ד"ר אסתר הבר

ד"ר
ד"ר אסתר הבר
טלפון: 
דוא"ל: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

EDUCATION

 

2002 - 2005

Ph.D., Hebrew and Semitic Languages, Bar Ilan University, Ramat Gan. Expertise: Semitic Languages, Sumerian Language and Literature

Dissertation: The Anticipatory Genitive in the Sumerian Language (Magna cum Laude

1999 - 2001

M.A., Hebrew and Semitic Languages, Bar Ilan University, Ramat Gan. Expertise: Biblical Hebrew, Northwest Semitic Languages

Thesis: Biblical Hebrew in the Light of Amarna Tablets (Summa cum Laude) Supervisor: Prof. Daniel Sivan

1995 - 1998

B.A., Hebrew and Semitic Languages, Bar Ilan University, Ramat Gan (Cum Laude)

GRANTS AND FELLOWSHIPS:

2001 - 2004

Bar Ilan Presidential Fellowship for Outstanding Doctoral Students

2005

Bar Ilan Rector Prize for Outstanding Graduate Students

 

ACADEMIC POSITION:

2001 - 2014

Lecturer, Bar Ilan University, Ramat-Gan.

Courses:

Sumerian Beginners and Advanced

Akkadian Beginners and Advanced

Introduction to Semitic Linguistics

Biblical Texts

Literature and Style in Biblical Texts

Contemporary Hebrew Syntax

2009 - 2012

Lecturer, Talpiyot College, Kholon.

Courses:

Contemporary Hebrew Syntax

Contemporary Hebrew Morphology

Introduction to Semitic Linguistics

 

פרסומים

ENCYCLOPEDIA ARTICLES

-          "Coordination: Modern Hebrew." Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, ed. Geoffrey Khan. Leiden: Brill, pp. 620-621.

 

ARTICLES

-    "The Phrase בין הגבולים in the "Commentary on Genesis C" (4Q254) Scroll", Lešonenu 78 2016  pp. 168 - 176. 

-         "The Phrase בין הגבולים in the "Commentary on Genesis C" (4Q254) Scroll", Academ 54, p.3 (in Hebrew)

-      "Anticipatory Genitive Constructions in Akkadian Literature”, Zeitschrift für Assyriologie, Accepted for publication

-          “The Double Genitive Construction in Akkadian Literature”, Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires (N.A.B.U) 2013 / 42, pp. 73 - 74.

-          “Unbound Genitive Constructions and Double Genitive Constructions in Mishnaic Hebrew”, Lešonenu 75 (2013): 387-401.  

-          "The Complete Glossary of the Canaanite Roots in the Amarna Tablets"Šnaton: An Annual for Biblical and Near Eastern Studies. Accepted for publication

-          “Significance of the Interchanging of the Mono-Consonantal Prepositions in Biblical Hebrew: Rabbinic and Comparative Semitic Evidence”, MAARAV 16 (2009): 29-37.

-          “The Stylistic Role of the Anticipatory Genitive Construction in Sumerian Literature”, Revue d'Assyriologie et d'Archeacutéologie Orientale 103 (2009): 37-48.

-          “Diachronic Explanations as a Method for Teaching Hebrew as a Second Language”, Hedd Ha-Ulpan He-Hadash 95 (2009): 22-26

 

IN PREPARATION

 

ARTICLES

-          “Cause, Manner and Purpose in Parallel Stories in Genesis: a Key for Decoding Different Sources”

-          “Does the ‘Periphrastic Genitive Constructions’ exists in Semitic languages?

-          “Some Thoughts on the Initial R- in the Sumerian Language”

 

 

קורסים

מבוא לבלשנות שמית, טקסטים מקראיים, סגנונות בלשון מקרא, תחביר העברית החדשה, כתיבה אקדמית

תחומי מחקר

עוסקת בלשון העברית הקלאסית, בלשון הכנענית של אל-עמארנה, באכדית ספרותית ובלשון השומרית. תחומי המחקר העיקריים: מורפולוגיה, תחביר וסגנון