תקנון היחידה להבעה אקדמית ואולפן

הבעה – כתיבה אקדמית לדוברי עברית כשפה ראשונה

"הבעה –  כתיבה אקדמית" הוא קורס סמסטריאלי (ארבע שעות בשבוע), ומטרתו לשפר את כושר ההבעה בכתב של הסטודנטים וללמדם את כללי הכתיבה האקדמית. על החייבים בקורס להשתתף בו בשנת הלימודים הראשונה. הזכאות לתואר מותנית בקבלת פטור מהבעה עברית.

 

פטורים מן הקורס:

1.             סטודנטים בעלי ציון 76 ומעלה בהבעה עברית בתעודת בגרות ישראלית רגילה (2 יחידות).

2.             סטודנטים בעלי ציון 76 ומעלה בהבעה עברית בבחינת בגרות (5 יחידות) של בתי הספר במגזר הערבי ובמגזר

                הדרוזי.

3.             סטודנטים שלמדו הבעה עברית או כתיבה מדעית באוניברסיטה ישראלית בהיקף של שעתיים שבועיות במשך

                שנה וקיבלו ציון 60 ומעלה.

4.             סטודנטים שלמדו הבעה עברית במכינה הקדם-אקדמית באוניברסיטת בר אילן, בהיקף של שעתיים שבועיות

                במשך שנה והשיגו ציון 66 ומעלה.

5.             סטודנטים שלמדו הבעה עברית במכינות קדם-אקדמיות באוניברסיטאות אחרות, בהיקף של שעתיים שבועיות

                במשך שנה והשיגו ציון 76 ומעלה.

6.             סטודנטים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור בהבעה עברית מטעם אוניברסיטת בר-אילן (ציון עובר 66).

7.             סטודנטים בעלי תואר ראשון מכל אוניברסיטה או מכללה ישראלית המוכרות ע"י אוניברסיטת בר-אילן.      

הערות:

1.      תקנון זה מחייב גם במקרים שבהם נמסרה לתלמיד הודעת פטור בשל טעות מנהלית.

2.      בעלי תעודת בגרות ישראלית לא יוכלו לקבל פטור על סמך תוצאות מבחן יע"ל (ידע עברית לעולים בבחינה הפסיכומטרית).

3.      זכאי יע"ל (ידע עברית לעולים בפסיכומטרי): בעלי תעודת בגרות במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי זכאים לפטור על סמך ציון 132 ומעלה במבחן יע"ל.

4.      מבחן הפטור מקורס הבעה מיועד לתלמידים העומדים לפני שנת הלימודים הראשונה, וההשתתפות בו כרוכה בתשלום.

         המעוניינים לגשת לבחינה יוכלו להירשם בתאריכים שיפורסמו, דרך הלינק המופיע בהודעה על מבחן הפטור באתר המחלקה ללשון העברית ויקבלו דפי הדרכה לבחינה. ציון עובר במבחן 66.

5.      תוצאות הבחינה מתפרסמות על לוח המודעות שליד מזכירות היחידה ובמענה הקולי, ולא יימסרו בטלפון.

6.      אין להשתתף במבחן הפטור יותר מפעם אחת.

7.      כל מסמך המובא לצורך קבלת פטור, צריך להיות עם החותמת "העתק זהה למקור".

רשימה מפורטת של הקורסים:

      קוד הקורס

                  שם קורס

    תרגיל

       06-010

         הבעה -כתיבה אקדמית

      2

 

תלמידים המתמחים בלשון עברית:

א.      אלה לא יורשו להשתתף בבחינת הפטור וילמדו בקורס הבעה וסגנון המיועד להם, במשך סמסטר אחד (ציון עובר בקורס זה הוא 75).

 

עברית כשפה שנייה – רישום רק דרך המחלקה (6002)

קוד קורס

שם קורס

הרצאה

סוג תנאי קדם

קוד נושא קדם

שם נושא קדם

6021

מכינה למתקדמים ב'

0*

אקסקלוסיבי

 

 

6022

הבעה עברית לתלמידי חו"ל

0*

אקסקלוסיבי

6001

מבחן פטור לתלמידי אולפן עברית

שימו לב, הערכים בטבלה הם בנקודות זכות (נ"ז). אם יש הבדל בין נ"ז לש"ש (שעות שנתיות), הוא מסומן

בכוכבית*.

 

עברית כשפה שנייה

קורסים אלה מיועדים לעולים חדשים עד חמש שנים בארץ וכן לסטודנטים מן המגזר הערבי והדרוזי ולכל מי שתעודת הבגרות שלו אינה ישראלית (עד חמש שנים בארץ), למעט מי שכתב את הבחינה הפסיכומטרית בעברית.

א.  דוברי עברית כשפה שנייה ממוינים לקורסים השונים לפי תוצאות מבחן יע"ל (ידע עברית לעולים בבחינה הפסיכומטרית הארצית).      

הזכאות לתואר מותנית בקבלת פטור מלימודי העברית.

הסטודנטים חייבים להיבחן בבחינת יע"ל או בבחינת מיון עם קבלתם לאוניברסיטה ולהתחיל בלימודי עברית כשפה שנייה בשנה הראשונה ללימודיהם. 

         זכאי יע"ל (ידע עברית לעולים בפסיכומטרי) - לפי תוצאות בחינת יע"ל הסטודנטים מסווגים כדלקמן:

רמה א –  מתחילים (6 ש"ש)

(0  -   20)

רמה ב –  קדם-בינוניים (6 ש"ש)

(21 -  50)

רמה ג –  בינוניים (4 ש"ש)

(51 -  58)

רמה ד –  מתקדמים 1 (4 ש"ש)

(59 -  83)

רמה ה –  מתקדמים 2 (4 ש"ש)

(84 - 106)

רמה ו –  הבעה ללומדי עברית כשפה שנייה (2 ש"ש)

(107 - 131)

תלמידים שציונם בבחינת יע"ל הוא 132 ומעלה פטורים מלימודי העברית (תלמידי חו"ל ותלמידים מהמגזר הערבי ומהמגזר הדרוזי בלבד).

 

ד.      התלמידים שציונם במבחן יע"ל הוא 130 ומעלה רשאים לגשת למבחן הפטור.

         1.   הציון הפוטר במבחן הפטור הוא 86.

         2.   הבחינה כרוכה בתשלום.

         3.   המעוניינים לגשת לבחינה יירשמו ביחידה להבעה אקדמית ואולפן בתאריכים שיפורסמו, יוכלו להירשם דרך הלינק המופיע בהודעה על מבחן הפטור באתר המחלקה ללשון העברית.

         4.   תוצאות הבחינה מתפרסמות על לוח המודעות שליד מזכירות היחידה ובמענה הקולי, ולא יימסרו בטלפון.

               אין להשתתף במבחן הפטור יותר מפעם אחת.

ה.   ציון המעבר מרמה לרמה הוא 66 לפחות. גם הזכאות לפטור למסיימי רמה ו מותנית בציון 66 לפחות.

 

רשימה מפורטת של הקורסים:

  קוד קורס

שם קורס

הרצאה

  סוג תנאי קדם

קוד תנאי קדם 

06021

מכינה למתקדמים ב'

     2

  אקסקלוסיבי

    06020

06022

הבעה עברית לתלמידי חו"ל

     2

   אקסקלוסיבי

    06021

 

לתשומת לבכם

בכל מקרה של ספק או של טעות מנהלית – הרישומים ביחידה הם הקובעים, והחלטת היחידה היא סופית ומחייבת את כל הנוגעים בדבר.

שימו לב, הערכים בטבלה הם בנקודות זכות (נ"ז). אם יש הבדל בין נ"ז לש"ש (שעות שנתיות), הוא מסומן בכוכבית*.