דרישות לתואר ראשון תשע"ט

הדרישות לתואר הראשון

מטרת המחלקה היא להכשיר מורים להוראה בבתי הספר העל-יסודיים ולכוון תלמידים מוכשרים למחקר ולהוראה אקדמית.

לפני בוגרי המחלקה עומדות גם אפשרויות להתמחות בתחומים אחרים במסגרת לימודי תעודה במקצועות האלה: עריכת לשון, מתורגמנות, עיתונאות ותקשורת.

מסלולי הלימוד במחלקה:

1) מסלול מורחב

2) מסלול דו-ראשי מובנה/ לא מובנה

לתלמידים מצטיינים תינתן האפשרות להירשם למסלול ישיר (מקוצר) ללימודי מ"א.

הדרישות למקצוע המורחב

תנאי הקבלה למסלול זה:

א) לנרשמים לשנה א' --  ציון של 90 לפחות במקצוע עברית בתעודת הבגרות.

ב) השגת ממוצע של 80 לפחות בלימודי שנה א'. תלמידים שהשיגו ממוצע של 80 ומעלה בשנה א' יכולים לעבור למקצוע המורחב בשנה ב'.

תחומי הלימוד

א) הלשון העברית

ב) לימודי לשונות שמיות

 כיוון א' -- הלשון העברית

ההתמחות בכיוון א' מטרתה להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו של הסטודנט בלשון העברית לתקופותיה ולהרחיב את אופקיו גם בשפות שמיות וגם בתחומים אחרים מן המקצועות הגובלים בלשון העברית.

רוב לימודיו של הסטודנט יהיו במחלקה וחלקם במחלקות אחרות. הלימודים בכיוון זה מורכבים מלימודי חובה, מלימודי בחירה ומלימודי עזר.

על הסטודנט ללמוד 46 שעות של קורסי חובה וקורסי בחירה, וכן עליו לעמוד בדרישות המחלקה בלימודי העזר.

במסגרת לימודי החובה על הסטודנט ללמוד במחלקה לערבית בהיקף של 6 ש"ש, מתוך לימודים אלה 4 ש"ש נחשבות כלימודים כלליים ואינן נמנות במסגרת 46 השעות הנדרשות לתואר.

לימודי הבחירה (בשנה ב' ומעלה)

התלמיד ילמד 20 שעות מקורסי הבחירה, ביניהם 10 ש"ש לפחות מקורסי הבחירה של המחלקה. הקורסים ייבחרו מתקופות שונות או מתחומים שונים של הלשון העברית. אחד מן הקורסים צריך להיות סמינריון מן המחלקה או ממחלקה אחרת.

לימודים במחלקות אחרות -  10 ש"ש

8-6 ש"ש במחלקות: אנגלית, תנ"ך, תלמוד, ספרות עם ישראל ולימודי ארץ ישראל -- הקורסים יילמדו מתוך

רשימת הקורסים המוצעת. הסטודנטים ילמדו בשנה א' במחלקה לערבית ערבית למתחילים (4 ש"ש) וכן ערבית למתקדמים  או קורס אחר בן 2–4 ש"ש (4 ש"ש מתוך לימודי הערבית יוכרו כלימודים כלליים). כן קיימת אפשרות ללמוד קורס ערבית למתחילים בן 6 ש"ש במחלקה לערבית.

סמינריונים

התלמיד יכתוב שלוש עבודות סמינריוניות: בשנה ב' – סמינריון בעברית החדשה, ובשנה ג' – פרקים בלשון המקרא וסמינריון נוסף מן המחלקה או ממחלקה אחרת. יש ללמוד את הסמינריונים אצל מורים שונים, וחובה למסור את הסמינריון של שנה ב' עד תום שנת הלימודים.

הערות כלליות ראה בדרישות לכל המסלולים בעמוד האחרון של לימודי התואר הראשון.

קורסי חובה

קוד מלא

שם

סה"כ שעות

סוג מפגש

דרישות קדם

דרישות משלימות

שנה א

12100

תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

 2

תרגיל

 

 

12104

יסודות התחביר למתמחים

 1

תרגיל

 

 

12108

הדרכה ביבליוגרפית

 1

תרגיל

 

 

12110

תולדות הלשון העברית

 1

הרצאה

 

 

12116

מבוא לבלשנות שמית

 1

הרצאה

 

ערבית למתחילים

12120

תורת ההגה

 1

הרצאה

 

תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

 ערבית למתחילים

12132

מבוא לבלשנות כללית

 1

הרצאה

 

 

12134

בלשנות כללית ופונטיקה

 1

תרגיל

 


מבוא לבלשנות כללית

 

שנה ב'

12202

תורת הצורות א'

 1

הרצאה

 


תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

 ערבית למתחילים

 תורת ההגה

 

12203

תורת הצורות ב'

 1

הרצאה

 

 

12208

תחביר הלשון העברית

 2

הרצאה


יסודות התחביר למתמחים

 

12214

ארמית מקראית והמקורות הקרובים לה

 2

תרגיל

 

תורת הצורות א'

 תורת הצורות ב'

12220

לשון חכמים

 1

הרצאה

 

 תורת הצורות א'

 תורת הצורות ב'

12222

לשון חכמים

 1

תרגיל

 לשון חכמים 12220

 תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12231

טקסטים מקראיים

 1

תרגיל

 

תחביר הלשון העברית

 תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12234

סמינריון בעברית החדשה

 2

סמינריון

 

תחביר הלשון העברית

 תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

 

 

 

 

 

 

12290

בחינת בקיאות

 

בחינה

 

 

שנה ג'

12303

סמנטיקה לקסיקלית

 1

הרצאה

 

 

12304

סמנטיקה של המשפט

 1

הרצאה

 

 

12315

טקסטים בעברית החדשה

 1

הרצאה

 

 

12410

פרקים בלשון המקרא

 2

סמינריון

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

סמינריון בעברית החדשה תחביר הלשון העברית

 

 

כיוון ב' – לימודי לשונות שמיות

ההתמחות בכיוון זה מטרתה להעמיק את ידיעותיו של הסטודנט בלשון העברית לתקופותיה ולהעניק לו הכשרה יסודית בלשונות שמיות ובאשורולוגיה.

חלק מן הלימודים מתקיימים במחלקה וחלקם במחלקות אחרות: תנ"ך, לימודי ארץ ישראל ותולדות ישראל.

הלימודים מורכבים מלימודי חובה ומלימודי עזר.במסגרת לימודי החובה על הסטודנט ללמוד 6 ש"ש ערבית למתחילים, מתוכן 4 ש"ש ייחשבו כקורס כללי ו-2 ש"ש כקורס חובה לתואר. על הסטודנט ללמוד 46 שעות של קורסי חובה, וכן עליו לעמוד בדרישות המחלקה בלימודי העזר.

הדרישות למקצוע דו-ראשי לא מובנה

תלמידים שעמדו בדרישות המחלקה לשנה א' יוכלו לבחור בשנה השנייה באחד מכיווני הלימוד:

א) הלשון העברית

ב) לימודי לשונות שמיות

הלימודים מורכבים מלימודי חובה, מלימודי בחירה ומלימודי עזר (סה"כ לימודי החובה + לימודי הבחירה:  27  ש"ש).

כיוון א' - הלשון העברית

על הסטודנט ללמוד 25 ש"ש של קורסי חובה ו-2 ש"ש מקורסי הבחירה.

לימודים כלליים

במסגרת לימודי החובה על הסטודנט ללמוד ערבית למתחילים במחלקה לערבית בהיקף של 4 ש"ש (36001). לימודים אלה נחשבים כלימודים כלליים.

כיוון ב' – לימודי לשונות שמיות

תלמיד הבוחר בכיוון הלשונות השמיות ילמד 27 ש"ש הערות כלליות ראה בדרישות לכל המסלולים בעמוד האחרון של לימודי התואר הראשון. לימודי הבחירה 4 ש"ש סמינריונים מתחום הלשונות השמיות

קורסי חובה

קוד מלא

שם

סה"כ שעות

סוג מפגש

דרישות קדם

דרישות משלימות

12100

תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

 2

תרגיל

 

 

12104

יסודות התחביר למתמחים

 1

תרגיל

 

 

12108

הדרכה ביבליוגרפית

 1

תרגיל

 

 

12110

תולדות הלשון העברית

 1

הרצאה

 

 

12116

מבוא לבלשנות שמית

 1

הרצאה

 

ערבית למתחילים

12120

תורת ההגה

 1

הרצאה

 

 תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

ערבית למתחילים

12132

מבוא לבלשנות כללית

 1

הרצאה

 

 

12134

בלשנות כללית ופונטיקה

 1

תרגיל

 


מבוא לבלשנות כללית

 

שנה ב'

12202

תורת הצורות א'

 1

הרצאה

 

תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

ערבית למתחילים

תורת ההגה

 

12203

תורת הצורות ב'

 1

הרצאה

 

 

12208

תחביר הלשון העברית

 2

הרצאה

 

 


 יסודות התחביר למתמחים

 

12214

ארמית מקראית והמקורות הקרובים לה

 2

תרגיל

 

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12220

לשון חכמים

 1

הרצאה

 

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12222

לשון חכמים

 1

תרגיל

 לשון חכמים 12220

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12231

טקסטים מקראיים

 1

תרגיל

 

תחביר הלשון העברית

 תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12234

סמינריון בעברית החדשה

 2

סמינריון

 

תחביר הלשון העברית

 תורת הצורות א'

 תורת הצורות ב'

12290

בחינת בקיאות

 

בחינה

 

 

שנה ג'

12303

סמנטיקה לקסיקלית

 1

הרצאה

 

 

12304

סמנטיקה של המשפט

 1

הרצאה

 

 

12315

טקסטים בעברית החדשה

 1

הרצאה

 

 

12410

פרקים בלשון המקרא

 2

סמינריון

 תורת הצורות א'

תורת  הצורות ב'

 סמינריון בעברית החדשה
תחביר הלשון העברית

 

 

הדרישות למסלול הדו–ראשי מובנה

לתוכנית זו יתקבלו תלמידים הלומדים במקביל במחלקות: תנ"ך, ספרות עם ישראל, בלשנות אנגלית, תולדות ישראל, תלמוד, לימודים קלסיים, ערבית, לימודי מידע וספרנות וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

היקף לימודי הלשון העברית במסלול זה הוא 25 ש"ש: 24 ש"ש קורסי חובה + 1 ש"ש קורס בחירה.

במסגרת לימודי החובה על הסטודנט ללמוד ערבית למתחילים במחלקה לערבית בהיקף של 4 ש"ש (36001). לימודים אלה נחשבים כלימודים כלליים. הערות כלליות ראה בדרישות לכל המסלולים בעמוד האחרון של לימודי התואר הראשון.

קורסי חובה

קוד מלא

שם

סה"כ שעות

סוג מפגש

דרישות קדם

דרישות משלימות

 

12100

תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

 2

תרגיל

 

 

12104

יסודות התחביר למתמחים

 1

תרגיל

 

 

12108

הדרכה ביבליוגרפית

 1

תרגיל

 

 

12110

תולדות הלשון העברית

 1

הרצאה

 

 

12116

מבוא לבלשנות שמית

 1

הרצאה

 

ערבית למתחילים

12120

תורת ההגה

 1

הרצאה

 

 תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

 ערבית למתחילים

12132

מבוא לבלשנות כללית

 1

הרצאה

 

 

   

 

   

 

שנה ב'

12202

תורת הצורות א'

 1

הרצאה


תורת הניקוד ויסודות הלשון

ערבית למתחילים

תרת ההגה

 

12203

תורת הצורות ב'

 1

הרצאה

 

 

12208

תחביר הלשון העברית

2

הרצאה

 


יסודות התחביר למתמחים

 

12214

ארמית מקראית והמקורות הקרובים לה

 2

תרגיל

 

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12220

לשון חכמים

 1

הרצאה

 

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12222

לשון חכמים

 1

תרגיל

 לשון חכמים 12220

 תורת הצורות א'

 תורת הצורות ב'

12231

טקסטים מקראיים

 1

תרגיל

 

תחביר הלשון העברית

 תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12234

סמינריון בעברית החדשה

 2

סמינריון

 

 תחביר הלשון העברית

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12290

בחינת בקיאות

 

בחינה

 

 

שנה ג'

12303

סמנטיקה לקסיקלית

 1

הרצאה

 

 

12304

סמנטיקה של המשפט

 1

הרצאה

 

 

12315

טקסטים בעברית החדשה

 1

הרצאה

 

 

12410

פרקים בלשון המקרא

 2

סמינריון

 תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

 סמינריון בעברית החדשה תחביר הלשון העברית