מערכת שעות תש"פ

מערכת המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות

לשנת הלימודים תש"פ

קוד מלא

שם

מועד

שע' סמ' א'

שע' סמ' ב'

נק"ז

שמות מרצים

סוג מפגש

פירוט מטלות

דרישה משלימה

פירוט דרישות קדם

12001-01

תורת הניקוד (ללא מתמחים)

ד'16:00-18:00

2

2

2

אביעוז חגית

הרצאה

 

 

בתנאי שלא ביצע/ה את תנאי זה :
12100 תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

12003-01

תחביר העברית החדשה (ללא מתמחים)

ד'18:00-20:00

2

 

1

הבר אסתר

תרגיל

 

 

בתנאי שלא ביצע/ה את תנאי זה :
12104 יסודות התחביר למתמחים

12100-01

תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

ד'12:00-14:00

2

2

2

אביעוז חגית

תרגיל

 

 

 

12104-01

יסודות התחביר למתמחים

ה'10:00-12:00

2

 

1

דילמון רקפת

תרגיל

 

 

 

12108-01

הדרכה ביבליוגרפית

ד'16:00-18:00

2

 

1

הבר אסתר

תרגיל

 

 

 

12110-01

תולדות הלשון העברית

ד'18:00-20:00

 

2

1

הבר אסתר

הרצאה

 

 

 

12116-01

מבוא לבלשנות שמית

ה'12:00-14:00

2

 

1

איילי-דרשן נגה

הרצאה

 

 

 

12120-01

תורת ההגה

ג'10:00-12:00

2

 

1

דילמון רקפת

הרצאה

 

 

 

12132-01

מבוא לבלשנות כללית

ד'14:00-16:00

2

 

1

דטנר אליצור

הרצאה

 

 

 

12134-01

בלשנות כללית ופונטיקה

ד'14:00-16:00

 

2

1

דטנר אליצור

תרגיל

 

 

מותר רק למי שביצע/ה את תנאי זה :
12132 מבוא לבלשנות כללית

12202-01

תורת הצורות א'

ב'16:00-18:00

2

 

1

ריז'יק מיכאל

הרצאה

 

 

מותר רק למי שביצע/ה את תנאי זה :
12100 תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים
וגם 36001 ערבית למתחילים
וגם 12120 תורת ההגה

12203-01

תורת הצורות ב'

ב'16:00-18:00

 

2

1

ריז'יק מיכאל

הרצאה

 

 

מותר רק למי שביצע/ה את תנאי זה :
12202 תורת הצורות א'

12208-01

תחביר הלשון העברית

ג'12:00-14:00

2

2

2

מושבי עדינה

הרצאה

 

 

מותר רק למי שביצע/ה את תנאי זה :
12104 יסודות התחביר למתמחים

12214-01

ארמית מקראית והמקורות הקרובים לה

ה'14:00-16:00

2

2

2

פורד ג'יימס נתן

תרגיל

 

 

 

12220-01

לשון חכמים

ב'14:00-16:00

2

 

1

ריז'יק מיכאל

הרצאה

 

 

 

12222-01

לשון חכמים

ב'14:00-16:00

 

2

1

ריז'יק מיכאל

תרגיל

 

 

 

12231-01

טקסטים מקראיים

ג'10:00-12:00

 

2

1

מושבי עדינה

תרגיל

 

 

 

12234-01

סמינריון בעברית החדשה

ה'12:00-14:00

2

2

2

דילמון רקפת

סמינריון

 

 

 

12290-01

בחינת בקיאות

 

 

2

 

דילמון רקפת, ריז'יק מיכאל

בחינה

 

 

 

12303-01

סמנטיקה לקסיקלית

ג'12:00-14:00

2

 

1

לבנת זהר

הרצאה

 

 

 

12304-01

סמנטיקה של המשפט

ג'12:00-14:00

 

2

1

לבנת זהר

הרצאה

 

 

 

12315-01

טקסטים בעברית החדשה

ה'08:00-10:00

 

2

1

לבנת זהר

הרצאה

 

 

 

12410-01

פרקים בלשון המקרא

ה'12:00-14:00

2

2

2

מושבי עדינה

סמינריון

 

 

מותר רק למי שביצע/ה את תנאי זה :
12202 תורת הצורות א'
וגם 12234 סמינריון בעברית החדשה
וגם 12208 תחביר הלשון העברית

הקורסים לתארים המתקדמים וקורסי בחירה

12579-01

לשון ימי הביניים

ג'12:00-14:00

 

2

1

ריז'יק מיכאל

הרצאה

שם

סוג

משקל

בחינה

מבחן

100%

 

 

 

 

12634-01

לשון ועבריינות

ה'10:00-12:00

 

2

1

דילמון רקפת

הרצאה

שם

סוג

משקל

בחינה

מבחן

100%

 

 

 

 

12710-01

אוגריתית

ה'12:00-14:00

 

2

1

איילי-דרשן נגה

הרצאה

שם

סוג

משקל

בחינה

מבחן

100%

 

 

 

 

12718-01

שפה ופוליטיקה

ה'14:00-16:00

2

 

1

לבנת זהר

הרצאה

שם

סוג

משקל

בחינה

מבחן

100%

 

 

 

 

1271901-01

שפה ופוליטיקה

ה'14:00-16:00

2

 

1

לבנת זהר

סמינריון

שם

סוג

משקל

בחינה

מבחן

100%

 

 

 

 

12720-01

התפתחויות במערכת הפועל בעברית

ג'16:00-18:00

 

2

1

ריז'יק מיכאל

הרצאה

שם

סוג

משקל

בחינה

מבחן

100%

 

 

 

 

12721-01

התפתחויות במערכת הפועל בעברית

ג'16:00-18:00

 

2

1

ריז'יק מיכאל

סמינריון

שם

סוג

משקל

בחינה

מבחן

100%

 

 

 

 

12723-01

תחביר לשון המקרא

ג'10:00-12:00

2

 

1

מושבי עדינה

הרצאה

שם

סוג

משקל

בחינה

מבחן

100%

 

 

 

 

12726-01

תחביר לשון המקרא

ג'10:00-12:00

2

 

1

מושבי עדינה

סמינריון

שם

סוג

משקל

בחינה

מבחן

100%

 

 

 

 

12761-01

בחינת סיום לתואר שני מסלול ב'

 

2

2

 

לבנת זהר, פורד ג'יימס נתן

בחינה

 

 

 

12762-01

תיזה לתואר שני

 

2

2

 

טרם נקבע

תיזה

 

 

 

12768-01

עבודה שוות ערך לתיזה

 

2

2

 

טרם נקבע

עבודה

 

 

 

12772-01

הדרכה לכתיבה מדעית

ג'12:00-14:00

2

 

1

שורצולד אורה

סדנה

 

 

 

12817-01

קולוקויום מחלקתי


ג'14:00-16:00

2

2

 

מושבי עדינה

קולוקויום

 

 

 

12819-01

קולוקויום מחלקתי

 

2

2

 

מושבי עדינה

קולוקויום

 

 

 

12831-01

בעיות נבחרות בעברית החדשה

ג'08:00-10:00

2

 

1

לבנת זהר

הרצאה

שם

סוג

משקל

בחינה

מבחן

100%

 

 

 

 

12832-01

בעיות נבחרות בעברית החדשה

ג'08:00-10:00

2

 

1

לבנת זהר

סמינריון

שם

סוג

משקל

בחינה

מבחן

100%

 

 

 

 

12843-01

אכדית למתקדמים

ה'10:00-12:00

2

2

2

איילי-דרשן נגה

הרצאה

שם

סוג

משקל

בחינה

מבחן

100%

 

 

 

 

12860-01

אכדית למתחילים א'

ג'10:00-14:00

4

 

2

איילי-דרשן נגה

הרצאה

 

 

 

12861-01

אכדית למתחילים ב'

ג'10:00-14:00

 

4

2

איילי-דרשן נגה

הרצאה

שם

סוג

משקל

בחינה

מבחן

100%

 

 

 

 

12900-01

הנחיה לתלמידי מחקר

 

 

 

 

לבנת זהר

הדרכה

 

 

 

12900-02

הנחיה לתלמידי מחקר

 

 

 

 

מוצ'ניק מלכה

הדרכה

 

 

 

12900-03

הנחיה לתלמידי מחקר

 

 

 

 

מושבי עדינה

הדרכה

 

 

 

12900-04

הנחיה לתלמידי מחקר

 

 

 

 

שמש-ריסקין רבקה

הדרכה

 

 

 

12900-06

הנחיה לתלמידי מחקר

 

 

 

 

פורד ג'יימס נתן

הדרכה

 

 

 

12900-08

הנחיה לתלמידי מחקר

 

 

 

 

איילי-דרשן נגה

הדרכה

 

 

 

12900-09

הנחיה לתלמידי מחקר

 

 

 

 

ריז'יק מיכאל

הדרכה

 

 

 

12900-10

הנחיה לתלמידי מחקר

 

 

 

 

שורצולד אורה

הדרכה

 

 

 

129010-01

המרכיב הלועזי הגלוי

ה'10:00-12:00

2

 

1

בר-זיו לוי מירי

הרצאה

שם

סוג

משקל

בחינה

מבחן

100%

 

 

 

 

129011-01

המרכיב הלועזי הגלוי

ה'10:00-12:00

2

 

1

בר-זיו לוי מירי

סמינריון

שם

סוג

משקל

בחינה

מבחן

100%

 

 

 

 

129021-01

המרכיב הלועזי הגלוי והסמוי בעברית החדשה

 

 

 

1

 

הרצאה

שם

סוג

משקל

בחינה

מבחן

100%

 

 

 

 

129022-01

ארמית חדשה מדוברת למ

ג'16:00-18:00
ה'16:00-18:00

4

 

2

פורד ג'יימס נתן

הרצאה

שם

סוג

משקל

בחינה

מבחן

100%

 

 

 

 

129023-01

העברית החדשה לאור דק

ג'10:00-12:00

 

2

1

לבנת זהר

הרצאה

שם

סוג

משקל

בחינה

מבחן

100%

 

 

 

 

129024-01

העברית החדשה לאור דק

ג'10:00-12:00

 

2

1

לבנת זהר

סמינריון

שם

סוג

משקל

בחינה

מבחן

100%

 

 

 

 

129025-01

סמנטיקה של הפועל בלשון המקרא

ה'14:00-16:00

 

2

1

מושבי עדינה

הרצאה

שם

סוג

משקל

בחינה

מבחן

100%

 

 

 

 

129026-01

סמנטיקה של הפועל במק

ה'14:00-16:00

 

2

1

מושבי עדינה

הרצאה

שם

סוג

משקל

בחינה

מבחן

100%

 

 

 

 

129027-01

סמנטיקה של הפועל בלשון המקרא

ה'14:00-16:00

 

2

1

מושבי עדינה

סמינריון

שם

סוג

משקל

בחינה

מבחן

100%

 

 

 

 

129028-01

ארמית חדשה מדוברת למ

ג'16:00-18:00
ה'16:00-18:00

 

4

2

פורד ג'יימס נתן

הרצאה

שם

סוג

משקל

בחינה

מבחן

100%

 

 

 

 

12999-01

עבודת דוקטור

 

 

 

 

טרם נקבע

דיסרטציה