סרטון על הלימודים במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות

סרטון על הלימודים במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות

https://www.youtube.com/watch?v=LWX4KsFv7Mg