פרטי התקשרות

ראש המחלקה:

פרופ' מיכאל ריז'יק

פרופסור אמריטוס:

 א' חזן, מ' סוקולוף, י' קליין, א' שורצולד, ש' שרביט

פרופסור:

 ז' לבנת, מ' מוצ'ניק, ג"נ פורד, מ' ריז'יק

מרצה בכיר:

 ע' מושבי, צ' סדן,  ר' שמש-ריסקין

מרצה:

נ' איילי-דרשן

מורה בכיר:

מורה:

נ' אילני, ד' כהן גרוס

ר' דילמון

כתובת אתר האינטרנט של המחלקה:

http://hebrew.biu.ac.il

דואר אלקטרוני:

Hebrew-Languages.dept@biu.ac.il

טלפון:

5318226/253

שעות קבלת קהל:

13:00-11:00

שעות קבלה טלפוניות:

15:00-8:00