ד"ר אסתר הבר

טלפון: 
דוא"ל: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

השכלה                          שם האוניברסיטה               מחלקה                 שנת קבלת התואר

תואר ראשון

אוניברסיטת בר-אילן    

לשון עברית ולשונות שמיות   

1997

תואר שני

אוניברסיטת בר-אילן    

לשון עברית ולשונות שמיות   

2000

תואר שלישי

אוניברסיטת בר-אילן    

לשון עברית ולשונות שמיות   

2005

נושא עבודת המוסמך: סוגיות לשוניות בלשון מקרא לאור תעודות אל-עמארנה

           שם המנחה: פרופ' דניאל סיון

נושא עבודת הדוקטורט: הסמיכות המהופכת בלשון השומרית

           שם המנחה: פרופ' יעקב קליין

מלגות ופרסים:

1997

מצטיינת דיקן לתואר הראשון, אוניברסיטת בר-אילן

2000

פרס הרקטור למוסמכים מצטיינים, אוניברסיטת בר-אילן

2001 - 2005

מלגת נשיא לדוקטורנטים מצטיינים, אוניברסיטת בר-אילן

ניסיון מקצועי אחר (תפקידים ציבוריים):

 

2007

מרכזת תכנית להכשרת מורים ללימודי עברית כשפה שנייה – המחלקה להבעה עברית, אוניברסיטת בר-אילן

2008

מזכירת האגודה הישראלית לאשורולוגיה ולחקר המזרח הקדום, ישראל

2010 - 2013

מקימה את אתר המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר-אילן ומפעילה אותו

2014 - 2017

חוקרת במילון ההיסטורי, האקדמיה ללשון העברית, ירושלים

2019 - 2020  

מנהלת המרכז ללימודי העברית אוניברסיטת תל אביב, תל-אביב

 
 

פרסומים

1. Esther Haber, "The Stylistic Role of the Anticipatory Genitive Construction in Sumerian Literature", Nouvelles Revue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale 103 (2009), pp. 37–48.

https://hebrew.biu.ac.il/files/hebrew/shared/haber_v.3_2.pdf

 

2. Esther Haber, "Significance of the Interchanging of the Mono-Consonantal Prepositions in Biblical Hebrew: Rabbinic and Comparative Semitic Evidence", MAARAV, A Journal for the Study of the Northwest Semitic Languages and Literatures 16 (2009), pp. 29–37.

https://www.academia.edu/874710/Significance_of_the_Interchanging_of_the_Mono_Consonantal_Prepositions_in_Biblical_Hebrew_Rabbinic_and_Comparative_Semitic_Evidence_MAARAV_16_2009_29_37

 

3. Esther Haber, "The Double Genitive Construction in Akkadian Literatur", Nouvelles Assyriologiques Br èves et Utilitaires (N.A.B.U) 42 (2013), pp. 73–74.

https://www.academia.edu/5109136/_The_Double_Genitive_Construction_in_Akkadian_Literature_Nouvelles_Assyriologiques_Br%C3%A8ves_et_Utilitaires_N_A_B_U_2013_42_pp_73_74

 

4. Esther Haber, "Unbound Genitive Constructions and Double Genitive Constructions in Mishnaic Hebrew", Lešonenu 75 (2013), pp. 387 - 403. (HEB)

https://www.nli.org.il/en/articles/RAMBI000546163/NLI

 

5. Esther Haber, "A Complete Root Glossary of Canaanite Words and Forms from the Amarna Tablets", Šnaton: An Annual for Biblical and Near Eastern Studies 23 (2014), pp. 93 - 124. (HEB)

https://www.academia.edu/8202678/_A_Complete_Root_Glossary_of_Canaanite_Words_and_Forms_from_the_Amarna_Tablets_%C5%A0naton_An_Annual_for_Biblical_and_Near_Eastern_Studies

 

6. Esther Haber & Alexey Yuditsky, "The Phrase בין הגבולים in the 'Commentary on Genesis C' (4Q254)", Lešonenu 78 (2016), pp. 168 - 177. (HEB)

https://www.researchgate.net/publication/312153843_The_Phrase_byn_hgbwlym_in_the_Commentary_on_Genesis_C_4Q254

 

7. Esther Haber & Alexey Yuditsky, "4QCommentary on Genesis Scrolls: Notes on their Reading and Text", Megilot 13 (2017) pp. 71 - 85. (HEB)

https://www.academia.edu/35069440/4QCommentary_on_Genesis_Scrolls_Notes_on_their_Reading_and_Text

 

8. Esther Haber, "The Pesher Units in the Dead Sea Scrolls", Lešonenu 79 (2017), pp. 462 - 478. (HEB)

https://www.academia.edu/34909072/The_Pesher_Units_in_the_Dead_Sea_Scrolls

 

9. Esther Haber, "Coordination, Modern Hebrew", In G. Khan (Ed.), Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics (2013), pp. 620-621, Leiden: Brill.

https://hebrew.biu.ac.il/files/hebrew/shared/mshpt_mkhvbr_ntsyqlvpdyh_soff_0.pdf

 

10. Esther Haber, "Diachronic Explanations as a Method for Teaching Hebrew as a Second Language", Hedd Ha-Ulpan He-Hadash, 95 (2009), pp. 22-26. (HEB)

https://meyda.education.gov.il/files/AdultEducation/hed_haulpan/hed_22_95_ester_haber.pdf

 

 

 

 

 

 

 

International and local Conferences - Held in Israel 

The Anticipatory Genitive Construction in Sumerian Language (HEB)

 

University of Haifa, Haifa

The 6th Annual  Conference of the Israel Society for Assyriology and Ancient Near Eastern Studies

2006

The Advantage of diachronic Methods in a classroom of Hebrew as a second language (HEB)

Bar-Ilan University, Ramat-Gan

 

A conference of Hebrew Language Teachers of a Second Language

 

2007

The Stylistic Role of the Anticipatory Genitive Construction in Sumerian Literature

Würzburg, Germany

The 54e Rencontre Assyriologique Internationale

 

2008

Significance of the Interchanging of the Mono-Consonantal Prepositions in Biblical Hebrew (HEB)

The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem

 

The 15th World Congress of Jewish Studies

 

2009

Diachronic Explanations as a Method for Teaching Hebrew as a Second Language (HEB)

Tel Aviv University, Tel Aviv

 

AILA - International Association of Applied Linguistics

 

2009

History and Methods for Teaching Hebrew as a Second Language (HEB)

Mofet Institute, Tel Aviv

Mofet Institute

2010

The Stylistic Role of the Double Genitive Construction in Hebrew Language (HEB)

Achva Academic College, Be'er Tuvia

 

AILA - International Association of Applied Linguistics

 

2012

Unbound Genitive Constructions and Double Genitive Construction in the Mishnah (HEB)

Bar-Ilan University, Ramat-Gan

 

Department of Hebrew Language

2013

A Court of So-and-So and the Court of Raban Gamliel's: Unbound Genitive Constructions and Double Genitive Construction in the Mishnah (HEB)

The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem

 

The 16th World Congress of Jewish Studies

 

2013

Between Morphology and Style: Three Genitive Constructions in Northwest Semitic Languages

The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem

 

Department of Hebrew Language

2014

A Complete Root Glossary of Canaanite Words and Forms from the Amarna Tablets (HEB)

Bar-Ilan University, Ramat-Gan

 

Department of Hebrew Language

2014

The Pesher Units in the Dead Sea Scrolls (HEB)

 

The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem

 

The Eighth International Symposium

on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls, Ben Sira, and Related Fields, New Aspects of the Texts and Language of the Dead Sea Scrolls Research Workshop of the Israel Science Foundation

The Academy of the Hebrew Language

2016

 

 

קורסים

הבעה - כתיבה אקדמית

הבעה עברית לתלמידי חו"ל

טקסטים מקראיים

יסודות התחביר למתמחים

מכינה למתקדמים ב' 

סגנונות בלשון מקרא

עריכה טקסטים מדעיים

תחביר העברית החדשה (ללא מתמחים)

תחומי מחקר

פילולוגיה, המורפולוגיה והתחביר של לשון המקרא, מגילות מדבר יהודה ולשון חז"ל; תולדות הלשון; בלשנות שמית משווה

פרסומים בתקשורת

חודשי השנה העברית,

האקדמיה ללשון העברית.