ד"ר רקפת דילמון

ד"ר
ד"ר רקפת דילמון
דוא"ל: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

עבודה

2013 - ... –        מכללת תלפיות, תל אביב – ראש החוג ללשון העברית.

2001- ... –         החוג ללשון העברית וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר-אילן מלמדת במסגרת הלימודים לתעודה בעריכת לשון ובמסגרת החוג ללשון.

2003- ... –         המכללה האקדמית באשקלון – מרצה להבעה עברית.

2002- ... –         מכללת תלפיות, תל אביב מרצה ללשון.

2009-...  –         המכון לקרימינולוגיה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית – מרצה מן החוץ.

2012-...  –         ראש החוג ללשון העברית.

2008-...  –         האגודה הישראלית לשפה וחברה – מרכזת מערכת כתב העת "עיונים בשפה וחברה".

2004      –         החוג ללשון העברית וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר-אילן - מרכזת מערכת כתב העת "בלשנות עברית".

השכלה

2004-1998 –      אוניברסיטת בר-אילן תואר דוקטור בלשון עברית – נושא עבודת הדוקטורט: "אפיונים לשוניים של שפת שקר בהשוואה לשפת אמת".

1995-1994      האוניברסיטה העברית בירושלים תעודת הוראה ותעודה בעריכת לשון.

1995-1992     האוניברסיטה העברית בירושלים - תואר ראשון בלשון עברית ובמחשבת ישראל.

שירות צבאי

1988- 1990 –     מש"קית הוראה לעולים חדשים.

פרסומים

פרסומים

 1. (With Timor, U.) The Narrative of Men Who Murder Their Partners: How Reliable Is It?, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology,  57 (9), 2013 [DOI: 10.1177/0306624X13494074]
 2. אפיונים סמנטיים של קבוצת שיח עבריינית,  מ' מוצ'ניק וצ' סדן (עורכים), מחקרים בעברית החדשה ובלשונות היהודים – מוגשים לאורה (רודריג) שורצולד, ירושלים: כרמל, 2012, עמ' 518-506.
 3. אבחון לשוני לעדות חשודים – שקר או אמת?, ר' פלד לסקוב, א' שהם ומ' כרמון (עורכים), הרשעות שווא בישראל, תל-אביב: המכללה האקדמית אשקלון, פרלשטיין-גינוסר, 2012, עמ' 111-95.
 4. False speech, linguistic aspects in Hebrew, in: Dawn A. Russell, Geoffrey Khan, David L. Vanderzwaag (eds.), The Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, Leiden, Boston and Tokyo: Brill, 2013.
 5. סוגים של שיח מדובר והסוגות המתאימות להם, חלקת לשון, 42, 2011-2010, עמ' 95-72.
 6. "היא גרמה לזה": ניתוח תוכן של סיפורי גברים שרצחו את בנות זוגם, עיונים בשפה וחברה, 2 (1), 2009, עמ' 97-78.
 7. Between Thinking and Speaking—Linguistic Tools for Detecting a Fabrication, Journal of Pragmatics, 41, 6, 2008, 1170-1152.
 8. המצאה או מציאות? – השוואה בין סיפור שקר לסיפור קורות חיים, בלשנות עברית, 59, 2007, עמ' 42-23.
 9. אפיונים לשוניים של שפת שקר בהשוואה לשפת אמת, עבודת דוקטור, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.
 10. בדרך לעצמאות: עידוד היצירתיות הלשונית באולפן, הד האולפן החדש 86, תשס"ג,

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2AB42A85-70A7-4772-9395-BEEAA51E644F/88217/8610.doc

ביקורות ספרים

 1. ביקורת על "הניבון הישראלי המקיף לביטויים עממיים", כתבו: מ' פרוכטמן, ע' שר וצ' שחורי-רובין, בלשנות עברית, 65, תשע"א, עמ' 151-149.

     הרצאות בכנסים

 1. "חכו חכו" - אלימות מילולית גלויה וסמויה במכתבי תלונה, כנס איל"ש (האגודה הישראלית לבלשנות שימושית), אוקטובר 2014.
 2. איתור "מבעים מחשידים" בריאיון באמצעות ניתוח לשוני, הקונגרס הבין-לאומי למדעי היהדות, אוגוסט 2013.
 3. ניתוח סמנטי-קוגניטיבי של שיח עברייני מין, כנס NAPH (לוס אנג'לס, ארה"ב), יוני 2012.
 4. בדרך לעצמאות – עידוד היצירתיות הלשונית באולפן, כנס איל"ש (האגודה הישראלית לבלשנות שימושית), ספטמבר 2002.
 5. לשקר יש לשון – אפיונים לשוניים של שפת שקר מול שפת אמת, כנס "האגודה הישראלית לבלשנות", אפריל 2004.
 6. מי משקר? – כלי לשוני להבחנה בין סיפור אמת לסיפור שקר, כנס "האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה", יוני 2004.
 7. סוג וסוגה (ז'אנר) – סוגים של שיח מדובר והסוגות המתאימות להם, כנס איל"ש (האגודה הישראלית לבלשנות שימושית), אוקטובר 2005.
 8. הטקסט במבחן מכונת האמת, יום עיון – העברית והוראתה, מכון מופ"ת, יולי 2006.
 9. "היא גרמה לזה" – ניתוח תוכן של סיפורי גברים שרצחו את בנות זוגםכנס "שיח ומגדר" פברואר 2009.
 10. על רקע רומנטי - ניתוח נרטיב של גברים רוצחים – יום עיון – לשון ותקשורת, מכון מופ"ת, פברואר 2009.
 11. מה באמת הסיפור שלו? – ניתוח לשוני של סיפורי גברים שרצחו את בנות זוגם - הבחנה בין "נרטיב תמים" ל"נרטיב זדוני", כנס "העברית שפה חיה", אורנים, פברואר 2010.
 12. ניתוח סמנטי-קוגניטיבי של שיח עברייני מין, כנס NAPH (לוס אנג'לס, ארה"ב), יוני 2012.
 13. איתור "מבעים מחשידים" בריאיון באמצעות ניתוח לשוני, הקונגרס הבין-לאומי למדעי היהדות, אוגוסט 2013.