מבחן הפטור בהבעה עברית מועד יולי 2024

היחידה להבעה אקדמית ואולפן מקיימת בחינות פטור משני סוגים:

  1.  עברית כשפה ראשונה לבעלי בגרות ישראלית;
  2.  עברית כשפה שנייה לתלמידי חו"ל ולמגזר הערבי.

מועד הבחינה

יום ראשון,ח' בתמוז תשפ"ד 14.7.2024 בשעה 12.30.

ההרשמה למבחן תתחיל בו' באיייר תשפ"ד 15.5.2024 ותסתיים ביום חמישי, ,כ"ח בסיוון תשפ"ד, 4.7.2024.

משך הבחינה

שעתיים

תשלום ורישום

תשלום ע"ס -.120 ₪ באמצעות הלינק: https://epay.biu.ac.il/ivrit

דפי הדרכה ללימוד בחינת הפטור

דפי הדרכה לדוברי עברית כשפה ראשונה

דפי הדרכה לדוברי עברית כשפה שנייה

להבטחת הרישום לבחינה יש להקפיד לכתוב במדויק את שם הנבחן ומספר תעודת הזהות בעת מילוי הפרטים בקישור לתשלום.

פרסום ציונים

הציונים יתפרסמו כשבועיים לאחר המבחן ב"מידע אישי לסטודנט" באינבר לסטודנט, ולא יימסרו בטלפון.

תאריך עדכון אחרון : 11/04/2024