תחומי התמחות המרצים

תחומי ההתמחות העיקריים של מורי המחלקה:

פרופ' מיכאל ריז'יק

לשון חז"ל, לשון ימי הביניים, מסורות הלשון העברית, האיטלקית היהודית, לשונות היהודים,

הלשון והספרות האיטלקית של ימי הביניים, הרנסנס והברוק

ד"ר רבקה שמש-ריסקין

לשון חז"ל, תחביר, חקר השיח, סמנטיקה ופרגמטיקה, קבוצות פעלים

פרופ'  זהר לבנת

תחביר וסמנטיקה של העברית החדשה, פרגמטיקה, חקר השיח, לשון ומשפט

פרופ' מלכה  מוצ'ניק

עברית חדשה, בלשנות כללית, סוציולינגויסטיקה, פסיכולינגוויסטיקה, לימודי מגדר,

סטיליסטיקה, השפעות זרות, דרכי תצורה, סלנג, תרגום

ד"ר צבי סדן

עברית חדשה, מילונאות, יידיש , אספרנטו,  סוציולינגויסטיקה, אתנולינגוויסטיקה, הוראת שפות

ד"ר ג'יימס נתן פורד

ארמית (ארמית בבלית, מנדאית, סורית), קערות השבעה, מאגיה יהודית בתקופת התלמוד והגאונים,

המאגיה במזרח הקדום, אוגריתית, לשון המקרא

פרופ' עדינה מושבי

תחביר וסמנטיקה של לשון המקרא, חקר השיח, פרגמטיקה, חקר השיחה

ד"ר נגה איילי-דרשן

אשורולוגיה, ספרות אוגרית, מחקר משווה של תרבויות המזרח הקרוב הקדום והמקרא, המיתוס במזרח הקרוב  הקדום

ראש המחלקה:

פרופ' מיכאל ריז'יק

פרופסור אמריטוס:

 א' חזן, מ' סוקולוף, י' קליין, א' שורצולד, ש' שרביט

פרופסור:

 ז' לבנת, מ' מוצ'ניק, ג"נ פורד, מ' ריז'יק,  ע' מושבי

מרצה בכיר:

צ' סדן,  ר' שמש-ריסקין

מרצה:

נ' איילי-דרשן

מורה בכיר:

מורה:

נ' אילני, ד' כהן גרוס

ר' דילמון

כתובת אתר האינטרנט של המחלקה:

http://hebrew.biu.ac.il

דואר אלקטרוני:

Hebrew-Languages.dept@mail.biu.ac.il

טלפון:

5318226/253

שעות קבלת קהל:

13.00-11.00

שעות קבלה טלפוניות:

15.00-8.00