מורה בכירה; ראש התוכנית ללימודי תעודה בעריכת לשון

ד"ר רקפת דילמון

טלפון
דוא"ל
rakdilmon@gmail.com
שעות קבלה
ימי שלישי' 11:45-11:15, בניין 410 חדר 09, בתיאום מראש
  קורות חיים

  עבודה

  2001-היום    מורה בכירה – המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות; ראש התוכנית ללימודי תעודה בעריכת לשון, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.

  2013-2001         מרצה מן החוץ ועמיתת הוראה – מדריך דוקטור – המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.

  2021-2002         מרצה – החוג ללשון העברית, מכללת "תלפיות", חולון.

  2021-2012         ראש החוג ללשון העברית – מכללת "תלפיות", חולון.

  2015-2009         מרצה מן החוץ – המכון לקרימינולוגיה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

  2009-2001         מרצה להבעה עברית – המכללה האקדמית, אשקלון.

  השכלה

  2004-1998 –      אוניברסיטת בר-אילן תואר דוקטור בלשון עברית – נושא עבודת הדוקטורט: "אפיונים לשוניים של שפת שקר בהשוואה לשפת אמת".

  1995-1994      האוניברסיטה העברית בירושלים תעודת הוראה ותעודה בעריכת לשון.

  1995-1992     האוניברסיטה העברית בירושלים - תואר ראשון בלשון עברית ובמחשבת ישראל.

  שירות צבאי

  1988- 1990 –     מש"קית הוראה לעולים חדשים.

  פרסומים

  פרסומים

  1. HaCohen-Kerner, Y., Dilmon, R., Hone, M. & Ben-Basan A. (2019), Automatic Classification of Complaint Letters according to Companies’ Domains, Information Processing and Management 56 (6), pp. 102-122.
  2. Dilmon, R., (2020), The Thought Processes of Criminals: A Semantic Perspective, Pragmatic & Society 11 (3), pp. 415-439.
  3. (With Timor, U.) The Narrative of Men Who Murder Their Partners: How Reliable Is It?, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology,  57 (9), 2013 [DOI: 10.1177/0306624X13494074]
  4. אפיונים סמנטיים של קבוצת שיח עבריינית,  מ' מוצ'ניק וצ' סדן (עורכים), מחקרים בעברית החדשה ובלשונות היהודים – מוגשים לאורה (רודריג) שורצולד, ירושלים: כרמל, 2012, עמ' 518-506.
  5. אבחון לשוני לעדות חשודים – שקר או אמת?, ר' פלד לסקוב, א' שהם ומ' כרמון (עורכים), הרשעות שווא בישראל, תל-אביב: המכללה האקדמית אשקלון, פרלשטיין-גינוסר, 2012, עמ' 111-95.
  6. False speech, linguistic aspects in Hebrew, in: Dawn A. Russell, Geoffrey Khan, David L. Vanderzwaag (eds.), The Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, Leiden, Boston and Tokyo: Brill, 2013.
  7. סוגים של שיח מדובר והסוגות המתאימות להם, חלקת לשון, 42, 2011-2010, עמ' 95-72.
  8. "היא גרמה לזה": ניתוח תוכן של סיפורי גברים שרצחו את בנות זוגם, עיונים בשפה וחברה, 2 (1), 2009, עמ' 97-78.
  9. Between Thinking and Speaking—Linguistic Tools for Detecting a Fabrication, Journal of Pragmatics, 41, 6, 2008, 1170-1152.
  10. המצאה או מציאות? – השוואה בין סיפור שקר לסיפור קורות חיים, בלשנות עברית, 59, 2007, עמ' 42-23.
  11. אפיונים לשוניים של שפת שקר בהשוואה לשפת אמת, עבודת דוקטור, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.
  12. בדרך לעצמאות: עידוד היצירתיות הלשונית באולפן, הד האולפן החדש 86, תשס"ג,
  13. http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2AB42A85-70A7-4772-9395-BEEAA5…

  ביקורות ספרים

  1. ביקורת על "הניבון הישראלי המקיף לביטויים עממיים", כתבו: מ' פרוכטמן, ע' שר וצ' שחורי-רובין, בלשנות עברית, 65, תשע"א, עמ' 151-149.

       הרצאות בכנסים

   

  2021:    דילמון, ר', האם אפשר לשפר את יכולות הכתיבה של סטודנטים עם מוגבלויות שכליות?, כנס איל"ש (האגודה הישראלית לבלשנות יישומית), ספטמבר 2021.

  2019:    דילמון, ר', איתור "מבעים מחשידים" בעדות של רוצח, כינוס "ולשונו תדבר משפט", האקדמיה ללשון העברית ואוניברסיטת בר-אילן, בספטמבר 2019.

  2019:    דילמון, ר', השפעת קורס כתיבה אקדמית על יכולות הכתיבה של סטודנטים עם מוגבלויות שכליות: היבטים מורפולוגיים ותחביריים, כנס NAPH (בוסטון, מסצ'וסטס), יוני 2019.

  2019:    דילמון ר', תימור, א', ניתוח נרטיב של רוצח בממד לשוני, קרימינולוגי ופסיכולוגי, כנס האגודה הישראלית לקרימינולוגיה, מאי 2019.

  2018:    דילמון, ר', השפעת קורס כתיבה אקדמית על יכולות הכתיבה של סטודנטים עם מוגבלויות שכליות: היבטים מורפולוגיים ותחביריים, כנס בנושא "מוגבלות שכלית התפתחותית - ראייה מעבר למוגבלות", אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך, יולי 2018.

  2016:    דילמון, ר', אמצעים לשוניים להבעת אלימות סמויה במכתבי תלונה, כנס NAPH (פרובידנס, רוד-איילנד), יוני 2016.

  2015:    דילמון, ר', ניתוח טקסט של חשודים ברצח – ממד לשוני, קרימינולוגי ופסיכולוגי, כנס האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה, יוני 2015.

  דילמון, ר', נרטיב של רוצח – מה אפשר ללמוד ממנו?, כנס בין-לאומי בנושא "זירת העבירה: העבריין, הקורבן והצופה", המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת אריאל, מרס 2015.

  HaCohen-Kerner, Y., Dilmon, R., Friedlich, S. & Cohen, D. N., Distinguishing between True and False Stories using various Linguistic Features, Poster presented in PACLIC 29, The 29th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, Shanghai, October, 2015.

  2014:    דילמון, ר', "חכו חכו" – אלימות מילולית גלויה וסמויה במכתבי תלונה, כנס איל"ש,  אוקטובר 2014.

  2014:    ניתוח סמנטי-קוגניטיבי של שיח עברייני מין, סמינריון מחלקתי, המחלקה ללשון העברית, אוניברסיטת בן-גוריון, באר-שבע, מאי 2014.

  2013:    דילמון, ר', איתור "מבעים מחשידים" בריאיון באמצעות ניתוח לשוני, הקונגרס העולמי למדעי היהדות, אוגוסט 2013.

  2012:    דילמון, ר', ניתוח סמנטי-קוגניטיבי של שיח עברייני מין, כנס NAPH (לוס אנג'לס, ארה"ב), יוני 2012.

  2010:    דילמון, ר', מה באמת הסיפור שלו? – ניתוח לשוני של סיפורי גברים שרצחו את בנות זוגם – הבחנה בין "נרטיב תמים" ל"נרטיב זדוני", כנס "העברית שפה חיה", אורנים, פברואר 2010.

  2009:    דילמון, ר', על רקע רומנטי – ניתוח נרטיב של גברים רוצחים – יום עיון "לשון ותקשורת", מכון מופ"ת, פברואר 2009.

  דילמון, ר', "היא גרמה לזה" – ניתוח תוכן של סיפורי גברים שרצחו את בנות זוגם – הכנס הבינלאומי לשיח ומגדר, בר אילן, פברואר 2009.

  2006:    דילמון, ר', הטקסט במבחן מכונת האמת, יום עיון – העברית והוראתה, מכון מופ"ת, יולי 2006.

  2005:    דילמון, ר', סוג וסוגה (ז'אנר) – סוגים של שיח מדובר והסוגות המתאימות להם, כנס איל"ש (האגודה הישראלית לבלשנות שימושית), אוקטובר 2005.

  2004:    דילמון, ר', מי משקר? – כלי לשוני להבחנה בין סיפור אמת לסיפור שקר, כנס האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה, יוני 2004.

  דילמון, ר', לשקר יש לשון – אפיונים לשוניים של שפת שקר מול שפת אמת, כנס החוג הישראלי לבלשנות, אפריל 2004.                     

  2002:    דילמון, ר', בדרך לעצמאות – עידוד היצירתיות הלשונית באולפן, כנס איל"ש (האגודה הישראלית לבלשנות שימושית), ספטמבר 2002.

  תאריך עדכון אחרון : 11/04/2024