קורס מקוון לשונות היהודים: ערבית-יהודית של מרוקו

ערבית־יהודית של יהודי מרוקו: לשון ותרבות

קורס מקוון, ייחודי במינו לשפה ולתרבות של יהודי מרוקו

מיזם לשון הבית מזמין אתכם לקורס חדשני וייחודי מן המעלה הראשונה, שיעסוק בשפה הערבית של יהודי מרוקו בשילוב היבטים תרבותיים וחברתיים.

המרצה: פרופ' יוסף שטרית, חוקר פורה ומוביל אשר פרסם ספרים ומאמרים רבים. מחקריו עוסקים בחקר הדיאלקטים הערביים־יהודיים בצפון אפריקה בכלל ובמרוקו בפרט ובחקר התרבות של יהודי מרוקו על היבטיה. על מחקריו הוא זכה בהוקרה אקדמית ובפרסים נכבדים.

 

מועד פתיחת הקורס: כ"א בשבט תשפ"ג;  12 בפברואר 2023

ימי לימוד: ימי ראשון, בין השעות: 17:00–18:30

אורך הקורס: 10 מפגשים (כל מפגש יארך 90 דקות).

הקורס יתקיים בזום וישתתפו בו עוזרי הוראה שיסייעו למהלך הקורס.

קהל היעד: נשים וגברים בעלי רקע בסיסי בערבית.

תיאור הקורס:

א. הקורס מיועד לרכישת ידע מסודר ורב־תחומי על הערבית היהודית שדוברה ונכתבה בקהילות היהודיות במרוקו במאות השנים האחרונות.

ב. הקורס יתמקד בענייני הלשון הערבית־היהודית של יהודי מרוקו לתחומיה השונים - תורת ההגה והצורות, תחביר, לקסיקולוגיה וסמנטיקה - ובזיקותיה הטבעיות לחברה ולתרבות של יהודי מרוקו כדי לעמוד על תנאי היווצרות המשמעויות בלשון ובשיח ולהיוודע למגוון קבוצות הדיאלקטים הערביים־היהודיים שהתכוננו במרוקו.

ג. הקורס יתמקד בקריאת טקסטים ערביים־יהודיים מסוגים שונים, ביאורם ופרשנותם לשם הבנת תוכניהם והסקת כללי דקדוק וכללי שיח הגלומים בהם והשונים מטקסט לטקסט.

בתחילת כל פגישה יובאו דברי מבוא קצרים על חקר הדיאלקטים הערביים־היהודיים במרוקו בלשון שווה לכל לומד, כל פעם על היבט שונה במחקר זה, ובסופה יובאו ויבוארו עשרה פתגמים ממסורת הפתגמים העשירה של יהודי מרוקו. הלומדים יתבקשו למצוא גרסאות דומות של הפתגמים בקרב בני משפחותיהם, מכריהם או מסרנים שהם יכולים לאתר ולהקליט אותם. כמו כן בכל פגישה ייוחדו 10 הדקות האחרונות להצגת שאלות הקשורות לחומר הנלמד ולערבית היהודית בכלל.

ד. הקורס ינחיל את כללי התעתיק הפונולוגי־הפונטי של הערבית היהודית במרוקו דרך קריאת טקסטים כתובים באותיות עבריות ומתועתקים בתעתיק האקדמי.

ה. הקורס יפגיש את הלומדים עם סוגי הכתיב העיקריים של כתבי־יד ערביים־יהודיים ממרוקו דרך פענוח קטעי טקסטים קצרים כתובים בחצי קולמוס וקריאתם.

עלות הקורס: 830 ₪

הקורס אינו מזכה בנקודות זכות אקדמיות.

אחראית אקדמית: פרופ' יהודית הנשקה

לפרטים נוספים ולהרשמה:leshonhabayit@gmail.com