ד"ר סיגל שלמה

דוא"ל
Sigal.Shlomo@biu.ac.il
תחומי עניין

תחביר וסגנון בעברית לתקופותיה, סמנטיקה, פונטיקה, עריכת לשון, הבעה – כתיבה אקדמית, עברית כשפה נוספת (אולפן), תאג'יכּית-יהודית

שעות קבלה
בתיאום מראש בדואר האלקטרוני
  קורסים
  הכרעות נורמטיביות בעריכה א'
  פרסומים

  מאמרים

  1.       שלמה (תשס"א). רוּחַ צָפוֹן תְּחוֹלֵל גָּשֶׁם, וּפָנִים נִזְעָמִים לְשׁוֹן סָתֶר (מש' כה 23). בית מקרא, קסו, 268–282.

  2.       שלמה (תשס"א). הצעה לביאור הפועל "תחולל" בפסוק "רוּחַ צָפוֹן תְּחוֹלֵל גָּשֶׁם, וּפָנִים נִזְעָמִים לְשׁוֹן סָתֶר" (מש' כה, כג). לשוננו, סג, 183–187.

  3.       שלמה (תשס"ג). המבנה התחבירי כמרכיב בפרשנותם של פסוקי המקרא: עיון בפסוק אחד מספר משלי. בלשנות עברית, 52, 85–100.

  4.       אילני, נ', גולדברג, ד' ושלמה, ס' (תשס"ו). הדיון בסדר המילים במסגרת הוראת ההבעה בכתב. סקריפט – אוריינות: חקר, עיון ומעש, 10, 75–90.

  5.       שלמה (תשס"ח). הטענה הסוגית (גנרית) כאמצעי רטורי. איגוד – מבחר מאמרים במדעי היהדות (האיגוד העולמי למדעי היהדות), כרך ג, 59–71.

  6. Ora (Rodrigue) Schwarzwald and Sigal Shlomo (2015). Modern Hebrew še- and Judeo-Spanish ke- (que-) in Independent Modal Constructions. Journal of Jewish Languages, 3, 91–103.

  7.     שלמה (תשע"ו). שיר התנועות: לימוד גובה התנועות בעברית הישראלית. בתוך ש' קלימן (עורכת), עברית בקוונה תחילה: קובץ מאמרים מתוך הכינוס הבין-לאומי המקוון להוראת העברית כשפה נוספת לאוכלוסיות מגוונות בארץ ובעולם (עמ' 151–192). תל-אביב: מכון מופ"ת.

  8. שלמה (2023). "כַּי מוּרְגַֿם כַֿלָאץ שַׁלְגַֿם" – על השימוש בהומור בעדה הבוכארית, הומור מקוון: כתב עת מדעי לחקר ההומור, 21, 6–34.

  ערך באנציקלופדיה

  Ilani, N., Shlomo, S. and Goldberg, D. (2013). Word Order: Modern Hebrew. In Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, eds. Geoffrey Khan et al. Leiden–Boston: Brill, vol. 3, pp. 1002–1007

  כללים במילון

  "כללי הכתיב חסר הניקוד וכללי הפיסוק" (הצגת כללי האקדמיה בדרך המתאימה גם למי שאינו בעל ידע מקצועי בלשון), בתוך: ד' סיון ומ' פרוכטמן (עורכים), מילון אריאל המקיף, קריית גת 2007, עמ' 1128–1152

  חומרי עזר להוראה

  1. אילני, נוגה, דינה גולדברג וסיגל שלמה, סדר מילים (מהדורת ניסוי), היחידה להבעה אקדמית ואולפן, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשס"ב
  2. בן-נתן, אורנה וסיגל שלמה, עברית כשפה שנייה (מהדורה זמנית), יחידות 1–10, אחראית אקדמית: פרופ' מאיה פרוכטמן, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה 2009

  תאריך עדכון אחרון : 10/04/2024