אין קבלת קהל במזכירות המחלקה בין התאריכים 11.7 - 23.7

בשל עבודות החלפה של מערכת מיזוג האוויר בבניין יהדות, לא תהיה קבלת קהל במשרדנו בין התאריכים 11.7.2021 - 23.7.2021.

ניתן לפנות למדור שירותי סטודנט בניין 502 או לטלפון 03-5318228.