פרופסור אמריטה

פרופ' אורה שורצולד

דוא"ל
ora.schwarzwald@biu.ac.il
משרד
בניין יהדות, חדר 16
תחומי עניין

העברית בת-זמננו במיוחד בהיבטים של פונולוגיה ומורפולוגיה; מחקרי הספרדית היהודית (לאדינו) בעיקר בטקסטים ליטורגיים ורבניים.

שעות קבלה
יום שלישי, 16:00-13:30 או בקביעה מראש
  קורות חיים

  השכלה

  תשכ"ג-תשכ"ו: לשון עברית ופסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן. ב"א בשנת תשכ"ז.

  תשכ"ז-תשכ"ט: לשון עברית, אוניברסיטת בר-אילן. מ"א בשנת תשכ"ט. נושא עבודת המ"א:  הגזרות העלולות בלשון המשנה על-פי המשנה מהדורת לו בהשואה למקרא ולארמית הארצישראלית. המנחה: ד"ר גדעון הנמן ז"ל.

  תשכ"ו-תשכ"ח: חינוך, אוניברסיטת בר-אילן. תעודת הוראה בשנת תשכ"ח.

  תשל"א-תשל"ג: בלשנות כללית, האוניברסיטה של טקסס באוסטין. ד"ר בשנת תשל"ג. נושא הדיסרטאציה: Lexical Representations, Phonological Processes and Morphological Patterns in Hebrew. המנחה: פרופ' רוברט ד' קינג.

  השתלמויות נוספות

  תשכ"ו-תשכ"ז: קורסים למ"א בחוג ללשון עברית באוניברסיטה העברית בירושלים.

  תש"ל: לימודי דוקטוראנטים במחלקה ללשון עברית באוניברסיטת בר אילן.

  תש"ם: קורסים לבלשנות באוניברסיטה של קליפורניה בלוס אנג'לס.

  תשמ"ד: לימודי לטינית באוניברסיטת בר-אילן; קורסים על ספרות יהודי ספרד במחלקה ללשונות רומאניות באוניברסיטה העברית בירושלים.

  תש"ן: קורסים לבלשנות כללית ולבלשנות ספרדית באוניברסיטה של קליפורניה בלוס אנג'לס.

  עבודה אקדמית שוטפת

  תשכ"ז-תשכ"ט: אסיסטנטית במחלקה ללשון עברית באוניברסיטת בר-אילן.

  תש"ל: מדריכה באותה מחלקה.

  תשל"א-תשל"ג: אסיסטנטית ומדריכה במחלקה ללשונות מזרחיות באוניברסיטה של טקסס באוסטין.

  תשל"ד-תשל"ח: מרצה במחלקה ללשון עברית באוניברסיטת בר-אילן.

  תשל"ט-תשמ"ג: מרצה בכירה באותה מחלקה.

  תשמ"ג-תשנ"ב: פרופסור חבר באותה מחלקה.

  תשנ"ג ואילך: פרופסור מן המניין באותה מחלקה.

  תשס"ו-תשס"ז, תשס"ט-תש"ע: ראש המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות

  תשע"ג ואילך: פרופסור אמריטה.

  עבודה תקופתית

  תשכ"ז: מורה באולפן קיץ באוניברסיטת תל-אביב.

  תשכ"ח-תשכ"ט: מורה בסמינר "תלפיות" בתל-אביב.

  תש"ל: מרכזת חטיבת המתחילים באולפן הקיץ באוניברסיטת בר-אילן.

  תשל"ד: מרצה במחלקה לחינוך באוניברסיטת תל-אביב.

  תשל"ו: מרצה במחלקה לבלשנות שם; מרכזת האולפן באוניברסיטת בר-אילן בראשית אותה שנה.

  תש"ם: מרצה אורחת לסמסטר אחד באוניברסיטה של קליפורניה בלוס אנג'לס.

  תשמ"ו: מרצה אורחת באוניברסיטת יורק, טורונטו, קנדה.

  תשמ"ח: מורה בסמינר "שיין" בפתח תקוה.

  תשמ"ד - : יועצת האוניברסיטה הפתוחה לקורסים בבלשנות ובלשון עברית.

  תשמ"ח-תש"ן: יועצת הטלביזיה החינוכית בהפקת התכנית "יוצא מן הכלל" והספרים הנלווים (הכנה לבחינות הבגרות).

  תש"ן: אורחת באוניברסיטה של קליפורניה בלוס אנג'לס.

  תשנ"ב-תשנ"ה: ראש לימודי העברית במכללת תלפיות ומרצה שם.

  תשנ"ה -תשנ"ו: ראש המחלקה למדעי הרוח ומרצה במכללת תלפיות.

  תשנ"ז: אורחת במרכז ללימודי היהדות באוניברסיטת הארווארד (בסתיו) ובאוניברסיטה של קליפורניה בלוס אנג'לס (קיץ), ומרצה באוניברסיטת אמורי באטלנטה (בחורף)

  תשנ"טתשס"ה: מרצה, ובעלת תפקידים אקדמיים (ראש ועדת ההוראה, יועצת אקדמית, ראש ועדת מחקר) במכללת תלפיות.

  תשס"ג: אורחת במרכז ללימודי יהדות בירנטון שליד אוקפורד, ואורחת בוולפסון קולג' שבאוקספורד.

  תשס"ח: אורחת בוולפסון קולג' שבאוקספורד.

  חברות באגודות

  תשל"ד ואילך: איל"ש, האגודה הישראלית לבלשנות שימושית.

  תשל"ה ואילך: האיגוד העולמי למדעי היהדות.

  תשל"ט ואילך: SLE, האגודה האירופאית לבלשנות.

  תשמ"ג ואילך: AILA, האגודה הבינלאומית לבלשנות שימושית.

  תשל"ט-תש"ן : SIPhS האגודה הפונטית הבינלאומית.

  תשמ"ד ואילך: חברה בחוג הישראלי של החברה האירופאית לבלשנות.

  תשמ"ה-תשמ"ח: CSSN, האגודה הקנדית לחקר השמות.

  תשמ"ו ואילך: AJS, האגודה האמריקאית למדעי היהדות.

  תשמ"ו ואילך: NAPH, האיגוד הלאומי של הפרופסורים לעברית.

  תשמ"ו-תשנ"ד: AOS, החברה האמריקאית למזרחנות.

  תשמ"ו ואילך: NACAL, האגודה האמריקאית לבלשנות של לשונות אסיה והמזרח התיכון.

  תשמ"ז-תשנ"ב: ANS, האגודה האמריקאית לחקר השמות.

  תשמ"ז ואילך: המועצה הבינלאומית לספרות ילדים, הסניף הישראלי IBBY.

  1988 ואילך: The Linguistic Association of Great Britain.

  1988 ואילך: EAJS The European Association for Jewish Studies

  תשמ"ח-תשנ"ו: עמותת מסיימי החוגים ללשון עברית באוניברסיטאות בארץ.

  תשנ"ב-תשנ"ו, תשנ"טתשס"ה: הסתדרות המורים.

  תשס"א-: האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה

  תשס"א-תשס"ז:  נשיאת החוג הישראלי לבלשנות (לשעבר החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות)

  תשס"דתשס"ז: נשיאת האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה

  תשס"ה: חברה באקדמיה ללשון העברית: חברה יועצת עד 2.1.2011, חברה מלאה מ3.1.2011

  תשע"ה-: חברה נספחת באקדמיה המלכותית הספרדית La Real Academia Española

  חברות במערכת של כתבי עת וספרים

  תשל"ד ואילך: בלשנות עברית (חפשי"ת)

  תשמ"ח ואילך: פעמים

  תשמ"ח ואילך: באמת?!

  תשנ"ד ואילך: דפים

  תשס"ח ואילך: אוריינות ושפה

  תשס"ח ואילך: איל פריזינטי

  תשס"ט ואילך: עורכת באנציקלופדיה של העברית EHLL  –  The Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics  בהוצאת בריל

  תשע"ב ואילך: JJLJournal of Jewish Languages בהוצאת בריל

  חברות בוועדות

  תשל"ז-תשמ"ג, ותשנ"ו-תשס"ו: חברה בוועדה המרכזת של האגודה הישראלית לבלשנות שימושית

  תשנ"ו ואילך: חברה בהנהלת המרכז לחקר מדיניות לשונית, אוניברסיטת בר-אילן (ואוניברסיטת תל אביב)

  תשנ"ה ואילך: חברה בוועדת המקצוע לשון עברית במשרד החינוך והתרבות

  תשנ"ח-תשס"ד: חברה בוועדה לתכנון ההוראה במשרד החינוך והתרבות

  תשס"א-תש"ע: חברת ההנהלה של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה

  תשס"א-תשע"ב: ראש ועדת המקצוע לשון עברית במשרד החינוך והתרבות

  תשס"ה-תשס"ו: חברה בוועדה למונחי איכות הסביבה באקדמיה ללשון העברית

  תשס"ה-תשע"א: חברה בוועדה למונחי טכנולוגיית המידע באקדמיה ללשון העברית

  תשע"א-: יושבת ראש הוועדה למונחי בלשנות באקדמיה ללשון העברית

  קרנות מחקר

  תשל"ו-תשל"ז: האקדמיה הלאומית למדעים, הזרוע למחקר בסיסי, עבור המחקר: נורמאטיביות וטבעיות בתחולת חוק בכ"פ בעברית.

  תשמ"ב-תשמ"ה: מורשת יהדות המזרח שליד משרד החינוך והתרבות, עבור המחקר: לשון וסגנון בתרגום "פרקי אבות" ללאדינו.

  תשנ"ב-תשנ"ג, תשנ"ה: משגב ירושלים, עבור המחקר: מילון הלאדינו בהגדת ונציה שס"ט.

  תשס"ב: מרכז דהאן, אוניברסיטת בראילן, עבור המחקר: מילון ההגדות בלאדינו.

  תשס"ז: מרכז דהאן, אוניברסיטת בראילן, עבור המחקר: סידור נשים בלאדינו ש"י.

  תש"ע: קרן איהל, עבור המחקר על סידור הנשים מסלוניקי

  עריכה

  כתב-העת "בלשנות עברית חפ"שית" 15-8  ,21-20, תשל"ד-תשל"ט, תשמ"ג-תשמ"ד.

  עריכה ועדכון של פרק 8 (עמ' 299-183) בספרו של פרופ' יחזקאל קוטשר ז"ל:

            A History of the Hebrew Language, שהתפרסם בהוצאת מאגנס-בריל 1982, בעריכת רפאל קוטשר.

  שורצולד (רודריג) אורה ויצחק שלזינגר (עורכים), ספר הדסה קנטור: אסופת מחקרים בלשון, רמת גן תשנ"ו.

  בצהרי יום ג': תקצירי ההרצאות בסמינריון המחלקתי בשנים תשנ"ה-תשנ"ו, אוניברסיטת בר-אילן: רמת גן תשנ"ו.

  חוברת מיוחדת של בלשנות עברית: דברי כנס בסוציולינגויסטיקה, 42-41, תשנ"ז.

  דב שחור, אהרן מונדשיין, מלכה מוצ'ניק ואורה שורצולד (עורכים), תלפיות (שנתון המוקדש לחתן פרס ישראל, פרופ' מ"צ קדרי), יא, תשנ"ט-תש"ס.

  שורצולד (רודריג) אורה, שושנה בלום-קולקה ועלית אושלטיין (עורכות), ספר רפאל ניר: מחקרים בבלשנות, בתקשורת ובהוראת לשון, כרמל: ירושלים 2000.

  שורצולד (רודריג) אורה ורפאל ניר (עורכים), ספר בן-ציון פישלר: מחקרים בלשון העברית ובהוראתה, רכס: אבן יהודה 2001.

  דברי הכנס השמונה עשר של החוג הישראלי של החברה האירופית לבלשנות, חוברת 14, רמת גן 2002.

  דברי הכנס ה‑20‑22 של החוג הישראלי לבלשנות, חוברת 16, רמת גן 2007.

  תמר אלכסנדר, יוסף טובי, דן לאור, זיוה עמישימייזלש, אורה שורצולד (עורכים), איגוד: מבחר מאמרים במדעי היהדות, כרך ג, ירושלים, האיגון העולמי למדעי היהדות תשס"ח.

  משה חלמיש ואורה שורצולד (עורכים). היצירה בספרד בהיבט רב תחומי. מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן (עתיד להתפרסם).

  Geoffrey Khan (general editor), Shmuel Bolozky, Steven Fassberg, Gary Rendsburg, Aaron Rubin, Ora R. Schwarzwald, Tamar Zewi (editors).  EHLL: Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, Brill, New York (in press)

  בלשנות עברית,  70- (תשע"ה-

  לאדינאר, 10- (2018-

  זוכת פרס לנדאו של מפעל הפיס על מחקריה בלאדינו לשנת תשע"ה (2015)

  הדרכת תלמידי מחקר

  הנחיית תלמידים לתואר שני

  1. מלכה מוצ'ניק, הבעות זמן, מודוס ואספקט בעברית החדשה, תשמ"ו
  2. ציפורה רובין, עיונים מורפולוגיים, תחביריים וסמנטיים במשפטים החסרים במחזה ובסיפורת, תשמ"ט
  3. אסתר אדמית, נטיות עבר ועתיד בעברית החדשה - היבטים מורפולוגיים ותחביריים, תשנ"ה
  4. משה אקשטיין, שינויים ומגמות בעברית של מדינת ישראל (1995-1985-1975-1965-1955), תשנ"ז
  5. אורית אור, ייחודים תחביריים בלשונם המדוברת של נערים מצפון תל-אביב ומדרומה, תשנ"ח
  6. ניבי גומל, ספרדית יהודית ביצירות ספרות עבריות, תשנ"ח
  7. דליה ברוך, היבטים מורפולוגיים, סמנטיים, תחביריים, הקשריים וסגנוניים בכינויים העצמאיים בספרו של ס' יזהר "מלקומיה יפהפייה", תש"ס
  8. עפרה מלכה בירנבוים, שמות פרטיים של חילוניים ודתיים ילידי 1992-1983: עיוני צורה ומשמעות, תשס"א
  9. שגית רוזנברג-כהן, צורה ומשמעות של מבנים מכפילים בעברית ברמת המילה, תשס"ב
  10. ורד בר-סלע, התצורה המורפולוגית של שמות המותגים הניתנים למוצרי המזון ושקיפותם הסמנטית, תשס"ג
  11. אלונה כהן, הבדלים בהבנת ניבים עבריים, בשימושיהם, בזכירתם ובהפנמתם בעקבות דרכי הוראה שונות בחטיבת הביניים, תשס"ו

  הנחיית תלמידים לתואר שלישי

  1. מלכה מוצ'ניק, הבדלי לשון בין גברים לבין נשים בעיתונות העברית, תשנ"ב
  2. דליה כהן-גרוס, המבנה המורפולוגי-ההברתי של העברית החדשה, תשנ"ז
  3. רחל שיף-רוט, אפיונים מורפולוגיים, פונולוגיים ואורתוגרפיים של מילים והשפעתם על דיוק הקריאה הקולית בקרב ילדים בכיתות ב, ד ו-ו, תשנ"ח
  4. אורית אור, שיח חדשותי - חקר מקרה: סיקור האינתיפאדה בעיתונות הישראלית, תשס"ג
  5. אפרת שטיין, מטא-לשון בספרות העברית החדשה, תשס"ג
  6. רקפת דילמון, אפיונים לשוניים של שפת שקר בהשוואה לשפת אמת, תשס"ד
  7. חגית אביעוז, נטיית המספר ונטיית הקניין בשם העצם בעברית בת-זמננו, תשס"ד
  8. תמי יאיר, מאפייני לשונם של עבריינים בכלא ובשיקום, תשס"ד
  9. צפורה שפירא, העברית בתלאביב בשנים תרס"טתרצ"ה לפי מודעות, תשס"ה
  10. ניבי גומל, ספרים בספרדיתיהודית להוראת עברית באימפריה העות'מאנית: שיטות ומגמות 1823‑1934, תשס"ו
  11. אילת יפת, לשון וסגנון ביצירותיה של דתיה בן-דור, תשס"ח
  12. אלונה כהן, שימוש סוטה בניבים בספרות העברית בת-זמננו, תשע"א
  13. דרור בן-אריה, תורת הלשון של אברהם דבלמש לפי חיבורו הדקדוקי "מקנה אברם", תשע"א
  14. עליזה לזרסון, אוריינות בתרבות הנוער: עיון בשימושי שפה ואוריינות של צעירים באתר ראפ ישראלי, תשע"ב
  15. רחל ליברמן, הבעת הסביל בתרגומים מאנגלית לעברית, תשע"ג
  16. רוביק רוזנטל, השתקפות ההיררכיה הצבאית בשפת הצבא הישראלית, תשע"ה

  תרגום

  אניטה מיטווך. הדקדוק הטרנספורמאטיבי-גנראטיבי והמשתמע ממנו להוראת שפה זרה. מן הסדנא 4-3  (הבלשנות השימושית והנחלת הלשון): 1977, עמ' 117-101.

   

  מחקר

  העברית בת-זמננו במיוחד בהיבטים של פונולוגיה ומורפולוגיה; מחקרי הספרדית היהודית (לאדינו) בעיקר בטקסטים ליטורגיים ורבניים.

   

   

  פרסומים

  רשימת פרסומים

  עבודת מ"א

  הגזרות העלולות בלשון המשנה על-פי המשנה מהדורת לו בהשואה למקרא ולארמית הארצישראלית. אוניברסיטת בר-אילן תשכ"ט. המדריך: ד"ר גדעון הנמן ז"ל.

  עבודת דוקטור

  Lexical Representations, Phonological Processes, and Morphological Pattern in Hebrew, האוניברסיטה של טקסס באוסטין 1973. המדריך: פרופ' רוברט ד' קינג.

  ספרים וחוברות

  שורצולד אורה ומיכאל סוקולוף. מילון למונחי בלשנות כללית ודקדוק עברי (מהדורת שכפול נסיונית). בר-אילן תשל"ח. 134+2 עמ'.

  שורצולד (רודריג) אורה: דקדוק ומציאות בפועל העברי. הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 1981. 127+ix עמ'.

  שורצולד (רודריג) אורה. תרגומי הלאדינו לפרקי אבות: עיונים בדרכי התרגום מלשון חכמים לספרדית-יהודית (עדה ולשון יג), מאגנס, ירושלים תשמ"ט. יד+vii518+ עמ'.

  שורצולד-רודריג אורה ומיכאל סוקולוף. מילון למונחי בלשנות ודקדוק. רכס, אבן יהודה תשנ"ב. 288 עמ'.

  שורצולד (רודריג) אורה. העברית בת-זמננו א, ב. יחידות 10-9 בקורס פרקים בתולדות הלשון העברית, החטיבה המודרנית. האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב תשנ"ד. 146 עמ'.

  שורצולד אורה. רשמי מחקר: הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית. רמת גן תשנ"ז. 24 עמ'.

  Modern Hebrew. LINCOM EUROPA, München 2001. 90 pp.

  פרקים במורפולוגיה עברית. 12 יחידות לימוד בארבעה כרכים, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב תשס"ב. 177+352+223+184 עמ'.

  מילון ההגדות של פסח בלאדינו (עדה ולשון כז), מאגנס, ירושלים תשס"ח. יב+364+viii.

  סדר נשים: סידור תפילות בלאדינו, סלוניקי, המאה השש עשרה, מכון בן-צבי, ירושלים תשע"ב. יא+247+[40].

  פרקי אבות בתרגום לאדינו מחודש, הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו, ירושלים 2018, 95 עמודים.

  מחקרים בעברית בת זמננו, האקדמיה ללשון העברית, ירושלים תשע"ט, טו+308+IV.

  מאמרים על העברית

  'התנועות בעברית ובאנגלית: מחקר ספקטרוגראפי'. בלשנות עברית חפ"שית 6: תשל"ב, עמ' 11-1.

  'Roots and Patterns in the Modern Hebrew Lexicon'. Hebrew Abstracts 14: 1973, pp. 95-96.

  'שרשים, בסיסים ומבנה המורפמות'. לשוננו לח: תשל"ד, עמ' 136-131.

  'עוד בעניין יחסי שורש ודגם במילון העברי'. בלשנות עברית חפ"שית 9: תשל"ה, עמ' 59-47.

  'על הוראת הנשוא המורחב: הנשוא המורחב והאוגד'. החינוך מח: תשל"ו, עמ' 246-251.

  'לשאלת תקינותם והיווצרותם של משפטי הייחוד בעברית'. בר אילן יג: תשל"ו, עמ' 340-321.

  'גישות תיאורטיות קונקרטיות ומופשטות בניתוח בגדכפ"ת - בכ"פ בעברית'. לשוננו מ: תשל"ו, עמ' 211‑232.

  'הוראת הנשוא המורחב: ניבים, מושאים, תוארי פועל ונשואים כוללים'. החינוך מט: תשל"ז, עמ' 365‑372.

  'ייצוגם הלקסיקאלי של הפעלים העלולים'. בלשנות עברית חפ"שית 12: תשל"ז, עמ' 36-25.

  'The Influence of Demographic Variables on Linguistic Performance'. Quantitative Linguistics, Glottometrica 1: 1978, pp. 173-197.

  'תופעות בלשניות והשתקפותן בתחבירה של מלת השאלה ”מי“ בלשון המקרא'. בית מקרא עו: תשל"ט, עמ' 88-81.

  'כללי התאם במין ובמספר ואוניברסלים לשוניים'. ביקורת ופרשנות יג/יד: תשל"ט, עמ' 263-251.

  'נורמאטיביות וטבעיות בתחולת חוק מורפופונמי בעברית החדשה'. בר-אילן טז/יז: תשל"ט, עמ' 171‑192.

  'הבררה: עיון בשאלה תחבירית, לוגית ומורפולוגית'. לשוננו מג: תשל"ט, עמ' 120-112.

  שורצולד אורה ומרים גיליס. 'שגיאות הכתיב אצל ילדים בבית-הספר היסודי'. החינוך נב: תשל"ט, עמ' 52-45.

  'מה בין המשפט החסר למשפט הסתמי?'. לשוננו לעם ל: תשל"ט, עמ' 21-15.

  'מעלילות הפועל העלול'. בלשנות שימושית 2: תש"ם, עמ' 76-63.

  'תהליכים מקבילים בלשון חכמים ובלשון ימינו'. מחקרים בעברית ובלשונות שמיות (בעריכת גד בן עמי צרפתי, פנחס ארצי, חיים יונה גרינפילד ומנחם צבי קדרי). אוניברסיטת בר אילן, תש"ם, עמ' 188-174.

  'Grammaticality in Modern Hebrew'. International Journal of Middle-Eastern Studies 13: 1981, pp. 11-19.

  'Frequency Factors as Determinants in the Binyanim Meanings'. Hebrew Studies 22: 1981, pp. 131-137.

  'הערות אחדות על נטיות ”יש“ ו”אין“ קיומיות בעברית המדוברת'. בלשנות עברית חפ"שית 19: תשמ"ב, עמ' 70-59.

  'Feminine Formation in Modern Hebrew'. Hebrew Annual Review 6: 1982, pp. 153-178.

  'שכיחות וסדירות בלשון: עיונים והשלכות'. עיונים בחינוך 35: תשמ"ג, עמ'  174-163.

  'העברית בדור הבא?'. לשוננו לעם לד: תשמ"ג, עמ' 190-180 (התפרסם גם כחלק מן הסימפוזיון ”הלשון העברית לקראת העתיד“, הוראה אקדמית של העברית בת-זמננו: דברי הסדנה א' (בעריכת רפאל ניר). המרכז הבין-ארצי להוראת תרבות ישראל באוניברסיטאות, ירושלים תשמ"ה, עמ' 101-96).

  'Gender Distinction and Feminine Formation in Modern Hebrew'. Proceedings of the XIII International Congress of Linguists (held in Tokyo 1982), Tokyo 1983, pp. 569-571.

  'Markedness Relations in the Pronunciation of the Prefixed Particles in Modern Hebrew'. AfroAsiatic Linguistics 9(2): 1984, pp. 73-86.

  'Analogy and Regularization in Morphophonemic Change: The Case of the Weak Verbs in Post-Biblical Hebrew and Colloquial Modern Hebrew'. AfroAsiatic Linguistics 9(2): 1984, pp. 87-100.

  'מבטאו של הדור הצעיר בישראל'. שבט ועם י: תשמ"ה, עמ' 75-66.

  'הלשון העברית כנושא בשירי ילדים'. מחקרים בספרות ילדים (בעריכת מירי ברוך ומאיה פרוכטמן), תל אביב תשמ"ה, עמ' 236-207.

  אורה שורצולד ורחל משיח. 'מוזרויות לשון אצל עודד בורלא?'. ספרות ילדים ונוער יא(ד), סיון תשמ"ה, עמ' 23‑26, 46.

  'דרכי היצירה של מין נקבה/ בניינים וזמנים בעברית המודרנית'. הוראה אקדמית של העברית בת-זמננו:דברי הסדנה א' (בעריכת רפאל ניר), ירושלים תשמ"ה, עמ' 80‑86, 86‑89.

  'תקציר מפורט של הספר ”דקדוק ומציאות בפועל העברי“'. בתוך:

  Hebräische Beitrage zur Wissenschaft des Judentum deutsch abgezeigt I: 1985, pp. 43-51.

  Ora Schwarzwald & Rivka Herzlich. 'La crise de la langue en Israel'. La crise des langues (édité par Jacques Maurais). Gouvernement du Quebec, Conseil de la Langue Français & La Maison Robert 1985, pp. 393-401.

  'Hebrew Grammar: Wishful Teaching'. Bulletin of Higher Hebrew Education 1(2): 1986, pp. 7-14.

  'שלושה ביטויי עבר-רחוק בעברית המדוברת'. לשוננו לעם לח: תשמ"ז, עמ' 303-300. (התפרסם קודם לכן בנוסח מקוצר יותר ב"שי לחבר", קובץ רשימות המוקדשות לחיים רוזן במלאת לו ס"ה שנים, החוג הישראלי לבלשנות, ירושלים תשמ"ז, עמ' 13).

  'נונסנס, לשון ושיטה אצל עודד בורלא'. פרקים ז: תשמ"ז, עמ' 79-63.

  'מודעות לשונית ונורמטיביות אצל עודד בורלא'. מחקרים בלשון ב-ג: תשמ"ז, עמ' 472-459.

  'צופית ופרחחית: יצירת השמות אצל עודד בורלא'. עיונים בספרות ילדים 3: תשמ"ז, עמ' 21-11.

  'מצוי ורצוי בהוראת הדקדוק העברי'. הד האולפן 35: תשמ"ח, עמ' 13-7.

  'הלשון בספרות ילדים: מסה על הלשון ותקנתה'. באמת?! (מרכז ימימה לחקר ספרות ילדים, בית ברל) 2: תשמ"ח, עמ' 162-155.

  'Language Problems as Reflected in Hebrew Poems for Children'. Language Problems and Language Planning 12: 1988, pp. 238-251.

  'לשימושי המקור המוחלט בעברית החדשה'. לשוננו נג: תשמ"ט, עמ' 112-107.

  'כלל היוצא מן הכלל'. עם וספר ה: תשמ"ט, עמ' 34-20.

  'עיונים בסגנונו של עודד בורלא'. בלשנות עברית 30-28 (קובץ מיוחד על תורת הסגנון והטקסט הספרותי): תש"ן, עמ' 179-171.

  'נדידות טעמים בעברית המדוברת'. שי לחיים רבין: אסופת מחקרי לשון (בעריכת משה גושן-גוטשטיין, שלמה מורג ושמחה קוגוט), אקדמון, ירושלים תשנ"א, עמ' 414-393.

  Shmuel Bolozky & Ora (Rodrigue) Schwarzwald. 'On Vowel Assimilation and Deletion in Casual Modern Hebrew'. Hebrew Annual Review 12: 1990, pp. 23-48.

  'Grammatical vs. Lexical Plural Formation in Hebrew'. Folia Linguistica XXV: 1991, pp. 577-608.

  'Lexical Weight in Hebrew Inflectional Feminine Formation'. Semitic Studies in Honor of Wolf Leslau on the Occasion of his 85th Birthday (edited by Alan Kaye). Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1991, pp. 1409-1425.

  Shmuel Bolozky & Ora (Rodrigue) Schwarzwald. 'On the Derivation of Hebrew Forms with the +ut Suffix'. Hebrew Studies 33: 1992, pp. 51-69 (with).

  'Hebrew Language Studies in Israeli Universities'. Bulletin of Higher Hebrew Education 5-6: 1992/3, pp. 7-12.

  'קטנים וגדולים אצל עודד בורלא: עיוני לשון וספרות'. באמת?! (מרכז ימימה לחקר ספרות ילדים, בית ברל) 7-6: תשנ"ג, עמ' 26-11.

  'דרכים לתגבור יכולת ההבעה בעל-פה ובכתב'. תלפיות: שנתון המכללה תשנ"ג-תשנ"ד, עמ' 34-28.

  'שקיעי ספרדית-יהודית בעברית החדשה'. פעמים 56: תשנ"ג, עמ' 49-33.

  אורה (רודריג) שורצולד ואלה נרדים. 'שפעל עברי'. לשוננו נח: תשנ"ד-תשנ"ה, עמ' 152-145.

  'שיבוץ של מילים לועזיות ביצירות ספרותיות'. השפעות הלעז על העברית בת-זמננו (פסיפס 2 [בעריכת מלכה מוצ'ניק]), האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב תשנ"ה, עמ' 47-31.

  הסעיפים ”פונולוגיה ומורפולוגיה“ בערך עברית מודרנית, ו”מילון“, ”סוציולינגויסטיקה“, ”פונולוגיה“, ו”מורפולוגיה“, בערך עברית, לשון. כרך מילואים ג, האינציקלופדיה העברית. חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ וספרית פועלים, ירושלים ותל אביב תשנ"ה, עמ' 748 746-744.

  אורה (רודריג) שורצולד וצפורה (שחורי) רובין. 'משפטים חסרים בסיפורת ובמחזה'. תעודה (מחקרים בלשון העברית - ספר זיכרון לאליעזר רובינשטיין) ט: תשנ"ה, עמ' 308-297.

  'שקיעי המילון העברי בימינו: השפעת המקורות, לשונות היהודים ולשונות העמים על העברית בת-זמננו'. בלשנות עברית 39: תשנ"ה, עמ' 90-79.

  'הלשון והמורה'. תלפיות ח: תשנ"ה-תשנ"ו, עמ' 169-162.

  'הוראת הכתיב בשיטת החילופים המורפופונמיים'. ספר הדסה קנטור: אסופת מחקרים בלשון (בעריכת אורה שורצולד ויצחק שלזינגר), חן, רמת גן תשנ"ו, עמ' 204-196.

  'חקר העברית החדשה בראי הבלשנות לשיטותיה'. מחקרים בלשון ז: תשנ"ו, עמ' 161-145.

  'מלים בסיומת +_יים בעברית: צורתן, יצירתן ושימושיהן'. מחקרים בלשון העברית ובלשונות היהודים מוגשים לשלמה מורג (בעריכת משה בר-אשר). האוניברסיטה העברית ומוסד ביאליק, ירושלים תשנ"ו, עמ' 358-341.

  'צרכים ומטרות בהוראת לשון במכללות'. דפים 22: תשנ"ו, עמ' 18-7.

  'Syllable Structure, Alternations and Verb Complexity: The Modern Hebrew Verb Patterns Reexamined'. Israel Oriental Studies 16: 1996, pp. 99-112.

  'ידיעת לשון ומודעות לשון'. אסופות ומבואות בלשון ב: פרקים בעברית לתקופותיה, אסופת זיכרון לשושנה בהט. האקדמיה ללשון העברית, ירושלים תשנ"ז, עמ' 412-399.

  'Hebrew Suffixes, Morpheme Structure, and Phonological Processes in Inflection and Derivation'. Proceedings of the 16th International Congress of Linguists (edited by Bernard Caron). CD-ROM, Elsevier Science 1997, Pergamon, Oxford, Paper No. 0205.

  'משקל ההשפעה הזרה בעברית'. עם וספר י: תשנ"ח, עמ' 55-42.

  'כמה הצעות לפיתוח המודעות הלשונית'. תלפיות י: תשנ"ח, עמ' 220-208.

  'Word Foreignness in Modern Hebrew'. Hebrew Studies 39:1998, pp. 115-142.

  'Inflection and Derivation in Hebrew Linear Word Formation'. Folia Linguistica XXXII: 1998, pp. 265-287.

  'על יצירת שמות תואר ועל תהליכי גזירה ונטייה'. חלקת לשון 27: תשנ"ט, עמ' 19-9.

  'נורמות של הוראה ונורמות של לשון'. מחקרים בלשון העברית העתיקה והחדשה מוגשים למ"צ קדרי (בעריכת שמעון שרביט). אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשנ"ט, עמ' 394-383.

  'גזירה ונטייה, דקדוק ומילון, לשון וביצוע'. העברית שפה חיה ב, מכון פורטר והקיבוץ המאוחד, תל אביב 1999, עמ' 306-295.

  'Trends of Foreign Influence on Modern Hebrew'. Jewish Studies at the Turn of the 20th Century, I (edited by Angel Saenz-Badillos & Judit B. Targarona), Brill, Leiden, 1999, pp. 81-89.

  'שורש הפועל וזיקת השם לפועל'. ספר רפאל ניר: מחקרים בבלשנות, בתקשורת ובהוראת לשון (בעריכת אורה (רודריג) שורצולד, שושנה בלום-קולקה ועלית אושלטיין), כרמל, ירושלים 2000, עמ' 438-426.

  אורה (רודריג) שורצולד ודליה כהן-גרוס. 'המשקלים השכיחים בעברית'. לשון העיתונות בת זמננו: אסופת מאמרים לזכרה של מינה עפרון (בעריכת מירי הורביץ). מכון מופ"ת, תל אביב תש"ס, עמ' 161-148.

  'מורפולוגיה בהקשר'. חלקת לשון 32-29 (ספר מאיה פרוכטמן): תש"ס-תשס"א, עמ' 314-301.

  'המילון בראי הדקדוק'. העברית ואחיותיה א: תשס"א, עמ' 140-129.

  אורה (רודריג) שורצולד וניבי גומל. 'ספרדית-יהודית בכתבי סופרים עבריים בארץ ישראל'. לאדינאר 2: תשס"א, עמ' 94-59.

  'Foreign Elements in Hebrew Literature as Literary and Sociolinguistic Markers'. Hebrew Language and Jewish Studies (edited by Aharon Ben-David and Isaac Gluska), Ha-agudah le-ṭipuaḥ ḥevrah ṿe-tarbut, Jerusalem 2001, pp. lxvii-lxxxi.

  'דרכי תצורה וחידושי מילים בעברית בהיבט כמותי'. ספר בן-ציון פישלר: מחקרים בלשון העברית ובהוראתה (בעריכת אורה (רודריג) שורצולד ורפאל ניר). רכס, אבן יהודה 2001, עמ' 275-265.

  אורה (רודריג) שורצולד ועפרה מלכה בירנבוים. 'עיוני צורה ומשמעות בשמות פרטיים של דתיים וחילוניים ילידי 1992-1983'. תלפיות יב: תשס"א-תשס"ב, עמ' 474-465 .

  'גוני לשון בעברית בת-זמננו'. תעודה יח: 2002, עמ' 175-141.

  'Opacity in Hebrew Word Morphology'. Language Processing and Acquisition in Languages of Semitic, Root-Based, Morphology (edited by Joseph Shimron). John Benjamins, Amsterdam 2002, pp. 147-163.

  'תוספת דרכי גזירה?'. למ"ד לאיל"ש: קובץ מחקרים במלאות שלושים שנה לאגודה הישראלית לבלשנות שימושית (בעריכת יצחק שלזינגר ומלכה מוצ'ניק). צבעונים, ירושלים תשס"ד, עמ' 311‑323.

  'Transition in Modern Hebrew Word Formation: From Discontinuous to Linear Formation'. Proceedings of XVII International Congress of Linguists Prague, Czech Republic, July 24-29, 2003. CD-ROM, Matfyzpress, MFF UK. Prague, 2003. ISBN: 80-86732-21-5, Section S7.

  'כמה הערות על הכפלות עיצורים במילה העברית'. מחקרי מורשתנו (ספר צבי בצר) בג: תשס"ד, עמ' 251265.

  'Modern Hebrew Dictionaries'. Kernerman Dictionary News 12: 2004, pp. 18‑22. (http://www.kdictionaries.com/kdn/kdn12-3-1.html)

  'Modern Hebrew Consonant Clusters'. Perspectives on language and language Development (edited by Dorit Ravid & Hava Bat-Zeev Shyldkrot). Kluwer, Dordrecht 2004, pp. 45‑60.

  'גזירה ונטייה, נטעים וסופיות בשם העברי'. העברית ואחיותיה דה:תשס"דתשס"ה, עמ' 229‑246.

  'פני הלשון כפני הדור'. פָּנים 33: 2005, עמ' 4‑14.

  'על הוראת לשון במכללות'. תלפיות יגיד: תשס"ו, עמ' 149‑160.

  'The Linguistic Unity of Hebrew: Colloquial Trend and Academic Needs'. Materia Giudaica XI: 2006, pp. 355‑368.

  'From Discontinuous to Linear Word Formation in Modern Hebrew'. SKASE Journal of Theoretical Linguistics (http://www.skase.sk), 3(3): 2006, pp. 1‑11.

  'בין השנה שעברה לשנה הבאה: העדר יידוע והשמטת בי"ת'. חלקת לשון (ספר יצחק שלזינגר) 37‑38: תשס"ותשס"ז, עמ' 165‑174.

  'צורנים, גזעים ותמורותיהם במשנת רוזן: מקור ותולדות'. העברית ואחיותיה וז: תשס"ז, עמ' 295‑313.

  'מגמות בעברית בת זמננו'. השפה העברית בעידן הגלובליזציה (עיונים בחינוך יהודי) (בעריכת נאוה נבו ועילית אולשטיין), מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשס"ח, עמ' 59‑81 (התפרסם גם ב"ילקוט הלשון למכללות לחינוך", מכון מופ"ת, תל אביב תשע"א, עמ' 9‑37).

  'מחקרי העברית בת זמננו בעברית בעשרים השנים האחרונות'. לשוננו ע: תשס"ח, עמ' 429‑449.

  'Hebrew in Western Europe'. Wieser Enzyklopädie der Sprachen Westeuropas (WSEW) (edited by Ulrich Ammon and Harald Haarmann). Wieser Verlag, Klagenfurt/Celovec 2008, pp. 421-429.

  'The Special Status of Nif'al in Hebrew'. Current Issues in Generative Hebrew Linguistics (edited by Sharon Armon-Lotem, Gabi Danon, and Susan Rothstein). John Benjamins, Amsterdam 2008, pp. 61-75.

  'התפתחויות מורפולוגיות בעברית'. מאתיים וחמישים שנות עברית חדשה (בעריכת חיים כהן). האקדמיה ללשון העברית, ירושלים תשס"ט, עמ' 177‑209.

  'Three Related Analyses in Modern Hebrew Morphology'. Egyptian, Semitic and General Grammar (edited by Gideon Goldenberg and Ariel Shisha‑Halevy). The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem 2009, pp. 277‑301.

  'בין לשון המקרא ללשון ימינו'. העברית נח: תשס"ט-תש"ע, עמ' 203‑220. (http://hebrew-academy.huji.ac.il/sifriyya/ReadingHall/Documents/3107201…)

  'פנים וחוץ בעברית: בין התפתחויות היסטוריות טבעיות להשפעות חוץ'. מַשְׂאַת אַהֲרֹן: מחקרים בלשון מוגשים לאהרן דותן (בעריכת משה בר-אשר וחיים א' כהן). מוסד ביאליק, ירושלים: תש"ע, עמ' 619‑629.

  'Recursiveness in Hebrew Word Formation'. SKASE Journal of Theoretical Linguistics 7(1): 2010, pp. 2-13 (http://www.skase.sk/Volumes/JTL15/pdf_doc/01.pdf).

  'מחקרי העברית החדשה – לאן?'. לשוננו עב: תש"ע, עמ' 312‑336.

  'Modern Hebrew'. The Semitic Languages: An International Handbook (edited by Stefan Weninger). de Gruyter, Berlin 2011, pp. 523-536.

  'מלשון לימודים ללימוד לשון'. מזמרת הלשון: אסופת מחקרים בחינוך הלשוני (בעריכת עירית השכל-שחם, רות בורשטיין, עליזה עמיר והלה אתקין). משרד החינוך, ירושלים תשע"ב, עמ' 139‑146 (מהדורה מוקלטת http://www.youtube.com/watch?v=VJWkTOodRdU).

  'הרהורים על קוטביות בעברית'. לשוננו עד: תשע"ב, עמ' 79‑92.

  The Typology of Nonintegrated Words in Hebrew. SKASE Journal of Theoretical Linguistics 10(1): 2013, pp. 41-53. (http://www.skase.sk/Volumes/JTL22/index.html)

  'מילים נדירות וצורות מיוחדות בזמר העברי'. חלקת לשון 46: תשע"ד, עמ' 114‑136.

  'Back formation' (I: 250) 'Consonant Clusters: Modern Hebrew' (I: 272-279), 'Defective verbs' (I: 673-678), 'Derivation' (I: 712-716), 'Dialects' (I: 717; with Gary Rendsburg), 'Diphthongs: Modern Hebrew' (I: 739), 'Dual: Modern Hebrew' (I: 776-777), 'Galilean Dialect' (II: 1-2), 'Gender' (II: 12-17), 'Hypercorrections' (II218-219), 'Inflection' (II: 271-278), 'Judeo-Spanish Influence on Hebrew' (II: 427-430), 'Judeo-Spanish Loanwords (in Modern Hebrew)' (II: 430-432), 'Lexicon: Modern Hebrew' (II: 535-542), 'Mishkal' (II: 646-650), 'Modern Hebrew:  Language Varieties' (II: 668-682), 'Morphology: Modern Hebrew' (II:741-746), 'Number: Modern Hebrew' (II: 892-898), 'Secret languages, Hebrew in: Judeo-Spanish' (III: 517-518), EHLL: Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, I-IV volumes, New York, Brill 2013.

  'בין עברית לספרדית יהודית'. הד האולפן 101: תשע"ד, עמ' 17‑28. http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9B57F581-A76B-4CC0-BB11-0BDC12…

  'חקרי לב על חקרי לשון: מחקר העברית החדשה בהתהוותו'. בלשנות עברית 68: תשע"ד, עמ' 95‑105.

  'ישן, חדש ומתחדש בעברית בת-זמננו'. הד האולפן 103: תשע"ה, עמ' 138‑147. http://meyda.education.gov.il/files/AdultEducation/hed_haulpan/hed_103_…

  Modern Hebrew Še- and Judeo-Spanish Ke- (Que-) in Independent Modal Constructions. Journal of Jewish Languages 3: 2015, pp. 91-103.  (with Sigal Shlomo).

  'לשון תשתית, מגעי לשון, ריבוד חברתי ומשתני לשון'. כרמִלים (לשעבר: העברית ואחיותיה). יא: תשע"ה, עמ' 55‑71.

  'כתיבת מילון לעברית המדוברת'. תעודה כז (חוקרים עברית מדוברת): תשע"ו, עמ' 107‑127.

  'מבחר תופעות מורפולוגיות בקורפוס העברית המדוברת'. תעודה כז (חוקרים עברית מדוברת): תשע"ו, עמ' 251‑274.

  'עוד על יצירת פעלים חדשים בעברית: הכפלה ותוספת עיצורים'. חלקת לשון 50: תשע"ח, עמ' 207‑223.

  'Innovative Elements in Newly Formed Hebrew Four-Consonantal Verbal Roots'. Word-Formation across Languages (edited by Lívia Körtvélyessy, Pavol Štekauer and Salvador Valera). Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing 2016, pp. 311-336.

  עקרון המכנה המשותף בהתפתחות העברית ובהתגבשותה. מחקרים בלשון יז-יח (ספר היובל לאהרן ממן), תשע"ז, עמ' 557‑572.

  Stress Assignment in Words with -i Suffix in Hebrew. SKASE Journal of Theoretical Linguistics 15(3): 2018, pp. 110-127 (http://www.skase.sk/)

  לשונות היהודים: שפה וחברה. עתיד להתפרסם בפעמים

  מצורה למשמעות: מגמות בחידושי מילים בעברית החדשה. הוצע לפרסום בהעברית.

  Linear and Nonlinear Word Formation in Hebrew – Words which end with –on. Accepted for publication (SKASE Journal of Theoretical Linguistics)

  The Lowest Common Denominator as a Factor in the Formation of Modern Hebrew Phonology. To appear. (Girona)

  מאמרים על הלאדינו ועל הספרדית-היהודית

  'שילובן של המלים העבריות בספרדית-היהודית: מקורן ההיסטורי ודרכי התמזגותן'. דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות ד. ירושלים תשמ"ב, עמ' 67-63.

  'על כמות המלים העבריות בספרדית-היהודית'. לשוננו לעם לג: תשמ"ב, עמ' 87-80.

  'לשונות סתרים עבריות בספרדית-היהודית'. לשוננו לעם לג: תשמ"ב, עמ' 262-258.

  'הגיית העי"ן בקהילות הספרדים המזרחיות'. לשוננו מו: תשמ"ב, עמ' 75-72.

  'טאבו, מות ולשונות אבל בספרדית-היהודית'. לשוננו לעם לד: תשמ"ג, עמ' 214-203. 'הערה ותיקון'. לשוננו לעם לה: תשמ"ד, עמ' 64.

  'המדדים להיתוכן של המלים העבריות והארמיות בספרדית-היהודית'. מלאת 2: תשמ"ד, עמ' 357‑367.

  'The Fusion of the Hebrew-Aramaic Lexical Component in Judeo-Spanish'. Judeo-Romance Languages (edited by Isaac Benabu & Joseph Sermoneta). Misgav Yerushalayim, Jerusalem 1985, pp. 139-159.

  'עיונים בתצורת המלים העבריות בספרדית-היהודית'. לשוננו מח-מט: תשמ"ה, עמ' 194-186.

  'טיפוסי התרגומים של ”פרקי אבות“ בלאדינו'. מסורות 2: 1986, עמ' 118-103.

  'סקירה של ”פרקי אבות“ בתרגומיהם ללאדינו'. עלי ספר יב: תשמ"ו, עמ' 110-95.

  'דיאלקטים בספרדית-היהודית לאור התרגומים לפרקי אבות'. דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות ד(א), ירושלים תשמ"ו, עמ' 146-139.

  'ספרותם של יהודי יוון ללשונותיה ולסוגיה'. פעמים 30: תשמ"ז, עמ' 84-60.

  'השמות הפרטיים העבריים בספרדית-היהודית'. מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי י: תשמ"ח, עמ' 94‑109.

  'המלים העבריות בתרגומי הלאדינו לפרקי אבות'. דברי המפגש השנתי החמישי של החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות II, ירושלים תשמ"ח, עמ' 36-32.

  'בין מקור לתרגום'. מחקרים בלשון העברית ובספרות התלמודית לזכר ד"ר מנחם מורשת (בעריכת מנחם צבי קדרי ושמעון שרביט). אוניברסיטת בר אילן, רמת גן תש"ן, עמ' 186-175.

  'המרכיב העברי בספרדית היהודית'. לשוננו לעם מ-מא: תשמ"ט-תש"ן, עמ' 330-326.

  'המלים העבריות בעיתונות הספרדית-יהודית ביוון'. דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות ד(1), ירושלים תש"ן, עמ' 212-205.

  'פרפראות תרגום: בין המילולי לפרשני'. מחקרים בתרבותם של יהודי צפון-אפריקה (בעריכת יששכר בן עמי). ועד עדת המערבים בירושלים, ירושלים תשנ"א, עמ' 29-25.

  'סוגי לשון וספרות ביהדות הספרדית'. פעמים 50: תשנ"ב, עמ' 28-4. נוסח מעודכן התפרסם בספר לאדינו – ראשית קריאה, כתיבה, דיבור (בעריכת ניבי גומל ושמואל רפאל), משגב ירושלים, ירושלים תשע"ח, עמ' 25‑46, 47‑60.

  'מסורת ההיגוי של השמות העבריים ב"פרקי אבות" בתרגומי הלאדינו בכתב לאטיני'. בלשנות עברית (קובץ מחקרים ליובל ה‑75 של גב"ע צרפתי) 35-33: תשנ"ב, עמ' 208-195.

  'The Venice 1601 Ladino Translation of Pirke Aboth'. Folia Linguistica Historica XI: 1990[92], pp. 131-145.

  'La Haggada de Venise en ladino de 1609'. Yod 33-34: 1991, pp. 51-69.

  'דימויים עבריים בצירופים ובניבים בספרדית-יהודית'. מקדם ומים (קובץ ”היסודות העבריים בלשונות היהודים“) ה: תשנ"ב (בעריכת יצחק אבישור ושלמה מורג), עמ' 167-151.

  'Morphological Aspects in the Development of Judeo-Spanish'. Folia Linguistica XXVII: 1993, pp. 27-44.

  'הרכיב העברי בספרדית-היהודית כתלוי ז'אנר'. אפיריון 29: 1993, עמ' 41-34.

  'Mixed Translation Patterns: The Ladino Translation of Biblical and Mishnaic Hebrew Verbs'. Target 5: 1993, pp. 71-88.

  'Traducciones venecianas al Ladino (1601-1609) de Pirke Aboth y la Haggada'. Proyección histórica de España en sus tres culturas: Castilla y León, América y el Mediterráneo II (Lengua y literatura Española e Hispanoamericana), Junta de Castilla y León, Valladolid 1993, pp. 561-568.

  'לשון התרגום ולשון התוספות בלאדינו בהגדת ונציה שס"ט'. מסורות ח: תשנ"ד, עמ' 89-71.

  'מה בין תרגומי הלדינו בפרקי אבות ובהגדות הספרדים?'. יצירה ותולדות בקהילות ישראל בספרד והמזרח (בעריכת תמר אלכסנדר, אפרים חזן, גלית חזן-רוקם ואברהם חיים), משגב ירושלים, ירושלים תשנ"ד, עמ' 54-33.

  Tamar Alexander, Isaac Benabu, Yaacov Gelman, Ora R. Schwarzwald and Susana Weich-Shahak. 'Towards a Typology of the Judeo-Spanish Folksong: Gerineldo and the Romance Model'. Yuval (Jewish Oral Traditions: An Interdisciplinary Approach) VI: 1994, pp. 68-163 [pp. 96-103 (Language), 111-161 (Appendices)].

  'הסעיף ”ספרדית-יהודית“ בערך שפות'. כרך מילואים ג, האנציקלופדיה העברית. חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ וספרית פועלים, ירושלים ותל אביב תשנ"ה, עמ' 1010-1008.

  'Semitic Doubles in Hebrew and Ladino'. Tendances Récentes en Linguistique Française et Génerale - Volume dédié a David Gaatone (édité par Hava Bat-Zeev Shyldkrot & Lucien Kupferman). John Benjamins, Amsterdam 1995, pp. 371-382.

  'Les tendances linguistiques du développment des traductions en Ladino'. Mémoires juives d’Espagne et du Portugal (édité par Esther Benbassa). Genéses, Paris 1996, pp. 127-141.

  'Methodological problems in Comparing the Lexicon of the Ladino Haggadas'. Hommage à Haim Vidal Sephiha (édité par Winfried Busse & Marie-Christine Varol-Bornes), Peter Lang, Berlin 1996, pp. 359-372.

  'Linguistic Variations among Ladino Translations as Determined by Geographical, Temporal and Textual Factors'. Folia Linguistica Historica XVII: 1996, pp. 57-72.

  'ביטויים מן ההגדה בלשון היהודים הספרדים'. מסורות ט-יא: תשנ"ז, עמ' 545‑555.

  'הרכיב העברי בלאדינו של הגדות הספרדים'. לאדינאר: מחקרים בספרות, במוסיקה ובהיסטוריה של דוברי הלאדינו (בעריכת שמואל רפאל ויהודית דישון), המכון לחקר יהדות שאלוניקי, תל אביב תשנ"ח, עמ' 61‑78.

  'Language Choice and Language Varieties Before and After the Expulsion'. From Iberia to Diaspora: Studies in Sephardic History and Culture (edited by Yedida K. Stillman & Norman A. Stillman). Brill, Leiden 1999, pp. 399-415.

  'Hierarchy among the Hebrew Elements in Ladino Translations as Determined by Geographical, Textual and Religious Factors'. Vena Hebraica in Judaeorum Linguis (edited by Shelomo Morag, Moshe Bar-Asher & Maria Mayer-Modena), Universitá degli studi Milano & The Hebrew University in Jerusalem, Milano 1999, pp. 183-202.

  'פרפראות מן ההגדה בלאדינו'. תלפיות (שנתון המוקדש לחתן פרס ישראל, פרופ' מ"צ קדרי) יא: תשנ"ט-תש"ס, עמ' 160-152.

  'ספרי לימוד ושאלת הכתב בספרדית יהודית: הרהורים בעקבות הספר ”לשון ג'ודזמו“ מאת דוד בוניס'. לשוננו לעם נא-נב: תש"ס-תשס"א, עמ' 85-81.

  'השמות הפרטיים  בתרגומי  הלאדינו:  סוגיית המקור  והזהות  היהודית'. פעמים 84: תש"ס, עמ' 66‑77.

  'השפעת תכונות חיצוניות ופנימיות של טקסט על המילים העבריות בספרדית היהודית'. בלשנות עברית 51-50: תשס"ב, עמ' 133-121.

  'Judeo-Spanish Studies'. Oxford Handbook of Jewish Studies (edited Martin Goodman). Oxford University Press, Oxford 2002, pp. 572-600.

  'בחינה חדשה של מקור תרגומי הלאדינו ומסירתם'. קול יעקב: אסופת מחקרים לכבוד פרופ' יעקב בן-טולילה (בעריכת דניאל סיוון ופבלו-יצחק הלוי-קירטצ'וק), אוניברסיטת בן-גוריון, באר שבע תשס"ג, עמ' 369-359.

  'מסורות הכתב והכתיב בתרגומי הלדינו מן המאה הט"ז ואילך'. פעמים 101‑102: תשס"ה, עמ' 173‑185.

  'Types of Passover Haggadoth in Ladino'. Proceedings of the Thirteenth British Conference on Judeo-Spanish Studies (London, 7-9 September 2003) (edited by Hilary Pomeroy). Department of Hispanic Studies, London 2006, pp. 105‑118.

  'Géneros en judeoespañol según las caracteristicas externas e internas del texto'. Ladinar (Actas del promer encuentro académico programático “El español saluda al judeoespañol (Ladino)”) VI: 2006, pp. 57‑82.

  'Language Features of Ladino Translations across Time and Place'. Phrasis (special issue: Translation as a Multi-Discipline) 46(2): 2006, pp. 41-51.

  'Le style du Me'am Lo'ez: une tradition linguistique'. Yod (nouvelle série) 11/12: 2006-7, pp. 77-112.

  'חקר הספרדיתהיהודית במזרח'. איל פריזינטי 1: תשס"ז, עמ' 149‑158. נוסח מעודכן התפרסם בספר לאדינו- ראשית קריאה, כתיבה, דיבור (בעריכת ניבי גומל ושמואל רפאל), משגב ירושלים, ירושלים תשע"ח, עמ' 13‑23, 47‑60.

  'תרגומי מגילת אסתר לפורים'. שמחת פורים (אליגריאה די פורים) (בעריכת בן ציון נחמיאס ותמר אלכסנדר). מרכז דוד גאון לתרבות הלאדינו ואוניברסיטת בןגוריון בנגב, באר שבע תשס"ז, עמ' 58‑64.

  'עיוני מילון בתרגומי הלאדינו להגדות של פסח'. שערי לשון: מחקרים בלשון העברית, בארמית ובלשונות היהודים מוגשים למשה בר-אשר (בעריכת אהרן ממן, שמואל פסברג ויוחנן ברויאר), כרך ג. מוסד ביאליק, ירושלים תשס"ח, עמ' 368‑396.

  'Linguistic Features in Zadiq Formon's Ladino Translation of Hovat Halevavot'. Il mio cuore è a oriente. Studi di linguistica storica, filologia e cultura ebraica dedicati a Maria Luisa Mayer Modena (edited by Francesco Aspesi, Vermondo Brugnatelli, Anna Linda Callow, Claudia Rosenzweig). Cisalpino-Monduzzi, Milano 2008, pp. 561-579.

  'Between East and West: Differences between Ottoman and North African Judeo-Spanish Haggadoth'. El Presente 2: 2008, pp. 223-241.

  'סוגות בספרדית יהודית על פי תכונות חיצוניות ופנימיות של טקסט'. לשונות יהודי ספרד והמזרח וספרויותיהם (בעריכת דוד מ' בוניס), משגב ירושלים ומוסד ביאליק, ירושלים תשס"ט, עמ' 62‑77.

  'First names in Sephardi communities'. Pleasant Are Their Names: Jewish Names in the Sephardi Diaspora (edited by Aarom Demsky). University Press of Maryland, Bethesda, Maryland 2010, pp. 191-207.

  'מסורות הכתיב וההגייה בשני סידורי נשים בלאדינו'. מסורות טו: תש"ע, עמ' 173‑203.

  'Ladino Proverbs'. Encyclopedia of Jews in the Islamic World (EJIW), vol 4 (edited by Norman Stillman). Brill, New York & Amsterdam  2010, pp. 121-124.

  'היבטים אחדים ב"הגדת פסח" שבסידור נשים בלדינו מן המאה השש-עשרה'. לשון חכמים והתחומים הנושקים לה: מבחר מאמרים לכבוד שמעון שרביט (בעריכת אפרים חזן וזהר לבנת), אוניברסיטת בר-אילן ומכללת אשקלון, רמת גן תש"ע, עמ' 335‑350.

  'On the Jewish nature of Medieval Spanish biblical translations: Linguistic differences between medieval and post exilic Spanish translations'. Sefarad 70: 2010, pp. 117-140.

  'Two Sixteenth Century Ladino Prayer Books for Women'. European Judaism 43(2): 2010, pp. 37-51.

  'עברית גלויה וסמויה בלדינו של הרבנים'. חקרי מערב ומזרח: לשונות ספרויות ופרקי תולדה מוגשים ליוסף שיטרית (בעריכת יוסף טובי ודניס קורזון). כרמל, ירושלים תשע"א, עמ' 155‑179.

  'Lexical Variations in Two Ladino Prayer Books for Women'. Lexicología y lexicografía judeoespañolas (edited by Winfried Busse & Michael Studemund-Halévy). Peter Lang, Bern 2011, pp. 53-86.

  'Ladino' and 'Ladino Literature'. The Cambridge Dictionary of Judaism & Jewish Culture (edited by Judith Baskin). Cambridge University Press, Cambridge 2011, pp. 363, 389-390.

  'The Relationship between Ladino Liturgical Texts and Spanish Bibles'. The Hebrew Bible in Fifteenth-Century Spain: Exegesis, Literature, Philosophy and the Arts (edited by Jonathan Decter and Arturo Prats). Brill, Leiden and Boston 2012, pp. 223-243.

  'Linguistic features of a sixteenth century women's Ladino prayer book: The language used for instructions and prayers'. Selected Papers from the Fifteenth Conference on Judeo-Spanish Studies (edited by Hilary Pomeroy, Chris J. Pountain & Elena Romero). Department of Hispanic Studies, Queen Mary, University of London, London 2012, pp. 247-260.

  'Las palabras hebreas en la prensa judeo-española en Grecia'. Rumbos del hispanismo en el umbral del Cincuentenario de la AIH, vol. VIII Lengua (coord. Patrizia Botta y Sara Pastor), Roma, Bagatto Libri 2012, pp. 65-72.

  'היבטי שיח ב”מעם לועז“'. מחברות יהודית: מחקרים בספרות ימי הביניים מוגשים לפרופ' יהודית דישון (בעריכת אפרים חזן ושמואל רפאל). אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשע"ג, עמ' 291‑309.

  'הרכיב העברי בלאדינו של מחבר אחד בשני ספרים מן המאה השש עשרה'. נטעי אילן: מחקרים בלשון העברית ובאחיותיה מוגשים לאילן אלדר (בעריכת משה בר-אשר ועירית מאיר), ירושלים, כרמל תשע"ד, עמ' 399‑416.

  '”הֵן“ ”הִנה“ ו”והִנה“ בתרגומי לאדינו ובתרגומי ספרד: היבטים מילוניים ותחביריים'. כרמִלים [העברית ואחיותיה] י: תשע"ד, עמ' 113‑131.

  'גבר ואישה בסידור נשים בלאדינו מן המאה השש עשרה'. כעת א: תשע"ד, עמ' 26‑37.

  'Ladino instructions in Meza de el alma and in Seder Nashin from Thessaloniki in the sixteenth century'. Around the Point: Studies in Jewish Literature and Culture (ed. by Hillel Weiss, Roman Katsman, Ber Kotlerman), Cambridge Scholars Publishing 2014, pp. 121-134.

  'Linguistic variations in early Ladino translations'. Journal of Jewish Languages 2: 2014, pp. 1-48.

  Personal Names, Toponyms, and Gentilic Nouns in Ladino and Spanish Translations of the Bible. El Presente 8-9(3) (Dameta leTamar: Studies in Honor of Tamar Alexander; Mikan 15(3)): 2015, pp. 209-228.

              (Hebrew lecture http://www.youtube.com/watch?v=UnY5zqzujtk)

  On two derivational phenomena in Judeo-Spanish. SKASE Journal of Theoretical Linguistics (http://www.skase.sk) 12 (3) (A Festschrift for Pavol Štekauer): 2015, pp. 488-506.

  לשון ההלכות אצל מחבר אחד בשני ספרי לאדינו מן המאה ה-16. מסורות יח: תשע"ו, עמ' 153‑191.

  Spanish, Astur-Leonese, Navarro-Aragonese, Judeo-Spanish. The Oxford Guide to the Romance Languages (eds. Adam Ledgeway and Martin Maiden). Oxford: University Press 2016, pp. 382-410 (with Donald N. Tuten and Enrique Pato).

  Ladino Versions of Quién supiense (Eḥad Mi Yodea). Cadernos de Estudos Sefarditas 16: 2017, pp. 77-99.

  The Status of 16th Century Jewish Women in the Ottoman Empire According to Seder Nashim and Shulḥan Hapanim in Ladino. Women in Judaism 14(1): 2017. http://www.womeninjudaism.org

  Thessaloniki 1568 and Venice 1713: Language Differences in Two Ladino Books. Actas del xviii congreso de estudios sefardíes (editado por Elena Romero, Hilary Pomeroy y Shmuel Refael). Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 2017, pp, 289-305.

  Judeo-Spanish throughout the Sephardic Diaspora. Languages in Jewish Communities, Past and Present (eds. Benjamin Hary and Sarah Bunin Benor). Berlin: De Gruyter Mouton 2018, pp. 145-184.

  Unknown sources of Ladino instructions in a prayer book for Jewish Women. Caminos de leche y miel: Jubilee Volume in honor of Michael Studemind-Halévy: Vol. II: Language and Literature (eds. David M. Bunis, Ivana Vučina Simović and Corrina Deppner). Barcelona: Tirocinio 2018, pp. 154-168.

  המשפט השמני והאוגד הכינויי בתרגומי לאדינו ובתרגומי ספרד קדומים למקרא. רבבות לאפרים: קובץ מאמרים בספרות עם ישראל מוגש לפרופסור אפרים חזן (בעריכת רויטל ושמואל רפאל ויונטה), כרמל, ירושלים תשע"ח, עמ' 361‑385.

  הגדת סיאטל בלאדינו – בין מסורת לשינוי. עתיד להתפרסם במסורות יט.

  שני סידורי נשים בלאדינו הסמוכים לגירוש ספרד'. היצירה בספרד בהיבט הרב תחומי (בעריכת אפרים חזן, משה חלמיש ואורה שורצולד). מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן (עתיד להתפרסם).

  'בעקבות הגדות הספרדים בלאדינו באימפריה העותומאנית'. דברי הכנס על היהודים באימפריה העותומאנית, מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן (עתיד להתפרסם).

  לשונות היהודים: חברה ושפה. עתיד להתפרסם בפעמים.

  'Ladino Translations from Italy: The Bible, Pirke Avot, the Passover Haggada, and the Siddur'. To appear in The Jews in Italy: Their Contribution to the Development and Diffusion of Jewish Heritage, edited by Yaron Harel and Mauro Perani, Bologne (to appear).

  Hebrew hinne, wǝhinne and hen in the Ladino and medieval Spanish Bible translations of Genesis. Submitted for publication.

  On One Halakhic Issue in Meza de el alma. Submitted for publication. (Yiddish and Ladino)

  סקירות ספרים

  'סקירת השנתון החדש Hebrew Annual Review'. בלשנות עברית חפ"שית 14: תשל"ח, עמ' 59-55.

  'כתבי העת הבלשניים המתפרסמים בארץ: סקירה'. הספרות 27: 1978, עמ' 153-150.

  'מאמרים על העברית והוראתה: סקירת ביקורת על הספר ”מנחה לקודש“'. הספרות 29: 1979, עמ' 159-157.

  'סקירת ביקורת על הספר האנגלי ”תחיית הלשון העברית“ מאת ראובן סיוון'. בלשנות עברית חפ"שית 17: תשמ"א, עמ' 66-62.

  'דקדוק שמות התואר בעברית: סקירת ספרו הגרמני של פריץ ורנר'. בלשנות עברית חפ"שית 22: 1984, עמ' 69‑73.

  'מחקרי עברית בעברית: סקירת ”מן הסדנא 6“'. בלשנות עברית חפ"שית 22: 1984, עמ' 75-73 .

  'העברית החדשה לחוקרי מקרא: סקירת ביקורת על המקראה האנגלית מאת מוראוקה'. לשוננו מ"ח-מט: תשמ"ה, עמ' 290-284.

  'מלים עבריות בספרדית-יהודית. סקירת ספרו של דוד בנבנשתי ”מלים עבריות בספרדית-יהודית“'. פעמים 25: תשמ"ה, עמ' 151-147.

  'A Glossary to Me'am Lo'ez, a Book Review of Christa Wiesner's Jüdische-Spanisches Glossar zum ME'AM LO'EZ', Hamburg 1981. Mediterranean Language Review 4-5: 1989, pp. 108-183.

  '“Teaching Hebrew: A Practical Guide by Wilga M. Rivers and Moshe Nahir'. Bulletin of Higher Hebrew Education 4(2): 1991, pp. 87-89.

  'פיוטי ראש השנה ויום הכיפורים מתורגמים ללאדינו מאת רבי ראובן אליהו ישראל בעריכת רבי יצחק ירושלמי'. פעמים 49: תשנ"ב, עמ' 157-154.

  '“The Grammar of Modern Hebrew by Lewis Glinert'. Bulletin of Higher Hebrew Education 5-6: 1992(3), pp. 113-117.

  'ספרות מוסר מתורכית ללאדינו, סקירת ספרו של יצחק ירושלמי בסדרת ספרי לאדינו'. פעמים 57: תשנ"ד, עמ' 145-141.

  'מוזהב, מוזז, מוזח, מוזכר, מוזל: סקירת ”מילון ההווה“ מאת שושנה בהט ומרדכי מישור'. מעריב 16.6.1995, מוסף ספרות וספרים, עמ' 30.

  'תת-מודע - דברים הקיימים בנפשו של האדם: סקירת ביקורת של הלקסיקון האנציקלופדי בעריכת נתן שחם'. מעריב 27.7.1996, מוסף ספרות וספרים, עמ' 31.

  'מות הספרדית היהודית: סקירת ביקורת על ספרה של טרייסי האריס'. פעמים 70: תשנ"ז, עמ' 134‑138.

  'סקירת ספר צרפתי ללימוד הלשון הספרדית-היהודית ותרבותה מאת מארי כריסטין וארול'. פעמים 78: תשנ"ט, עמ' 189-188.

  'מקראה בלאדינו: מימי הביניים עד ימינו - סקירת הספר Sefarad in My Heart מאת משה לזר'. פעמים 84: תש"ס, עמ' 148-140.

  'Review of Sefarad in My Heart: A Ladino Reader by Moshe Lazar'. La Lettre Sepharade 5: 2001, pp. 10-12.

  'Review of HARALAMBOS SYMEONIDIS, Das Judenspanische von Thessaloniki'. (Sepharadica 2. Peter Lang, Bern/Berlin 2002). Bulletin of Hispanic Studies 81: 2004, pp. 548‑549.

  'Review of Wörterbuch Deutsch‑Hebräisch – Phlilosophische, wissenschaftliche und technische Termini by Benjamin Katz‑Biletzky'. Kernerman Dictionary News 13: 2005, pp. 10‑11. (http://kdictionaries.com/kdn/kdn1303.html)

  'סקירת ביקורת על המילון  Ladino-English / English-Ladino Concise Encyclopedic Dictionary מאת אלי כהן ודליה כהן גורדון'. פעמים 104: תשס"ה, עמ' 145‑151.

  'העברית שבפי צאצאי האנוסים בצרפת סקירת ביקורת על העברית שבפי צאצאי האנוסים בצרפת, כרך א: מחקרי לשון, כרך ב: הסידורים והמחזורים של יצחק ארתור פריר מבוא ומהדורה מוערת ומבוארת, מאת משה בראשר'. לשוננו סט: תשס"ז, עמ' 189‑197.

  'עוד על שורשים ובניינים סקירת ביקורת על Roots and Patterns: Hebrew Morpho‑syntax (Studies in Natural Language and Linguistic Theory 63) מאת מאיה ערד'. לשוננו סט: תשס"ז, עמ' 203‑208.

  'בלשנות גיאוגרפית של הספרדית היהודית – סקירת ביקורת של הספר Aldina Quintana Rodríguez,  .'Geografía lingüística del judeoespañol (Sephardica 3), Peter lang, Bern 2006 פעמים 113: תשס"ח, עמ' 201‑208.

  'Review of Spracharkaden: Die Sprache der sephardischen Juden in Italien im 16. und 17. Jahrhundret, by RAFAEL ARNOLD'. Bulletin of Hispanic Studies 85: 2008, pp. 575-576.

  '”ישראלית שפה יפה“ – סקירה'. כתב-עת אורנים 2: תש"ע, עמ' 97‑99.

  'Review of Literacy and Language 4 (2012)'. Hebrew Higher Education 15: 2013, pp. 227-231.

  'הרטוריקה של המאמר המדעי : הלשון וקהיליית השיח, מאת זהר לבנת – סקירה'. מגמות מט: תשע"ד, עמ' 622‑627.

  'Review of Synoptic Dictionary of the Hebrew Component in Jewish Languages Based on Shelomo Morag's Records (Eda VeLashon 31), by Aharon Maman'. Journal of Jewish Languages 2: 2014, pp. 104-111.

  'Review of El séfer méšec betí de Eliézer Papo: Ritos y costumbres sabáticas de los sefardíes de Bosnia', by Katja Šmid. Sefarad 74(2): 2014, pp. 474-478.

  'Review of, The Languages of the Jews: A Sociolinguistic History, by Bernard Spolsky'. Higher Hebrew Education 17: 2015, pp. 179-184.

  'Review of Handbook of Jewish Languages, edited by Lily Kahn and Aaron D. Rubin'. Higher Hebrew Education 18: 2016, pp. 237-242.

  כַּתָּבוֹת והערות

  'הערה למאמרו של זאב בר-לב: מגבלות על תנועות פונמיות'. בלשנות עברית חפ"שית 12: תשל"ז, עמ' 38-37.

  'דו"ח על הועידה הרביעית של האגודה הישראלית לבלשנות שימושית'. הספרות 26: 1978, עמ' 169‑170.

  'לתיאור מחקר סוציולינגויסטי אחד'. מעשה חושב. יוני 1979, עמ' 95-94.

  'צורת הנקבה של שמות בסיומת -י בעברית'. לשוננו מה: תשמ"א, עמ' 320-319.

  אורה רודריג. 'תערובת לשונות: תקנות בענייני חינוך'. רשומות מאיספמיא 31.3.1492 (עיתון היסטורי שיצא לציון 500 שנה לגירוש ספרד), משרד החינוך והתרבות, מארס תשנ"ב.

  אורה רודריג. 'פינת הלשון: תערובת לשונות ודקדוקן'. רשומות מאיספמיא 1.5.1492 (עיתון היסטורי שיצא לציון 500 שנה לגירוש ספרד), משרד החינוך והתרבות, מאי תשנ"ב.

  'Ladino Translation of Crypto Jews in Italy'. HaLapid: The Journal of the Society for Crypto Judaic Studies IX: 2004, pp. 1, 8‑9.

  'חינוך לשון'. ירחון מכון מופ"ת 25: תשס"ז, עמ' 3.

  'צרות בצרורות עיצורים'. אקדם: ידיעון האקדמיה ללשון העברית 34: תשס"ז, עמ' 6‑8.

  'המשקל ומבנה ההברות'. הוצע לפרסום ב"אקדם".

  הרצאות בכנסים מדעיים בינלאומיים

  1. Roots and Patterns in the Modern Hebrew Lexicon. The Confeon Hebraic Studies, Columbus, Ohio 1973.

  2. השתקפותם של משתנים דמוגראפיים בביצועו הלשוני של הדובר. הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות, ירושלים 1977.

  3. The Pronunciation of the New Generation in Israel. The 5th International Congress of Applied Linguistics, Montreal, Canada 1979.

  4. The Regularity of Irregular Forms. The 12th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. Jerusalem 1979.

  5. Chronological Problems in Studying the Hebrew-Aramaic Component of Judezmo. The 2nd International Conference on General and Jewish Lexicography, Newark, Delaware 1980.

  6. שילובן של המלים העבריות בלאדינו: מקורן ההיסטורי ודרכי התמזגותן. הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות, ירושלים 1981.

  7. סדירות ושכיחות בהוראת לשון שנייה. בתר הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות, ירושלים 1981.

  8. Gender Distinction and Feminine Formation in Modern Hebrew. The International Congress of Linguistics, Tokyo, Japan 1982.

  9. ענייני לשון בתרגום פרקי אבות ללאדינו. הכנס על לשונות היהודים במזרח ומסורותיהם, פאריס, צרפת 1982.

  10. Language problems as Reflected in Hebrew Poems for Children. The 7th International Congress of Applied Linguistics, Brussels, Belgium 1984.

  11. The Translation of Hebrew Biblical and Mishnaic Tenses in Ladino. The 17th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Manchester, England 1984.

  12. השמות הפרטיים בספרדית-היהודית. הקונגרס הבינלאומי השני לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח, ירושלים, דצמבר 1984.

  13. דיאלקטים בספרדית-היהודית לאור התרגומים לפרקי אבות. הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות, ירושלים, אוגוסט 1985.

  14. The Hebrew words in the Ladino Translations of Pirke Aboth. The 196th Meeting of the American Oriental Society, New Haven, March 1986.

  15. On Syllable Weight and Rhythmic Stress in Casual Modern Hebrew. The North American Conference on Afro-Asiatic Linguistics, New Haven, March 1986 (with Shmuel Bolozky).

  16. Hebrew Grammar: Wishful Teaching. The 1986 Conference on University Teaching of Hebrew Language and Literature (of the National Association of Professors of Hebrew). New York University, May 1986.

  17. Naming Techniques in the Writings of Oded Burla. The 1986 Conference of the Canadian Society for the Study of Names, The University of Manitoba, Winnipeg, May 1986.

  18. כלל היוצא מן הכלל.  The 1988 Conference on University Teaching of Hebrew Language and Literature (of the National Association of Professors of Hebrew). Los Angeles, Ca. May 1988.

  19. מה בין תרגומי הלאדינו בפרקי אבות ובהגדות הספרדים. הקונגרס הבינלאומי השלישי לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח של משגב ירושלים, ירושלים, תמוז תשמ"ח.

  20. On determining the typology of a text. The 19th Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea. Freiburg, July 1988.

  21. The Venice 1601 Ladino Translation. Judeo-Spanish Conference. London, April 1989.

  22. המלים העבריות בעיתונות הספרדית-יהודית ביוון. הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, ירושלים, אוגוסט 1989.

  23. Hebrew Plural Formation within Grammar. The North American Conference on Afro-Asiatic Linguistics. Atlanta, March 1990.

  24. Language Varieties and Cultural Creativity of Sefardic Jewry. The Section on Spanish Jewry and its Dispersion, Its Influence on the History of Spain and on Jewish History, The 17th International Congress of Historical Sciences, Madrid, August 1990.

  25. Venice 1601-1609 Ladino Translations of Pirke Aboth and the Haggada. The Seventh British Conference of Judeo-Spanish Studies, Glasgow, March 1991.

  26. Traducciónes venecianas al ladino 1601-1609 de Pirke Aboth y la Haggada. La Proyección histórica de Españóla en sus tres culturas, Medina del Campo (Spain), April 1991.

  27. Language Choice and Language Varieties of the Sephardic Jewry Before and After the Expulsion from Spain. The Second International, Interdisciplinary Conference on Sephardic Studies. Binghamton, N.Y., April 1991.

  28. תוספות חרוזות בהגדת ונציה שס"ט. הכינוס הבינלאומי לחקר שירת ספרד והשפעותיה. בר אילן, יוני 1991.

  29. לשונות תרגום ותוספות בלאדינו בהגדת ונציה שס"ט. הקונגרס הבינלאומי הרביעי של משגב ירושלים, ירושלים, יוני 1992.

  30. Morphological Aspects in the Development of Judeo-Spanish. The 25th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Galway, Ireland, September 1992.

  31. Linguistic Trends in the Development of Ladino Translations. Mémoires juives d'Espagne et du Portugal, Paris, December 1992.

  32. חקר העברית החדשה בראי הבלשנות לשיטותיה. הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות, ירושלים, יוני 1993 (הרצאת מליאה).

  33. שקיעי המילון העברי בימינו: השפעת המקורות, לשונות היהודים ולשונות העמים על העברית בת-זמננו. הרצאת הפתיחה של הבתר-קונגרס של הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות, חטיבת הנחלת הלשון לחקר בעיותיה של הוראת העברית, ירושלים, יוני 1993.

  34. Foreign Elements in Hebrew Literature as Sociolinguistic Markers. Xth World Congress of Applied Linguistics, Amsterdam, August 1993.

  35. Venice 1601-1609 Ladino Translations of Pirke Aboth and the Haggada. The Jews of Sepharad: 1300 Years of Crisis - Identity and Assimilation, Cedar Falls, Iowa, October 1993. (=25)

  36. Linguistic Variations Among Ladino Translations as Determined by Geographical, Temporal and Textual Factors. The 28th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Leiden, September 1995.

  37. Methodological problems in Comparing the Lexicon of the Ladino Haggadahs, 14eme Colloque Europeen sur la Grammaire et le Lexique Compares des Langues Romanes, Tel Aviv, September 1995.

  38. Hierarchy among the Hebrew Elements in Ladino Translations as Determined by Geographical, Textual and Religious Factors. The Hebrew and Aramaic Elements in Jewish Languages, Milan, October 1995.

  39. Geographical, textual and linguistic factors in the use of the Hebrew elements in Ladino translations, The Annual Meeting of the Association for Jewish Studies, Boston, MA., December 1996.

  40. Theoretical and Practical Issues in Modern Hebrew Word Foreignness. Twenty-Fifth North American Conference on Afro-Asiatic Linguistics, Miami, Florida, March 1997.

  41. Transitions in Language Teaching Norms and in Language Norms. NAPH 1997 International Conference on Hebrew Language and Literature, Los Angeles, CA, June 1997. (H)

  42. Hebrew Suffixes, Morpheme Structure, and Phonological Processes in Inflection and Derivation. The 16th International Congress of Linguists, Paris, July 1997.

  43. נטעי גזירה ונטייה והמוספיות בעברית, הקונגרס העולמי השנים-עשר למדעי היהדות, ירושלים, תמוז-אב תשנ"ז.

  44. חד לשוניות או רב לשוניות לישראל, רב-שיח, הכנס הבינלאומי לסוציולינגויסטיקה, אוניברסיטת חיפה, מארס 1998.

  45. The Weight of Foreign Influence on Modern Hebrew. The Sixth Congress of the European Association for Jewish Studies, Toledo, July 1998.

  46. Expressions from the Haggadah in the Language of the Sephardic Jews. The Sixth Congress of the European Association for Jewish Studies, Toledo, July 1998.

  47. The adjectival suffix -i in Hebrew. The 31th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, St Andrews, UK, August 1998.

  48. מסורות הכתב והכתיב בתרגומי הלאדינו מן המאה השש עשרה ואילך. כנס חוקרים בינלאומי ראשון בנושא כתב וכתיב בלאדינו, ירושלים, אוקטובר 1999.

  49. דרכי המסירה של תרגומי הלאדינו - מסורת שבעל-פה ומסורת שבכתב. כנס בינלאומי בנושא מזרח ומערב - הסיפור היהודי בהיבטים בינתרבותיים, רמת גן, נובמבר 1999.

  49. טקסטים ליטורגיים בלאדינו. כנס זהות וזיכרון של מכון בן-צבי, ירושלים, מאי 2000.

  50. בחינה חדשה של מקורם ומסירתם של תרגומי הלאדינו. הקונגרס הבינלאומי השישי של משגב ירושלים, ירושלים, יוני 2000.

  51. Hebrew-Aramaic Prevalence in Judeo-Spanish, The Annual Meeting of the Association for Jewish Studies, Boston, MA, December 2000.

  52. ההגדה של פסח באימפריה העות'מאנית. הכנס הבינלאומי בנושא היהודים באימפריה העות'מאנית. רמת גן, יוני 2001.

  53. Modern Hebrew Morphology: The State of the Art. Ancient Egyptian, Neo-Semitic, Methods in Linguistics - Workshop in Memory of J.J. Polotsky, The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem, July 2001.

  54. עיוני צורה ומשמעות בשמות הפרטיים של דתיים וחילוניים ילידי 1992-1983. הכינוס הבין-לאומי החמישי לחקר אוצר השמות היהודיים בשיתוף עם הקונגרס העולמי ה13- למדעי היהדות, ירושלים, אוגוסט ‏2001. (עם מלכה בירנבוים)

  55. סוגות בספרדית יהודית על פי תכונות חיצוניות ופנימיות של טקסט. הרצאת מליאה בקונגרס העולמי השלושה עשר למדעי היהדות, החטיבה ללאדינו, ירושלים, אוגוסט ‏2001.

  56. Types of Passover Haggadoth in Ladino. The Seventh Congress of the European Association for Jewish Studies, Amsterdam, July 2002.

  57. עיוני מילון בהגדות של פסח בלאדינו. סדנה בינלאומית על לשונות היהודים כלשונות תרגום, ירושלים, יוני 2003.

  58. Transition in Modern Hebrew Word Formation: From Discontinuous to Linear Formation. The XVII International Congress of Linguists, Prague, July 2003.

  59. Types of Passover Haggadoth in Ladino. The 13th British Conference on Judeo-Spanish, London, September 2003.

  60. The Ladino Translations of Crypto Jews in Italy. The Fourteenth Conference of the Society of Crypto Judaic Studies, Portland, August 2004.

  61, מגמות בעברית בת זמננו. הכנס הביןלאומי בנושא "שפה בעידן הגלובליזציה: מיקומה של העברית כיום", ירושלים, ספטמבר 2004.

  62. Problemas lingüísticos en la investigación de textos escritos en ladino. Primer encuentro académico programático "El español saluda el judeoespañol (ladino)", Bar Ilan, Ramat Gan, December 2004.

  63. Morphophonemic projection on tenses in Modern Hebrew. ULCL Conference on The Structure of the Verb Phrase in Afroasiatic: Morpho‑phonological and Syntactic Approaches, Leiden, January 2005.

  64. The linguistic unity of Hebrew: Colloquial trends and academic needs. 2005 EAJS Colloquium on the Teaching of Hebrew in European Universities, Yarnton, Oxford July 2005.

  65. חלופות לקסיקליות בתרגומי ההגדה ללאדינו. הקונגרס העולמי הארבעה עשר למדעי היהדות, החטיבה ללאדינו, ירושלים, אוגוסט 2005

  66. Conflicting educational traditions reflected in the linguistic style of Meam Loez. Primer Encuentro Histórico‑Cultural Hispano – Turco – Sefardí, Ankara, November 2005.

  67. Language features of Ladino translations across time and place. The International Congress of the Study of Language and Translation (SLT06), Gent, Belgium, January 2006.

  68. עברית גלויה וסמויה בלדינו רבנית. הכינוס הבינלאומי השני של המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם על לשונות היהודים והעברית, ירושלים, יוני 2006.

  69. Recent Research Studies of Contemporary Hebrew: A Description of Its Current State. The VIII Congress of the European Association for Jewish Studies, Moscow, July 2006.

  70. סידור נשים בלאדינו מן המאה השש עשרה ומקורותיו בספרד של ימי הביניים. הכנס הבינלאומי על ר' יהודה הלוי נבארה ותור הזהב בספרד, טודלה, ספרד, ספטמבר 2006.

  71. Between East and West: The Differences Between Ottoman and North African Judeo‑Spanish Haggadoth. Los Sephardíes del Norte de Marruecos: Cultura en Contacto, Beer Sheva, June 2007.

  72. Linguistic Differences between Medieval and Post Exilic Spanish Translations of the Bible. La Biblia en la Literatura del Siglo de Oro, Jerusalem, December 2007.

  73. The Stress of Words with Suffixed +i in Modern Hebrew. Poster presented at the 13th International Morphology Meeting, Vienna, February 2008.

  74. Affix Order in Modern Hebrew: Syntactic and Morphological Interface. Poster presented at the workshop on Affix Ordering at the 13th International Morphology Meeting, Vienna, February 2008.

  75. מסורות כתיב והגייה של שני סידורי נשים בלאדינו. הכינוס הבינלאומי השלישי של המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם על לשונות היהודים שבכתב ובעל פה. ירושלים, יוני 2008.

  76. Linguistic Features of a Sixteenth Century Prayer Book for Women. The Fifteenth British Conference on Judeo-Spanish Studies, London, July 2008.

  77. Lexical Variations in Two Ladino Prayer Books for Women. International Conference on Judezmo Lexicology and Lexicography. Hamburg, September 2008.

  78. מערכות עבריות וזרות בעברית והטעמת מילים בסיומת +י. 2009 International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, UCL,, לונדון, יולי 2009.

  79. מחקרי העברית החדשה - לאן? הרצאת מליאה במושב חידושים במחקרי הלשון לתקופותיה. הקונגרס העולמי החמישה עשר למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, ירושלים, אוגוסט 2009.

  80. כיצד חוקרים עברית מדוברת?: רב שיח. הקונגרס העולמי החמישה עשר למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, ירושלים, אוגוסט 2009. http://www.jewish-studies.org/.upload/gonen.pdf

  81. Recursiveness in Hebrew Word Formation. The 42nd Annual Meeting of SLE "Global Languages, Local Languages", Lisbon, 9-12 September 2009.

  82. The Relationship between Ladino Liturgical Texts and Spanish Bibles. International Conference on Hebrew Literature, the Bible and the Andalusi Tradition in the Fifteenth Century, CCHS-CSIC, Madrid, 5-6 October 2009.

  83. Edition of a women's siddur in Ladino (16th century). La publicasion des texts dans les judéo-langues: Troisième atelier franco-israélien de linguistique des lan juives, Jerusalem, 30 November 2009.

  84. הזיקה בין תרגומי התנ"ך לספרדית לתרגומי התנ"ך ללאדינו. הכינוס הבינלאומי הרביעי של המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם בנושא "לשונות היהודים: יצירות מקוריות ויצירות מתורגמות", ירושלים, 21‑24 ביוני 2010.

  85. Pre-exilic and Post-exilic Translations Compared: Are They Related? Sixteenth British Conference on Judeo-Spanish Studies, London, 13-15 July 2010

  86. Las palabras hebreas en la prensa judeo-española en Grecia. XVII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Roma, 19-24 julio 2010

  87. A Ladino Prayer Book for Women from the Sixteenth Century. The IX Congress "Judaism in the Mediterranean Context" of the European Association for Jewish Studies. Ravenna, Italy, 25-29 July 2010.

  88. Proper Names, Toponyms and Gentilic Nouns in Bible Translations: Medieval Spanish and Post-Ladino Translations Compared. The British Association for Jewish Studies Conference, Yarnton, Oxford, 19-21 July 2011.

  89. Personal Names and Gentilic Nouns in Ladino Bible Translations. The Annual Meeting of the European Association of Biblical Studies, Thessaloniki, Greece, 8-11 August 2011.

  90. Ladino Translations from Italy: The Bible, Pirke Avot, the Passover Haggada, and the Siddur. The Jews in Italy: Their Contribution to the Development and Spread of Jewish Heritage, Ravenna and Florence, Italy, 5-9 September 2011.

  91. Word structure and vowel polarity in Hebrew. Poster presented at the 15th International Morphology Meeting, Vienna University, 9-12 February 2012.

  92. "הֵן" "הִנה" ו"והִנה" בתרגומי לאדינו ובתרגומי ספרד: היבטים מילוניים ותחביריים. מסורות הלשון ולשונות היהודים. אוניברסיטת חיפה, 25‑26 במרץ 2012.

  93. Hebrew hinne, wǝhinne and hen in the Ladino and medieval Spanish Bible translations of Genesis. The Annual Meeting of the European Association of Biblical Studies and the Society of Biblical Studies, Amsterdam, 22-26 July 2012.

  94. The typology of non-integrated words in Hebrew. Universals and Typology in Word-Formation II, Košice, Slovakia, 26-28 August 2012.

  95. Ladino instructions in Meza de el alma and in Seder Nashim from Thessaloniki in the Sixteenth century. Around the Point: The Languages, Literatures and Cultures of the Jews, Bar Ilan University, Ramat Gan, 17-19 December 2012.

  96. השוואת לשון אצל מחבר אחד בשני ספרי הלכה בלאדינו. הכינוס הבינלאומי החמישי של המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם בנושא "ישן וחדש בלשונות היהודים". ירושלים, 29 באפריל – 2 במאי 2013.

  97. Linguistic variations in early Ladino translations. International Conference on Variation within and across Jewish Languages, University of Antwerp, Antwerp, 26-28 June 2013.

  98. השוואת הלכות בשני ספרי לאדינו מן המאה השש עשרה. הקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות, ירושלים 28.7.2013‑1.8.2012.

  99. מקורות עלומים לכאורה של הלכות בסידור נשים בלאדינו. יהודים במרחבי הבלקן: היסטוריה, חברה ותרבות. סקופיה, מקדוניה, 29.9.2013‑2.10.2013.

  100. עקרון המכנה המשותף בהתגבשות העברית ובהתפתחותה. 2014 NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע, 23.6.2014‑26.6.2014.

  101. Thessaloniki 1568 and Venice 1713: Language Differences in Two Ladino Books. 18th Conference on Judeo-Spanish Studies, Madrid, CSIC, 30.6.2014-3.7.2014.

  102. Ladino Shulḥan Hapanim and Ḥovat Halevavot:Thessaloniki 1568 and Venice 1713. The Xth Congress of the European Association for Jewish Studies, Paris, 20-24 July 2014.

  103. השינון שהיה לשנינה. הכינוס הבין-לאומי המקוון עברית בקוונה תחילה: הוראת העברית כשפה נוספת לאוכלוסיות מגוונות בארץ ובעולם. מכון מופ"ת, 10‑11 במאי 2015 http://ivrit2015.macam.ac.il/heb/Documents/ivrit2015

  103. Innovative Elements in Newly Formed Hebrew Four-Consonantal Roots. Word Formation Theories II, Kosice, Slovakia, 26-28 June 2015.

  104. On One Halakhic Issue in Meza de el alma. Ladino and Yiddish Rabbinic Writing, Jerusalem: International Workshop, 9-10 March 2016.

  105. הגדת סיאטל בלאדינו – בין מסורת לשינוי. הכינוס הבינלאומי השישי של המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם "לשונות היהודים – לשונות במגע". ירושלים, 20‑23 ביוני 2016

  107. The Lowest Common Denominator as a Factor in the Formation of Modern Hebrew Phonology. X Colˑlqui Internacional "Problemes i Mètodes d'Història de la LLengua": La complexicat de les llengües. Girona, 27-29 June 2016.

  108. Ladino Versions of Eḥad Mi Yodea. The Nineteenth Conference on Judeo-Spanish Studies, London, 5-7 September 2016.

  109. The Status of 16th Century Jewish Women in the Ottoman Empire According to Seder Nashim and Shulḥan Hapanim in Ladino. Jewish Women's Cultural Capital under Islam. Jerusalem (Israel Institute for Advanced Studies), 12-14 June 2017.

  110. Newly Formed Four Consonantal Verbal Roots in Modern Hebrew. Roots V Conference. Queen Mary College, UCL, London, June 16-18 2017.

  111. La academia de la lengua hebrea y la Real Academia Española. Convención Académica del Judeoespañol, Real Academia Española, Madrid, 19-20 de febrero 2018.

  112. הגדת סופיה 1935 בלאדינו. יהודים בבולגריה – בולגרים בישראל. אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 30.4.2018.

  113. מצורה למשמעות: מגמות בחידושי מילים בעברית החדשה. 2018 NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, Amsterdam 25-27 June 2018.

  114. Linear and Nonlinear Word Formation in Hebrew – Words which end with –on.  The Conference on Word Formation Theories III and Typology and Universal in Word-Formation IV. Koshice, Slovakia, 27-30 June 2018.

  115. Stress Assignment in Words with -i Suffix in Hebrew. The Conference on Word Formation Theories III and Typology and Universal in Word-Formation IV. Koshice, Slovakia, 27-30 June 2018.

  116. The Hebrew Component in two Rabbinical Ladino Translations from the Sixteenth Century. The 20th Congress of the European Association for Jewish Studies, Krakow, 15-19 July 2018.

  117. Coṃpendio delas šeḥiṭót (Constantinople ca. 1510): The First Book Printed in Ladino. The 20th Congress of the European Association for Jewish Studies, Krakow, 15-19 July 2018. (with Dov Cohen)

  118. Ladino Haggadot and an Unknown Prayer in a Haggadah from Sofia. Opening lecture at the 20th Congress on Judeo-Spanish Studies. Bar Ilan University, 3-5 September 2018.

  119. The Hebrew Root ˀ-m-n and its Derivatives in both Medieval Spanish and Ladino translations of the Bible. Biblias Hispánicas: Medieval and Renaissance Translations of the Bible into the Iberian-Romance Vernacular. Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears (Arxiu del regne de Mallorca). 22-24 de Noviembre de 2018.

  הרצאות בכנסים מדעיים ארציים

  1. דיווח על הפעילות של קבוצת העבודה ב"בלשנות חישובית". הכנס ה10- לעיבוד נתונים של איל"א, ירושלים, אוקטובר 1975.

  2. ייצוגם הלקסיקאלי של הפעלים העלולים. הועידה השנתית השלישית של איל"ש, אוניברסיטת תל-אביב, יולי 1976.

  3. על סטיות אחדות במין ובמספר בלשון ימינו. הועידה השנתית הרביעית של איל"ש, אוניברסיטת בר-אילן, יולי 1977.

  4. השימוש הפעיל בבניינים ובזמנים בעברית. ימי עיון בבלשנות כללית ושימושית, אוניברסיטת חיפה, ינואר 1978.

  5. היגוים של בני הדור הצעיר בישראל. הועידה השנתית החמישית של איל"ש, אוניברסיטת תל-אביב, יולי 1978.

  6. דרכי היתוכן של המלים העבריות בספרדית-היהודית.  ימי עיון בפראגמאטיקה לשונית ושפות יהודיות, אוניברסיטת חיפה, מאי 1981.

  7. שכיחות וסדירות בלשון. הועידה השנתית השמינית של איל"ש, אוניברסיטת בן-גוריון, אוקטובר 1981.

  8. הלשון העברית כנושא בשירי ילדים. הועידה השנתית העשירית של איל"ש, הטכניון, חיפה, ספטמבר 1983.

  9. תופעות של כתב וכתיב בתרגומי הלאדינו לפרקי אבות. המפגש המדעי הראשון של החוג הישראלי של החברה האירופית לבלשנות, האוניברסיטה העברית בירושלים, מאי 1984.

  10. שימושי המקור המוחלט והמקור הנטוי ללא למ"ד בספרות העברית החדשה. המפגש המדעי השנתי של החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות. ירושלים, אפריל 1985.

  11. נדודי הטעמים בעברית המדוברת. ימי עיון של החוג ללשון עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, מאי 1985. הכנס הארצי הראשון לבלשנות תיאורטית, תל-אביב, יוני 1985.

  12. עיונים בסגנונו של עודד בורלא. כנס כלל אוניברסיטאי לתורת הסגנון והטקסט הספרותי. אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, שבט תשמ"ח.

  13. דימויים עבריים בצירופים ובניבים בספרדית-יהודית. כנס על היסודות העבריים והארמיים בלשונות היהודים. אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה העברית בירושלים, חיפה, ניסן תשמ"ח.

  14. המלים העבריות בתרגומי הלאדינו. המפגש השנתי של החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות, תל-אביב, ניסן תשמ"ח.

  15. ז'אנרים ולשונם ביצירתם של יהודי ספרד לפני הגירוש ולאחריו. הכנס הבינאוניברסיטאי השמיני של החברה לחקר הספרות העברית, בר אילן, אפריל תשנ"א.

  16. Lexical Weight in Hebrew Inflectional Feminine Formation. The 7th Annual Conference of the Israel Association for Theoretical Linguistics, Jerusalem, June 1991.

  17. קטנים וגדולים ביצירת ע' בורלא - עיוני לשון בספרות. כנס עיוני בנושא "מילדות לבגרות: ספרות ילדים לקטנים ולגדולים", בית ברל, אפריל תשנ"א.

  18. התגבשות הספרדית-היהודית ועיצובה ברחבי האימפריה העותמאנית בדורות שלאחר הגירוש. הפזורה היהודית לאחר גירוש היהודים מספרד (כנס מורים מטעם מרכז שזר), ירושלים, יולי 1992.

  19. מלים בסיומת +_יים בעברית. המפגש השנתי של החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות, רמת גן, ניסן תשנ"ג.

  20. גזירה ונטייה, דקדוק ומילון, לשון וביצוע. כנס אורנים השני "העברית שפה חיה", אורנים, סיוון תשנ"ג.

  21. נורמות של הוראה ונורמות של לשון. הרצאת הפתיחה לוועידה השנתית ה21- של איל"ש, האגודה הישראלית לבלשנות שימושית, רמת גן, חשון תשנ"ה.

  22. מודעות לשון: ידיעה ותודעה. הרצאת מליאה ביום העיון של מורי לשון מטעם "חלקת לשון". תל אביב, ניסן תשנ"ה.

  23. צרכים ומטרות בהוראת לשון במכללות. הרצאת מליאה ביום עיון על חשיבה מחודשת על תכנית הלימודים בלשון בהכשרת מורים מטעם מכון מופ"ת, תל אביב, כסליו תשנ"ו.

  24. מורכבות הבניינים בעברית: שלוש רמות ניתוח. המפגש האחד עשר של החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות, אוניברסיטת תל אביב, אייר תשנ"ו.

  25. על יצירת שמות התואר ועל תהליכי גזירה ונטייה. המפגש הארבעה עשר של החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות, מכללת בית ברל, אייר תשנ"ח.

  26. לימוד העברית כשפה זרה ולימוד העברית כלשון אם. יום עיון שנתי בנושא "לימוד הדקדוק בהוראת שפות", אוניברסיטת תל-אביב, 21 במאי 1998.

  27. יחסי דקדוק ומילון. ימי עיון לראשי החוגים ללשון העברית, למורים ולמדריכים הפדגוגיים להוראת הלשון במכללות לחינוך, בת-ים, 9 בפברואר 1999; חשיבה מחודשת על ייצוגים לשוניים בזיקה להוראת שפות, אוניברסיטת תל-אביב, 2 במאי 1999.

  28. המורפולוגיה בהקשריה החברתיים-תרבותיים. יום עיון שנתי בנושא "מגמות שינוי בהוראת הלשון העברית: ישן וחדש ומה שביניהם", מכללת לוינסקי, תל אביב, 8 באפריל 1999.

  29. דימויים עבריים בלאדינו. הלאדינו כלשון המשקפת תרבות יהודית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, מארס 2000.

  30. גוני לשון בעברית בת-זמננו. לשון וחברה בישראל בראשית המאה ה21-, אוניברסיטת חיפה, אפריל 2001; הכינוס הכ"ח של איל"ש, האגודה הישראלית לבלשנות שימושית, בית ברל, אוקטובר 2001.

  31. דרכי תצורה וחידושי מילים בעברית, המפגש השבעה עשר של חברי החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות, אוניברסיטת תל אביב, מאי 2001.

  32. שפה והגירה בעידן רב-לשוני - אידיאולוגיה חדשה, רב שיח ביום עיון בנושא "שפה והגירה", אוניברסיטת תל אביב, (23) נובמבר 2001.

  33. חקר הספרדית היהודית במזרח, מצב המחקר בחקר לשונות יהודי ספרד והמזרח וספרויותיהם, אוניברסיטת חיפה, אפריל 2002.

  34. טיפוסי ההגדות של פסח בלאדינו, הכנס השנתי של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה בנושא "שפה וזהות בחברה רב-תרבותית", אוניברסיטת תל אביב, מאי 2002.

  35. תוספת דרכי גזירה? המפגש התשעה עשר של חברי החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות, בית ברל, ינואר 2003.

  36. התפתחויות מורפולוגיות בעברית. הכינוס המדעי המשותף לאקדמיה ללשון העברית ולחוגים ללשון העברית באוניברסיטאות בארץ בנושא "מאתיים וחמישים שנות עברית חדשה", האקדמיה ללשון העברית, ירושלים. מאי 2004.

  37. פני הלשון כפני הדור. הכנס השנתי השלישי של האגודה לחקר שפה וחברה בנושא "שפה לאומיות ופלורליזם", בית ברל, יוני 2004.

  38. צורנים, גזעים ותמורותיהם במשנת רוזן: מקור ותולָדות. יום עיון במשנתו של חיים ב' רוזן בחקר העברית הישראלית, אוניברסיטת חיפה, דצמבר 2004.

  39. היבטי שיח בספר 'מעם לועז'. הכנס ימי הביניים חברה תרבות וספרות, מחווה לפרופ' יהודית דישון, אוניברסיטת בראילן, פברואר 2005.

  40. מה שהיה הוא שיהיה? מגמות בעברית בתזמננו. יום העיון השנתי הארצי של משרד החינוך ו"חלקת לשון" בנושא "עברי, דבר עברית", מכללת דוד ילין, ירושלים, מאי 2005.

  41. עקבות הלאדינו בסלנג העברי. יום עיון בנושא "דרכי הסלנג העברי", אוניברסיטת בראילן, פברואר 2006.

  42. סידור נשים בלאדינו מן המאה השש עשרה וקשריו לסידור הנשים מספרד של ימי הביניים. כנס "שיח ומגדר בישראל", אוניברסיטת בראילן, ינואר 2007.

  43. עקרונות התרגום של חובת הלבבות ללאדינו.כינוס על העברית ועל לשונות היהודים לכבוד פרופ' משה בראשר עם פרישתו לגמלאות, האוניברסיטה העברית, נובמבר 2007

  44. בין לשון המקרא ללשון ימינו. טקסטים עתיקים בלבוש חדש: יום עיון בעקבות תרגום תנ"ך רם. אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, מאי 2009.

  45. הוראת כתיבה אקדמית במוסדות להשכלה גבוהה: רב שיח. הכינוס ה36 של איל"ש, מכללת בית ברל, אוקטובר 2009.

  46. בין לשון המקרא ללשון ימינו. כנס אורנים השביעי "העברית שפה חיה", מכללת אורנים, 1 בפברואר 2010.

  47. היכן נכתב סידור הנשים בלאדינו שנמצא בספרייה בפריז (hebr.668)? המפגש העשרים ושישה של החוג הישראלי לבלשנות על שם חיים רוזן, אוניברסיטת חיפה, 8 בפברואר 2010.

  48. הרטוריקה של המאמר המדעי: הלשון וקהיליית השיח. סימפוזיון בכינוס העשרים ושבעה של החוג הישראלי לבלשנות על שם חיים רוזן, אוניברסיטת תל אביב, 7 בפברואר 2011.

  49. חקרי לב על חקרי לשון: מחקר העברית החדשה בהתהוותו. הכנס הארצי הראשון של תלמידי המחקר בעברית החדשה. אוניברסיטת בר-אילן, 21 ביוני 2011.

  50. מילים עלומות בזמר העברי. תורת השיר ולשונו: מחווה לפרופסור אפרים חזן לרגל פרישתו לגמלאות. אוניברסיטת בר-אילן, 31 בינואר 2012.

  51. לשון הצעירים – מה לעשות בה, לה או עמה? רב שיח בכינוס אתגרים וכיוונים בהוראת העברית, מכון מופ"ת, תל אביב, 29 בפברואר 2012

  52. מלשון לימודים ללימוד לשון. העברית החדשה ומורשת הדורות: הכינוס הפתוח ללשון העברית ולספרותה של האקדמיה ללשון העברית, הרצליה, 7‑8 במאי 2012

  53. ישן, חדש ומתחדש. העברית לאן? כינוס במכללת דוד ילין במלאת מאה שנה לייסוד המכללה בשיתוף האקדמיה ללשון העברית, מכללת דוד ילין, ירושלים, 9 בדצמבר 2012

  54. לשון תשתית, מגעי לשון, ריבוד חברתי ומשתני לשון. הכינוס על לשונות היהודים והעברית בת זמננו, אוניברסיטת חיפה, 29 בדצמבר 2013

  55. שנשמע בשורות טובות: השי"ן המודאלית בעברית החדשה. הכינוס המ"א של האגודה הישראלית לבלשנות שימושית (איל"ש), אוניברסיטת בר-אילן, 19 באוקטובר 2014

  56. עברית טובה, עברית נכונה – מה הן בעיניי. רב-שיח בוועידת איל"ש המ"ב במכללת דוד ילין בירושלים, 6.10.2015.

  57. לשונות היהודים: שפה וחברה. יום עיון בלשון העברית ובלשונות היהודים לרגל פרישתו של פרופ' אהרן ממן לגמלאות. האוניברסיטה העברית בירושלים, 7 בפברואר 2017.

  58. מחקר הספרדית היהודית: סקירה. הנוצר והנותר: 40 שנות מחקר על יהודי המזרח, ספרד וצפון אפריקה (1978‑2018), אוניברסיטת חיפה, 24‑26 בדצמבר 2018.

  הרצאות אורח

  1. השואות פונטיות בין לשונות - כיצד? המעבדה לחקר הדיבור, הסדנה המחקרית-מודולארית, אוניברסיטת בן-גוריון, ינואר 1977.

  2. צורה ויצירה בפועל העברי. הסמינר המחלקתי של החוג ללשון עברית והמגמה לבלשנות שימושית, האוניברסיטה העברית בירושלים, דצמבר 1978.

  3. Grammaticality and New Standards in Modern Hebrew. Von-Grunebaum Center for Near Eastern Studies. UCLA, February 1980; Pomona College, California, March 1980.

  4. The Use of Verbs in Israeli Hebrew: A Sociolinguistic Study. AJS monthly meeting, Los Angeles, California, March 1980.

  5. דקדוק; יחסי דקדוק ומילון; הנשוא המורחב. סדנת השתלמות  למורי לשון בתיכון, אוניברסיטת חיפה, יולי 1981.

  6. לשון, דקדוק ומציאות. ימי עיון בתורת הלשון, האוניברסיטה הפתוחה, מאי 1982.

  7. זמנים ובניינים בעברית החדשה; דרכי יצירת מין הנקבה בעברית החדשה. המרכז הבין-ארצי להוראת תרבות ישראל באוניברסיטאות: הסדנה להוראה אקדמית של הלשון העברית. ירושלים, יולי 1982.

  8. העברית בדור הבא. רב-שיח. ירושלים, יולי 1982.

  9. יחסי מקור-תרגום: מסורות לשון, גישות ודרכים בתרגומי הלאדינו לפרקי אבות. המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהן, ירושלים, מארס 1985.

  10. Revival of Hebrew, Its Status in Israel and Its Relation to the Other Jewish Languages. Israel Culture Centre, Ottawa, December 1985; Israel Education Day, Buffalo, April 1986; Yeshiva University, April 1990; Von-Grunebaum Center for Near Eastern Studies. UCLA, May 1990.

  11. Linguistic Problems of the English Speakers in Israel. Parents of North American Israelis Monthly Meeting. Toronto, February 1986.

  12. Studies in Judeo-Spanish. Jewish Student Federation at York University & Ontario Sephardic Association, Maple Lake, February 1986.

  13. קווי לשון בספרותם של יהודי יוון. טקס לפתיחת קורסים בספרות יהודי יוון והבלקאן, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, ינואר 1987.

  14. The Ladino Translations of Pirke Aboth. Oxford Centre for Hebrew Studies, Yarnton, August 1987; The AJS monthly meeting in Los Angeles, November 1989; Sephardic communities, Los Angeles February 1990; Highland Park, N.J., April 1990.

  15. Studies in Sephardic Culture. The Oxford Programme in Yiddish Oxford, August 1988.

  16. The Ladino of Pirke Aboth: Venice 1601. Summer Seminar Series of the Oxford Centre for Postgraguate Hebrew Studies, Yarnton, August 1988.

  17. The Relation of Hebrew to Jewish Languages. The University of Northern Iowa, Cedar Falls, Iowa, October 1989.

  18. Modern Hebrew as a Fused Language. Yeshiva University, New York April 1990.

  19. Judeo-Spanish: Three lecture series on the language and the literature. Romance Linguistics, UCLA, May 1990.

  20. הגדת ונציה שס"ט בלאדינו. המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהן, ירושלים, מארס 1992.

  21. בעיות מתודולוגיות בהכנת מילון ההגדות בלאדינו. המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהן, ירושלים, דצמבר 1995.

  22. עדה ולשונותיה: בין מסורת לבין חידוש. הנחיה ודיון ביום עיון לכבוד צאת הכרך העשרים של עדה ולשון, ירושלים, אפריל 1996.

  23. The interinfluence of Hebrew and Jewish languages, Center for Jewish Studies, The University of Massachusetts, Amherst, November 12, 1996.

  24. Language varieties and cultural activity of Sephardic Jewry, The Department of Jewish Literature and the Department of Jewish History, The Jewish Theological Seminary, New York, November 26, 1996.

  25. The Revival of Hebrew and the Sociolinguistic Factors in Its Formation. UCLA, May 30, 1997.

  26. השפעת מדדי טקסט חיצוניים ופנימיים על המילים העבריות בספרדית-יהודית. המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם, האוניברסיטה העברית בירושלים, מארס 2001.

  27. The Lexicon of the Ladino Haggadot. The David Patterson Seminars at the Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies, Yarnton Manor, Oxford, November 2002.

  28. The Judeo-Spanish Influence on Colloquial Israeli Hebrew. Cambridge, November 2002.

  29. The Evolution of Judeo-Spanish. Romance Linguistics Seminar, Oxford, December 2002.

  30. Consonant Clusters in Hebrew. Phonology Seminar, UCLA, February 2003; Linguistics Seminar, Oxford, February 2003.

  31. Foreign Influence in Hebrew. Hebrew Studies. UCLA, February 2003.

  32. Hebrew Gender. Surrey University, Guildford, March 2003.

  33. A Ladino Prayer Book for Women from the Sixteenth Century. The David Patterson Seminars at the Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies, Yarnton Manor, Oxford, February 2008.

  34. Ladino Translations of Liturgical texts: Geographical, Temporal and Textual Variations. University College of London, Institute for Jewish Studies, Public Lecture Series, 19 May 2008.

  35. Two Ladino Prayer Books for Women from the 16th Century. Romance Linguistic Seminar, Oxford, 29 May 2008.

  36. בין תרגום תפילות לתרגום הנחיות בלאדינו בסידור נשים מן המאה השש עשרה. פגישת חברי החברה הישראלית לחקר התרגום, אוניברסיטת בר-אילן, 14 במרץ 2010.

  37. בין עברית ללאדינו. כינוס לשון ראשון 4, היכל התרבות בראשון לציון, 19 בינואר 2011.

  38. שמות אנשים, שמות מקומות ושמות ייחוס בתרגומי לאדינו ובתרגומים ספרדיים איבריים למקרא. המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם, האוניברסיטה העברית בירושלים, 23 במאי 2011.

  39. גבר ואישה בסידור נשים בלאדינו מן המאה השש-עשרה. ערב עיון לרגל חנוכת המתחם החדש של המרכז לחקר הלאדינו, אוניברסיטת בר-אילן, 13 ביוני 2011.

  40. העברית שבלאדינו והלאדינו שבעברית. הרצאה ביום עיון "העברית ושפות אחרות – יחסי גומלין בין העברית בת זמננו ללשונות אחרות" של מכללת אפרתה בירושלים, 30 באפריל 2012.

  41. Ladino prayer book for women from the 16th century. Seminar in Jewish Studies – Yom Limud, Oxford University Chabad, 2 September 2012.

  42. רב-שיח: סוגיות בחקר העברית החיה – לתיאור עובדות הלשון. הכנס השמיני של "העברית שפה חיה", 11 בפברואר 2013, מכללת אורנים.

  43. מסורת וקדמה בסידור נשים בלאדינו מן המאה השש עשרה. ערב תרבות בנושא "סדר נשים", 6 במארס 2013, הספרייה הלאומית בירושלים.

  44. לשון, דת ומגדר: מקום האישה בסידור. ערב עיון לכבוד צאת ספרה של ד"ר מלכה מוצ'ניק. 24 בדצמבר 2014, אוניברסיטת בר-אילן.

  45. מערכות כתב וכתיב. פתיחת התערוכה "אלפבית גלובלי: דיאלוג בין-תרבותי" של יוליאנה גורקורוב. 15 במארס 2016, אוניברסיטת בר-אילן.

  46. יצירת פעלים חדשים בעברית. "בשדה האילן – סוגיות בעברית החדשה": יום עיון לכבוד נגה אילני לרגל צאתה לגמלאות. 17 באפריל 2016, אוניברסיטת בר-אילן.

  47. מדברים מורפולוגיה. השקת הספר "חוקרים עברית מדוברת", 20 בנובמבר 2016, אוניברסיטת תל אביב.

  48. קשיי דובר לאדינו בלימוד השפה הספרדית. המרתון העשרים וארבעה לחקר הלאדינו "ספרד והיהודים הספרדים". 14 בדצמבר 2016, אוניברסיטת בר-אילן.

  תאריך עדכון אחרון : 21/06/2023