה, הכינוס הראשון של האגודה הישראלית לחקר שׂפה וחברה, אוניברסיטת תל אביב, 2002

27. אפיוני מגדר בכתיבה הפוליטית, כנס אורנים הרביעי, מכללת אורנים, קריית טבעון, 2002

28. השימוש במקור הנטוי בכתיבתו של חיים באר, הכנס הבינלאומי על השׂפה העברית ודרכי הוראתהּ, האוניברסיטה העברית, 2002

29. אסטרטגיות של שׂיח אצל מחזירים בתשובה, הוועידה ה-29 של איל"ש, מכללת תלפיות, תל אביב, 2002

30. על תרגומו של דן אלמגור למחזה 'כטוב בעיניכם', הכינוס השני של האגודה הישראלית לחקר שׂפה וחברה, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 2003

31. תצורה וסלנג, יום עיון בחינוך הלשוני מטעם האוניברסיטה העברית, רמת גן, 2004

32. על תרגום 'המנהרה' לארנסטו סאבטו, כנס אורנים החמישי, מכללת אורנים, קריית טבעון, 2004

33. סטריאוטיפים מגדריים בלשון הספרות, הכינוס השלישי של האגודה הישראלית לחקר שׂפה וחברה, מכללת בית-ברל, כפר סבא, 2004

34. On Two Hebrew Translations of Ernesto Sabato’s ‘The Tunnel’, PALA (Poetics and Linguistics Association) Conference, New York University, 2004

35. השמיעה כאמצעי מסייע בכתיב מלא, כנס סקריפט אביב, אוניברסיטת בר-אילן, 2005

36. הפקות לשון של ילדים תלת-לשוניים (עם ענת סטבנס), הכינוס הרביעי של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה, אוניברסיטת בר-אילן, 2005

37. הבדלי מגדר כמסר חברתי בביטויי סלנג, יום עיון בנושא דרכי הסלנג הישראלי, אוניברסיטת בר-אילן, 2006

38. Gender Stereotypes in the Language of Hebrew Literature, 2nd International Conference on Women’s Studies – Breaking the Glass Ceiling, Eastern Mediterranean University, Famagusta, Cyprus, 2006

39. מספרים סיפור: סגנונו מול סגנונהּ (עם ענת סטבנס), הכינוס החמישי של האגודה הישראלית לשפה וחברה, האוניברסיטת הפתוחה, 2006

40. Telling the Same Story: His or Her Style, 4th International Gender and Language Association (IGALA) Conference, Valencia, Spain, 2006

41. Discourse Strategies among Repentance Preachers, 2nd International Conference on Multicultural Discourses, Zhejiang University, Hangzhou, China, 2007

42. 'פצצה חכמה' ו'אש ידידותית': השימוש בלשון להסוואת האלימוּת, הכינוס החמישי של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה, הטכניון, חיפה, 2007

43. ‘Smart Bomb’ and ‘Friendly Fire’: Hidden Violence behind Words, 17th Sociolinguistics Symposium, Vrije Universiteit, Amsterdam, 2008

44. לימוד השפה הספרדית בבתי ספר בישראל, המרכז לחקר מדיניוּת לשון, אוניברסיטת בר-אילן, 2008

45. Learning Spanish in Israeli Junior High and High Schools, 2nd International Free Linguistics Conference, Department of Linguistics, University of Sydney, Australia, 2008

46. El Español como Lengua Electiva en Colegios Secundarios de Israel, Coloquio de Español como lengua extranjera, Asociación de Hispanistas de Israel, Universidad Hebrea de Jerusalén, 2009

47. Playing with Words in War, II Congreso Internacional de Lingüística Aplicada, Universidad Nacional de Costa Rica, 2009

48. El Español como Lengua Electiva en Colegios Secundarios de Israel, II Congreso Internacional de Lingüística Aplicada, Universidad Nacional de Costa Rica, 2009

49.  Serán Sólo las Telenovelas? El estudio de Español en Colegios Secundarios de Israel, IX Congreso Argentino de Hispanistas, Universidad de La Plata, Argentina, 2010

50. Trying to Change a Gender-Marked Language, 5th International Gender and Language Association (IGALA) Conference, Tsuda College, Tokyo, Japan, 2010

51. האם אפשר למנוע מיננוּת בעברית? הכנס העשירי של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה, מכללת אחווה, 2011

52. Masculinisation in Modern Hebrew, 44th Conference of the British Association for Applied Linguistics (BAAL), University of the West of England, Bristol, 2011

53. El Español como Lengua Electiva en Israel, XXIII Congreso Internacional ASELE (Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera), Universitat de Girona, España, 2012

54. שינויים מורפו-סינטקטיים במחזות המתורגמים לעברית בששת העשורים האחרונים, כנס לכבוד פרופ' אורה שורצולד, אוניברסיטת בר-אילן, 2012

55. Typology Changes in Modern Hebrew, 6th Annual International Conference on Mediterranean Studies, Athens Institute for Education and Research, Athens, 2013

56. Three Generations of Hebrew-Spanish Bilingualism in Kibbutzim and Urban Centers in Israel, 19th International Congress of Linguistics, The University of Geneva, Switzerland, 2013

57. דו-לשוניות עברית-ספרדית בקיבוצים ובמרכזים עירוניים, הקונגרס העולמי השישה-עשר למדעי היהדות, ירושלים, 2013

58. The Conflicted Language in Israeli Society, 6th International Symposium on Intercultural, Cognitive and Social Pragmatics, University of Seville, Spain, 2014

59. Did Gender Change from Classical to Modern Hebrew? 10th Congress of the European Association for Jewish Studies (EAJS), Sorbonne, Paris, France, 2014

60. Linguistic and Stylistic Changes in Drama Translation into Hebrew, Conference on Research Agendas in Literary Linguistics (LITLING), Johannes Gutenberg Universität, Main, Germany, 2015

61.  The Grammar of Personal Names in Modern Hebrew, Workshop on Proper Names and Morphosyntax, Freie Universität, Berlin, Germany, 2015

62. Morphology, Pragmatics and Gender in Hebrew Personal Names, 2nd International Conference on Hebrew and Yiddish in the Context of Contemporary Education and Culture, State University, St. Petersburg, Russia, 2016

63. Studying Elective Languages in Israeli Schools, 10th International Conference on Multilingualism and Third Language Acquisition, University of Vienna, Vienna, Austria, 2016

64. How Do You Call Women Who Fulfill an Official Function? International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, The National Association of Professors of Hebrew (NAPH), New York University, New York, USA, 2017

65. The Gender Use of Hebrew Personal Names, XXVI International Congress of Onomastic Sciences, University of Debrecen, Debrecen, Hungary, 2017

66. Gender Discourse in the Knesset, 11th Congress of the European Association of Jewish Studies (EAJS), Jagiellonian University, Krakow, Poland, 2018

67. The Study of Elective Languages in Israeli Schools, 37th International Conference of AESLA (Asociación Española de Lingüística Aplicada), Universidad de Valladolid, Valladolid, Spain, 2019

68. La Expansión del Idioma Español en Israel, VIII Jornadas Internacionales de Lingüística Hispánica: Raíces y Horizontes, Universidade de Lisboa, Lisbon, Portugal, 2019

69. Are Biblical Names Still Used in Modern Hebrew? 3rd International Conference on Personal Names and Cultural Reconstructions, University of Helsinki, Helsinki, Finland, 2019

 

תחומי מחקר

                                           

בלשנות כללית                          לשון ומגדר

העברית החדשה                       דו-לשוניות

סוציולינגוויסטיקה                     לשון וסגנון           

השפעות לשונות זרות               דרכי תצורה

חקר השמות הפרטיים               חקר התרגום

השפה הספרדית בישראל